Senaste analyser

Högre rabatt trots ökad vinst

Fastator är ett investmentbolag inriktat på fastighetsinvesteringar ledda av lokala entreprenörer. I dag domineras portföljen av Offentliga Hus i Norden AB, samtidigt som bolaget har en stor kassa att investera för.

Nystart lovande på sikt

Vid sidan av bakslagen för CicloMulsion® har NeuroVive gjort framsteg i utvecklingsportföljen. Leversjukdomar är ett möjligt framtidsområde. Beroendet av NeuroSTAT® gör dock utvecklingen på kort sikt svårbedömd.

Spännande avtal med bolag i Kina

Ett samarbetsavtal med ett kinesiskt företag kring sockerreducering var en positiv nyhet efter en kvartal 3 2016-rapport som blev svagare än väntat. Potentialen är fortsatt stor men Bayn behöver fylla på sin kassa.