Avanza

Analyser

18 FEBRUARI 2010

Hoppa rätt på tuvorna – och vinn Börs-SM

För att vinna i Börs-SM behövs inte bara tur, en dos kännedom om den svenska aktiemarknaden och fingertoppskänsla för att göra eventuella omplaceringar vid rätt tidpunkt. Det krävs också att man har en strategi som är anpassad till denna speciella tävlingsform ...

Aktiespararna brukar alltid predika långsiktighetens och riskspridningens lov när vi informerar om vad man bör tänka på vid investeringar i aktier. Men i Börs-SM är förutsättningarna helt annorlunda – och därför är det snarast motsatsen till våra grundläggande värderingar som sitter i högsätet.

Med andra ord: Koncentrera dina placeringar, tänk kortsiktigt och ta stora risker i ditt sparande! Och hoppa gärna från tuva till tuva i jakten på den optimala avkastningen! Att göra byten i portföljen i rätt tid ger en hävstångseffekt som kan visa sig vara guld värd.

Att kasta gamla hederliga honnörsord över bord kan alltså bli en riktigt bra aktieaffär för den som har lyckan och skickligheten att pricka rätt. Leif Levon från Älta, som vann Börs-SM 2009, fick se sin vinnande portfölj stiga med 276 procent under tävlingens gång. Det är en utmaning så god som någon för årets deltagare …
(Bilder nedan: Tobias Flygar)

Hälsovårdsportföljen

Hälsovårdsaktierna har inte varit de mest populära i omvärderingen på börsen efter kraschen hösten 2008, och flera läkemedelsbolags värderingar ligger betydligt lägre än gamla höjder. Om börsuppgången från 2009 skulle komma av sig kan en rotation till läkemedelsbolag bli aktuell.

Astra Zeneca är giganten på Stockholmsbörsen inom denna sektor, och med ett P/E-tal på historiskt låga 8 är aktien för många ett fynd. Meda har vuxit starkt under flera år, med köp av läkemedel som större bolag inte vill satsa på. Aktiekursen har långt kvar till forna toppnivåer. Biovitrum har länge setts över axeln av börsens placerare, men efter samgåendet med Investors Swedish Orphan har intresset för aktien ökat.

Karo Bio har tre projekt i klinisk utveckling och tre forskningsprojekt. Längst framme är Eprotirome för behandling av höga blodfetter. Blir 2010 året då en partner äntligen går in?

Astra Zeneca: Lågt värderat
Biovitrum: Nytt liv i Investors hägn
Karo Bio: Partner på väg in?
Meda: Stabil snabbväxare 

Vändningsportföljen

Ett ofta vinnande recept i Börs-SM är att satsa på vändningskandidater, alltså bolag som gått riktigt dåligt, kanske rentav i värsta fall närmat sig konkursens brant och kursmässigt körts ned i botten. Det kan bli både fågel och fisk av sådana placeringar, men potentialen är enorm om marknadsförutsättningarna ändras och ledningen för bolaget kan vända på skutan.

Efter det lysande börsåret 2009 är det ganska tunt bland förlorarna, men de går naturligtvis att hitta. Frågan är om läget nu är det rätta för att vändningen ska komma.

Miljöteknikbolaget Morphic, som halverade börskursen i fjol, är ett exempel som chanstagarna och optimisterna kan hoppas på. SAS, med sina ständiga problem, är ett annat. Kungsleden, det svarta fåret bland fastighetsbolagen under 2009, kanske får full fart på affärsverksamheten igen. Och Venue Retail måste väl ändå ha det värsta bakom sig?

Kungsleden: Affärerna tar ny fart?
Morphic: Miljöteknik med problem
SAS: Väntar på att lyfta
Venue Retail: Kan det bli sämre?

