Direkt till innehållet ?

Flytta egen information till annan dator

Hur flyttar jag över egen information; portföljer, egna analyser, TA mm, till annan dator.

Export / Import

Du når export/importfunktionen via Menyraden längst upp i programvyn, under Arkiv.Vid val av export eller import från Arkiv-menyn kan du välja vad du vill spara/läsa in. Du kan välja delar av programmet genom att avmarkera de olika alternativen. Ange var exportfilen ska sparas eller vilken fil som ska läsas in. Bekräfta ditt val med Spara respektive Öppna.

Du kan använda funktionen för att flytta dina portföljer eller analyser mellan olika datorer. Observera att Hitta kursvinnare måste vara installerat på båda datorerna.

Exportera portfölj till Excel

Det går att exportera en lista till Excel (eller OpenOffice m fl.), genom att högerklicka i Innehavslista eller transaktionslista osv, och välj ”Exportera lista till Excel” så går det att spara en så kallad semikolonseparerad fil (.csv). Denna fil kan sedan öppnas i Excel och sen även att importeras tillbaka i Hitta Kursvinare. Detta verktyg är bra om du t.ex. vill förenkla större ändringar med hjälp av Excel.

Copyright Aktiespararna 2017 | Hantering av personlig information | Information om Cookies | www.aktiespararna.se