Senaste analyser

Säljer mot en het byggsektor

Ecoclime säljer egna energiprodukter och system för komfortvärme främst för fastighetsägare och kom-muner. Intresset är stort för energiåtervinning. 2017 väntas en svag inledning men sedan blir det bättre.

Lägre kostnader bör öka vinsten

Hanzas resultat för Q4 2016 visade på svagt röda siffror. Men koncernen går nu in i 2017 med en mer trimmad produktion än tidigare. Vår DCF-beräkning ger 11,6 kronor per aktie. Vi höjer råd till Öka (tidigare Behåll).

Bra utsikter syns i kursen

Genovis unika enzymer ger bolaget ett gynnsamt läge när marknaden för antikroppsterapier växer. Nya lanseringar bådar gott för tillväxten och vinst är inom räckhåll. En hög värdering kan begränsa kurspotentialen på kort sikt.