Pessimistportföljen

I fjol steg Stockholmsbörsen med runt 50 procent, utdelningarna inräknade. De flesta ser ljust på börsåret 2010 – därför kan en vinnarstrategi vara att gå emot strömmen och satsa på aktier som har goda förutsättningar att stå emot en rejäl rekyl. Så här kan en pessimistportfölj se ut:

Ett säkert kort i portföljen, i händelse av ett börsras, är den börshandlade fonden XACT Bear. Den stiger i värde med cirka 1,5 gånger så mycket som börsindex faller. Men å andra sidan rasar den med samma faktor i händelse av börsuppgång. Ingen börs stiger som bekant ständigt, och under årets Börs-SM är det rimligt med ett par, tre rekyler. Den som prickar rätt med XACT Bear som ”parkeringsplats” för portföljen under rekylerna kan bli en vinnare.

Några andra förslag är Astra Zeneca, den enda storbolagsaktien som gick plus under krisåret 2008, skidturistbolaget Skistar, som trotsar konjunktursvackor, samt Axfood. Mat och läkemedel behöver vi alltid, även i dystra tider, och tydligen skidåkning också ...

Astra Zeneca: Vinnare vid tjurig börs
Axfood: För livets nödtorft
Skistar: När alpresan är för dyr
XACT Bear: Hävstång vid nedgång

Finansportföljen

Finanskrisen har slagit hårt, speciellt naturligtvis mot de båda storbankerna som gjort enorma förluster i Baltikum. Detta har pressat aktiekurserna och gör att både Swedbank, med sin nya ledning, och SEB tar plats i Finansportföljen. Aktier som varit försedda med pestflagg kan nämligen mycket väl tillhöra vinnarna när byken tvättats.

Deras motpoler heter Nordnet och Avanza, nätmäklare med ständig utveckling av affärsidéer. De var visserligen stora börsvinnare redan under fjolåret, och kanske är mogna för en stabiliseringsfas vad gäller kursutvecklingen, men om ett positivt börsklimat håller i sig under hela 2010 kommer dessa båda välskötta bolag att skörda stora framgångar.

Avanza: Ständigt nya produkter
Nordnet: Stor vinnare i fjol
SEB: Revanschdags?
Swedbank: Ny ledning

Chansportföljen

Utan att ta stora risker kan man inte vinna stora pengar. Det är en naturlag. Sedan måste man ha lite tur också.

Den turen har aktieägarna som satsat i Sensys Traffic och Sintercast inte haft ännu. Sensys har visserligen tagit en del order på trafiksignalsteknik genom åren, men strömmen har varit högst ojämn. Intäktsströmmen liknar mest berg-och-dal-banan på Liseberg.

Sintercast kallas det eviga förhoppningsbolaget. Bolagets teknik för att gjuta motorblock i kompaktgrafitjärn har fått högt betyg av de biltillverkare som prövat den, men större order har lyst med sin frånvaro. Kan det lossna 2010?

Malka Oil producerar olja och gas i västra Sibirien i Ryssland. Aktiekursen har rasat från nära 6 kronor våren 2008 till nu några ören under 20. Orsaken är till stor del bråk mellan styrelsemedlemmar. Potential finns om de bråkande kan försonas.

Även i Morphic har bråk mellan styrelseledamöter och flera VD-byten förött både företaget och dess aktiekurs. Kan bolaget komma tillbaka 2010?

Malka Oil: Olja och gas med styrelsebråk
Morphic: Miljöteknik med problem
Sensys: På väg mot toppen i banan?
Sintercast: Äntligen dags?

Oljeportföljen

Smörjmedlet i världsekonomin är råolja, som försett hela världen med billig och effektiv energi i 100 år och därmed är den enskilt kanske största grunden till det välstånd åtminstone vi i den västra hemisfären kan njuta av. Billig energi ligger också bakom den starka utvecklingen i Kina, och landet jagar olja över hela världen för att säkra sitt framtida energibehov

Mycket talar nämligen för att produktionstoppen på denna viktiga råvara redan har nåtts, det som många kallar ”peak oil”. Prisuppgången till 147 USA-dollar per fat sommaren 2008 var bara en indikation på att efterfrågan börjar överstiga den långsiktiga tillgången.

