Direkt till innehållet ?

Skapa/programmera egna signaler

Vill du lägga in egna köp- och säljsignaler i programmet gör du det via programmets modul Signaler.

Välj meny Verktyg->Signaler&vinsttest, och sedan "Ny".

Ange namn på signalen och när köp ska ske, t ex Köp när MA1 underifrån korsat MA2. Se exempel i programmets hjälptexter.

Klicka OK när du är klar.

Visa signalen
Programdel TA

Öppna TA-delen i programmet och välj menyn i högerkant av knappen "Signal" i verktygsraden.
Leta upp signalnamnet och välj det. (observera att du först bör välja diagramtypen OHLC)
Tryck också ned knappen "Signal" så att den blir markerad.

Programdel Signal
Öppna Signal-delen i programmet och välj knappen Inställningar i verktygsraden. (en skiftnyckel-symbol)
Leta upp signalnamnet och välj det. Klicka OK.Testa signalen
Programdel TA
Öppna TA-delen i programmet och välj menyn i högerkant av knappen "Signal" i verktygsraden.
Leta upp signalnamnet och välj det.
Tryck ned knappen "$V.t" så att den blir markerad.

I diagrammet visas nu en blå linje som presenterar resultatet om du hade handlat enligt signalens köp och sälj, t ex +5%. Som jämförelse visas kursutvecklingens resultat i procent.

Nedanför diagrammet visas de affärer som gjort, med en grön stapel vid vinst och en röd vid sälj. Vid varje affär dras courtage, som ställs in via meny Verktyg->Signaler&vinsttest.

 

Copyright Aktiespararna 2017 | Hantering av personlig information | Information om Cookies | www.aktiespararna.se