Senaste analyser

God avkastning på förvärv

ZetaDisplay avser förvärva Norges största helhetsleverantör inom digital skyltning. Vi bedömer köpet som värdeskapande. Som en del av finansieringen erbjuds preferensaktier med 9 % i årlig avkastning.

Nedguidad helårsprognos

BTS guidar ned helårsprognosen för resultatet 2016 från bättre än 2015 till ungefär oförändrad. Det beror främst på en försvagning i Nordamerika. Vi sänker vår riktkurs till 68 kronor per aktie och rekommendationen till Öka

Fastighetsaktie till 20% rabatt

Fastator är ett investmentbolag inriktat på fastighetsinvesteringar ledda av lokala entreprenörer. I dag domineras portföljen av Offentliga Hus i Norden AB - men ambitionen är att bygga upp en väldiversifierad portfölj.