Direkt till innehållet ?

Produktinformation

Hitta kursvinnare är Aktiespararnas unika aktieanalysprogram och ett utmärkt hjälpmedel när det gäller att fatta beslut om aktieaffärer.

Med hjälp av Hitta kursvinnares moduler Nyckeltalssorteraren, Kurslista, Ranking och Signaler kommer du snabbt fram till vilka aktier du bör analysera och i modulerna för fundamental och teknisk analys gör du sedan själva analyserna. Bäst resultat får du om du kombinerar fundamental och teknisk analys. Dina aktieaffärer följer du väldigt smidigt i programmets portföljhanterare.

Hitta kursvinnare är Sveriges mest använda analysprogram och innehåller allt du behöver för att göra bra aktieaffärer. Detta oavsett om du handlar aktier på kort eller lång sikt och om du gör många eller få aktieaffärer. Programmet finns i tre olika abonnemangstyper (Bas, Pro och Pro Plus) och för att komma fram till vilken variant som passar dig bäst kan du läsa mer om programmet via länkarna nedan.

Abonnemangstyper
Hitta kursvinnare Bas
Hitta kursvinnare Pro
Hitta kursvinnare Pro Plus

Hitta kursvinnares sju moduler
Nyckeltalssorteraren
Kurslista
Ranking
Signaler
Fundamental analys
Teknisk analys
Portföljhanteraren

Copyright Aktiespararna 2017 | Hantering av personlig information | Information om Cookies | www.aktiespararna.se