Om världskonjunkturen återgår till en mer normal aktivitet efter finanskrisen stiger oljepriset sannolikt till nya höjder, och då kan en renodlad oljeportfölj bidra till en topplacering i Börs-SM.

Alliance Oil: Helintegrerat oljebolag i Ryssland
Blackpearl: Tungolja och oljesand i västra Kanada
Lundin Petroleum: Producent med prospektering som krydda
PA Resources: Oljeletande tidigare Börs-SM-favorit

Rysslandsportföljen

Ryska folkets välstånd beror i hög grad på olje- och gasprisernas utveckling. Men det finns också andra tillgångar i Ryssland som är värda att uppmärksammas.
Black Earth Farming har köpt stora arealer bördig jordbruksmark i Ryssland till knappt mer än en spottstyver, enligt västeuropeiska mått mätt.

East Capital Explorer investerar i olika East Capital-fonder och kan därför bäst betecknas som en fondandelsfond med inriktning på främst Ryssland. Substansrabatten ligger på runt 30 procent.

Rusforest är verksamt i östra Sibirien, främst med produktion av sågade trävaror av hög kvalitet. Vostok Nafta är ett investmentbolag inriktat på att investera i tillgångar med hög värdeökningspotential. Fokus ligger på främst Ryssland och en mindre del i övriga OSS-länder.

Black Earth Farming: Bördig, lågt värderad jordbruksmark
East Capital Explorer:  Fondandelsfond med tyngdpunkt på Ryssland
Rusforest: Skogsindustri i östra Sibirien
Vostok Nafta: Lågt värderade tillgångar

Värdeportföljen

Bolag som är börsens kassakor och som levererar hög utdelning till sina aktieägare år efter år är populära bland många placerare. Det finns gott om sådana bolag på börsen.

Klädjätten Hennes & Mauritz är visserligen i grund och botten ett tillväxtbolag – men samtidigt en pålitlig vinstmaskin. Handelsbanken må vara en ”tråkig” placering, men aktien tuffar på i egenskap av lågriskplacering – inga svindlande baltiska äventyr här, inte.

Lundbergs, investmentbolag med tyngdpunkten på fastighet och skog, kan betraktas som en svensk motsvarighet till aktiegurun Warren Buffett. Kullagerjätten SKF rullar på jorden över.

H&M: Rena vinstmaskinen
Handelsbanken: Underbart tråkig
Lundbergs: Sveriges Buffett
SKF: Alltid på rull

Relaterad länk
"Börs-SM på gång igen"
(Aktiespararen, 2010-02-18)

analyser
Handelsbanken höjer Avanza till öka Öka Handelsbanken 2015-04-08
Bra ingångsläge i Avanza enligt SEB Köp / 320,0 kr SEB Equity Research 2014-10-08
Avanzas höga värdering avskräcker Avvakta Aktiespararen 2014-05-19
Åtskilliga faktorer berättigar Avanzas värdering Köp / 220,0 kr SEB Equity Research 2014-01-07
Handelsbanken föredrar Nordnet framför Avanza 2013-12-09
Avanzas rapport lovar gott inför framtiden Köp / 220,0 kr SEB Equity Research/ Nyhetsbyrån Direkt 2013-10-17
"Haka inte på årets kursuppgång i Nordnet/Avanza" 2013-10-10
Uppsida finns att hämta hos internetmäklarna Köp SEB Equity Research 2013-09-17
Kortsiktiga motvindar vägs upp av långsiktig tillväxtpotential Neutral / 168,0 kr SEB Equity Research 2013-04-18
Kortsiktig resultatmotvind väger mot långsiktig tillväxt 2013-04-09