Direkt till innehållet ?

Aktier

Aktier är en ägarandel i ett företag, alla aktieägare är delägare i företaget och företagets ekonomiska ställning och resultat har betydelse för aktiens värde. 

Aktier

Vad en enskild aktie kostar på börsen kan man lite förenklat säga beror på tre saker:

  • Aktiens pris i förhållande till ekonomiska nyckeltal, framför allt bolagets vinst och vinsttillväxt
  • Faktorer som har med börsen som helhet att göra, till exempel ränteläge, konjunktur och börsens naturliga pendlingar
  • Flockbeteendet och mediabilden påverkar. Folk har till exempel en tendens att köpa aktier i bolag som det skrivs mycket om.

Följ alla nyheter om aktier och börsen här: www.aktiespararna.se

Utbildning och skolor för aktier och börsen: www.aktiespararna.se/utbildning

Bli medlem i Aktiespararna: www.aktiespararna.se/bli-medlem

Ämnesområde