Direkt till innehållet ?

IBS fullvärderat trots sänkt kurs

Länge var IBS stjärnan bland de tre svenska affärssystemföretag som alla har namn på I. Så är det inte längre. Intentia har blivit uppköpt av amerikanska Lawson. Men med IFS, länge en förlustmaskin men sedan tre år lönsamt, går det att jämföra, och där kommer IBS inte längre väl ut.

Bli medlem i Aktiespararna

  • Förmåner värda 10 027 kronor
  • Medlemskap endast 595 kronor
Läs mer

Affärssystemföretagen utvecklar de IT-system som företag och andra organisationer använder för att styra och hålla ihop sina verksamheter. Ledande i sektorn är jättar som tyska SAP och amerikanska Oracle, med en försäljning på 100 respektive 130 miljarder kronor, marginaler på runt 25 procent och börsvärden på 4–5 gånger försäljningen.

Fördelarna med att vara stor är tydliga här, och svenskarna är lilleputtar. Lösningarna på storleksproblemet är två: antingen går man samman med ett annat företag i branschen, som därefter skär ned på kostnader för bland annat utveckling av programmen, eller söker man nischer i marknaden, oftast branschlösningar, i vilka företagets produkt har särskilda fördelar för kunderna.

För IBS gäller främst handel och varuförsörjning. IBS har exempelvis specialanpassat sin produkt för bland annat förlagsbranschen, dagligvaror, partihandel, livsmedel och nordiska specialiteter, som sågverk.

De två senaste åren har IBS’ resultat blivit negativt på sista raden: med 4 öre i fjol och 9 öre 2006. Den rejäla vinsten för 2005, på nära 8 kronor, berodde på reavinster, och den ordinarie rörelsemarginalen var inte högre än 3 procent. Med en omsättning på 2 260 miljoner kronor i fjol blev rörelsemarginalen knappa 2 procent, ned från 5 procent i förfjol.

IBS har visat krympande intäkter för sina programvaror, ett tapp på 4 procent i fjol, till knappt en halv miljard kronor. Programvarorna är basen i verksamheten och källan till såväl konsultrörelsen, halva omsättningen, som försäljningen av hårdvara – i fjol liksom i förfjol större än programvarubenet.

Det finns 84 miljoner aktier i bolaget som tillsammans, till kurs runt 13 kronor, har ett värde på drygt 1,1 miljarder kronor. Därtill finns en nettoskuld på 150 miljoner kronor, och totalt söker närmare 1,3 miljarder kronor förräntning från en verksamhet som bedrivs i hård konkurrens.

IBS har som mål att nå en marginal på 10 procent, en nivå som bolaget klarade senast i slutet av 1990-talet. Det grundläggande problemet är för låga licensintäkter, men marginalen kan stärkas också genom minskade kostnader.

IBS sjösatte i fjol ett omstruktureringsprogram. Utveckling flyttas till länder med lägre kostnader, som Polen, Portugal och Indien. Försäljningen ska i ökad utsträckning gå via samarbetsparter. Antalet anställda minskades med 5 procent till 1 754 personer, varav nära hälften är konsulter, men effekten på kostnadssidan blev liten och fördröjd.

Inför 2008 ska organisationen krympas med 100 personer, vilkas tid i dag inte direkt kan debiteras på kunder. Effektiviseringarna genomförs i ett marknadsläge som bolaget bedömer som positivt på huvudmarknaderna i Europa men sämre i Nordamerika, som dock svarar för under 10 procent av omsättningen.

Om IBS når marginalen 10 procent bör vinsten bli 1,80 kronor per aktie. Skulle IBS i år uppfylla de 7 procent som initialt sattes upp som ett etappmål för 2007 blir vinsten per aktie 1,25 kronor. Frågan är dock om det är realistiskt att tro på mer än 5 procent och en vinst på 0,90 kronor. Trots halverad kurs under fjolåret är aktien i så fall fullvärderad.

Styrelsen förändrades i fjol, och Pallab Chatterjee, den nye ordföranden, har sin dagliga gärning hos amerikanska I 2, en av IBS’ konkurrenter. På ägarsidan finns en amerikansk hedgefond, Case, Arvid Svensson Invest och Catella.

IBS hålls för en uppköpskandidat, och eftersom bolaget kommit på efterkälken i sin utveckling ligger detta spår, till kanske 20 kronor, närmare till hands än en radikal lönsamhetsförbättring.

Detta är IBS
IBS är en ledande leverantör av affärssystem och system för varuförsörjning till distribuerande och tillverkande företag.

Börstemperatur
Börstemperatur 3Marknadens syn på ledningens kompetens

Börstemperatur 2Tillväxtpotential

Börstemperatur 2Direkavkastning

Börstemperatur 2Lönsamhet

Börstemperatur 2Trygg placering

Optimisten hoppas att IBS’ åtgärder ska ses som föreberedelser inför ett generöst bud från konkurrenten I 2 Technologies.

Tumme nerPessimisten befarar att IBS innehåller för mycket konsultrörelse och hårdvaruförsäljning för att kunna bli bra för någon.

3 åsikter:
FrågeteckenAktiespararen anser att IBS är fullvärderat på egen hand men att aktien är hyggligt lämpad som spekulation inför ett uppköp.

FrågeteckenAffärsvärlden anser att det är långt till IBS’ finansiella mål och att den låga nyförsäljningen av programvara är det stora problemet. Ett bud tycks inte komma. Avvakta.

FrågeteckenBörsinsikt anser att IBS på sikt och i bästa fall kan nå en marginal på 5–6 procent. Det mest intressanta är ägarbilden, där flera nog inte skulle tacka nej till en strukturaffär. Neutral rekommendation.

 
 
ANNONSER