NCC

Pressmeddelanden

05 JUNI 2013

NCC: NCC får betongarbetena till en ny hängbro på E6 i Narvik, NorgeNCC har fått i uppdrag att bygga delar av Norges näst längsta hängbro.
NCCs del består av två anslutningsbroar och två pyloner (bropelare) i
betong. Ordern uppgår till 739 MSEK och registreras i andra kvartalet
2013.
-  Det är ett projekt som passar NCC mycket bra med vårt specialkunnande
inom glidgjutning och betongkonstruktion. Det är glädjande att delta i
projekt som både bidrar till ett snabbare resande och därmed också en
reduktion av CO2 utsläppen, säger distriktschef NCC Construction Norge,
Tor Helge Nordstrøm.

NCC ska bygga de två pylonerna som blir 170 meter höga och de två
anslutningsbroarna som går mellan land och pylonerna. Arbetena skall
vara klara 2017.

Pylonerna glidgjuts i betong av NCC:s eget glidformsbolag med
specialistkompetens inom området.

Bron, som beräknas stå klar 2017, är en del av projektet att göra E6
mellan Narvik och Bjerkvik säkrare och mer framkomlig. Förutom en
avsevärd tidsvinst kommer sträckan mellan städerna förkortas med 18
kilometer.

Bron kommer bestå av två körbanor samt en gång- och cykelbana.

Arbetet beräknas börja i augusti och entreprenaden kommer att
orderregistreras i affärsområdet NCC Construction Norge.

Film om bron:
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6halogalandsbrua/Nyhetsarkiv/Film+
-+slik+blir+brua.438760.cms
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tor Helge Nordstrøm, distriktschef NCC Construction Norge, +47 907
80 986
Terje Hansen Stachnik, kommunikationschef  NCC Construction Norge, +47
992 16 785

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:
bildbank (http://www.ncc.se/sv/OM-NCC/Press-och-media/Bildbank/)
Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 5 juni 2013, kl.17.10.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag.
NCC hade år 2012 en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda. NCC
Construction Norge bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och
övrig infrastruktur i Norge.


-----------------------------------------------------------
Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/ncc/r/ncc-far-betongarbetena-till-en-ny-hangbro-pa-e6-i-narvik--norge,c9424718
Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/197/9424718/130196.pdf NCC får betongarbetena till en ny hängbro på E6 i Narvik, Norge