Senaste analyser

Ett licensavtal av rang

Licensavtalet inom inflammation med Almirall översteg våra förväntningar och är av stor strategisk vikt. Betydande affärsmöjligheter kvarstår för forskningsportföljen. Vi höjer motiverat värde och upprepar Köp.

Nya kunder och stärkt ägarbild

Pharmacolog har under hösten levererat positiva nyheter i form av avtal på nya marknader som Tyskland och Sverige (klinisk användning). En riktad nyemission ger en förstärkning av ägarbilden. Vår positiva syn kvarstår.