Senaste analyser

Grönt ljus i Europa

En lyckosam sommar har burit frukt i form av två skarpa kundavtal. Kommersialiseringen av Druglog® är i sin linda men potentialen är betydande. Värderingen är låg och med avtal på plats höjer vi till Köp från tidigare Öka.

På väg mot en högre vinstnivå

Hanza levererade starkt i Q2 2016 och ligger på 6,5 procent EBITDA-marginal. Vi höjer våra prognoser för 2017 och 2018. Men aktien har stigit med 50% sedan i juni så vi ändrar rekommendation från Öka till Behåll.