Pohjola Bank

Pressmeddelanden

26 MARS 2013

Pohjola Pankki Oyj: Pohjola öppnar en filial för företagskunder i Vilnius - tjänster är tillgängliga i samtliga baltiska länder

Pressmeddelande

26.3.2013

Pohjola erbjuder företagskunder tjänster nu i samtliga baltiska länder då kontoret i Litauen inleder sin verksamhet. Till företagskundernas tjänster i Baltikum hör hantering av betalningsrörelsen och likviditeten samt finansiering av driftskapital, leasing och investeringar. Via dotterbolaget Seesam erbjuds omfattande skadeförsäkringstjänster.

- Ett av de centrala målen i vår nya strategi är att på ett lönsamt sätt stärka vår marknadsposition i Baltikum. I Estland och Lettland har vår verksamhet trots ett krävande marknadsläge kommit bra i gång. Vår bedömning om den ekonomiska utvecklingen i Litauen är försiktigt optimistiska. I Litauen riktar vi våra tjänster till våra nuvarande finländska kunder och till lokala stora litauiska företag, säger Reima Rytsölä, ansvarig direktör för Pohjolas Bankrörelse. - Det främsta målet för utvecklingen av den internationella verksamheten är att trygga konkurrenskraftiga tjänster för gruppens kunder och stödja gruppens företagsprofil som ett finansföretag med fullständig service. Våra styrkor är kundfokuserade, smidiga och snabba rutiner. Vi bygger upp vår kundrelation på lång sikt, utgående från kundernas behov och på gedigen kunskap om deras affärsverksamhet samt på en nära växelverkan, fortsätter han.

Den nya filialen innebär att Pohjola och de andelsbanker som hör till OP-Pohjola-gruppen kan tillhandahålla betalningsrörelse- och kassahanteringstjänster för sina företagskunder i Litauen.

Dessutom har Pohjola verkat i Baltikum redan i två decennier genom dotterbolaget Seesam som har specialiserat sig på skadeförsäkring. Pohjola har haft finansbolagsrörelse i Baltikum sedan 2008. I tjänsteutbudet har ingått vältäckande leasingsfinansieringstjänster. Våren 2011 öppnade Pohjola ett företagskontor i Tallinn i Estland och hösten 2012 i Riga i Lettland. Tilläggsinformation: Reima Rytsölä, Direktör för Bankrörelsen, Pohjola Bank Abp, 010 252 4422, reima.rytsola@pohjola.fi Jorma Alanne, direktör för bankrörelsen i Baltikum, Pohjola Bank Abp 010 252 4450, jorma.alanne@pohjola.fi

Pohjola är en finländsk finanskoncern som erbjuder sina kunder bank-, kapitalförvaltnings- och skadeförsäkringstjänster. Pohjolas grunduppgift är att främja sina kunders ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. Viktiga mål är att nå lönsam tillväxt samt öka företagets värde. Pohjola-koncernen betjänar företagskunder i Finland och utomlands genom att tillhandahålla heltäckande finansierings-, placerings-, kassahanterings- och skadeförsäkringstjänster. För privatkunder tillhandahåller koncernen skadeförsäkrings- och private banking-tjänster. Pohjolas A-aktie har noterats på NASDAQ OMX Helsingfors Large Cap-lista sedan 1989. Bolaget har cirka 32 000 aktieägare. Pohjola-koncernens resultat före skatt uppgick 31.12.2012 till 374 miljoner euro och balansomslutningen till 45 miljarder euro. Pohjola är en del av OP-Pohjola-gruppen som är Finlands ledande finansgrupp. Gruppen har över 4 miljoner kunder.

www.pohjola.fi

---------------------------------------

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Pohjola Pankki Oyj via Thomson Reuters ONE HUG#1688193

pressmeddelanden
OP-Pohjolas enkät: Utkomsten under pensionstiden kräver också egna förberedelser 2013-05-21
Pohjola Pankki Oyj: Försäkring som gäller tills man fyller 100 år 2013-05-08
Pohjola Pankki Oyj: OP-Pohjola-gruppens första kvartal var gott och bättre än i fjol. Den starka tillväxten inom affärsrörelsen fortsatte. 2013-04-29
Pohjola Pankki Oyj: Pohjola Bank Abp:s delårsrapport januari-mars 2013 2013-04-29
Pohjola Pankki Oyj: Statens Pensionsfond och Pohjola Kapitalförvaltning fortsätter sitt portföljadministrationssamarbete 2013-04-26
Pohjola Pankki Oyj: Den nya fonden OP-Hyresinkomst möjliggör diversifierad fastighetsplacering för hushåll 2013-04-18
Pohjola Pankki Oyj: OP-Pohjola-gruppens vetenskapliga stiftelser delade ut stipendier för 1.087.400 euro 2013-04-17
Pohjola Pankki Oyj: Pohjola öppnar en filial för företagskunder i Vilnius - tjänster är tillgängliga i samtliga baltiska länder 2013-03-26
Pohjola Pankki Oyj: Beslut vid Pohjolas styrelses konstituerande möte 2013-03-22
Pohjola Pankki Oyj: Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämmas beslut 2013-03-22
Pohjola Pankki Oyj: Jaakko Pehkonen ordförande för OP-Pohjolas förvaltningsråd 2013-03-22
Pohjola Pankki Oyj: OP-Pohjola anl:s andelsstämmas beslut 2013-03-22
Pohjolas och Aalto-universitetets forskarundersökning: Storföretagens utvecklingsperspektiv bekymmersamt 2013-03-21
Pohjola Pankki Oyj: Pohjola och OP-Pohjola tidigarelägger publiceringen av delårsrapporten för det första kvartalet till 29.4.2013 2013-03-19
Pohjola Pankki Oyj: En internationell fastighetsfond-i-fond lanseras för finländska institutionella placerare 2013-03-13
Pohjola Pankki Oyj: Kunderna nöjda med låneförhandlingar på nätet 2013-03-12
Pohjola Pankki Oyj: Pohjolas och OP-Pohjola-gruppens årsredovisningar 2012 har publicerats 2013-03-01
Pohjola Pankki Oyj: Pohjola Bank Abp löser in ett Lower Tier 2-lån på 170 miljoner euro 2013-02-15
Pohjola Pankki Oyj: Pohjola Banks konststiftelse lånade ut instrument till nya musiker 2013-02-07
Pohjola Pankki Oyj: Förslag till styrelseledamöter och revisor i Pohjola Bank Abp samt deras arvoden 2013-02-06
Pohjola Pankki Oyj: Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma 2013 och styrelsens förslag till bolagsstämman 2013-02-06
Pohjola Pankki Oyj: Pohjola Bank Abp:s bokslutskommuniké 1.1-31.12.2012 2013-02-06
Pohjola Pankki Oyj: OP-Pohjola-gruppens resultat före skatt förbättrades med 15 procent - tillväxten i affärsrörelsen fortsatt stark 2013-02-06
Pohjola Pankki Oyj: OP-Pohjola-gruppens forskningsstiftelses doktorsavhandlingspris till forskare av hedgefonder 2013-01-29
Pohjolas analytiker: Avkastning i en omvärld med liten tillväxt 2013-01-28
Pohjola Pankki Oyj: Återgång till långsam tillväxt 2013-01-21
Pohjola Pankki Oyj: Finlands populäraste fåglar på Finlands populäraste kort 2013-01-09
Pohjola Pankki Oyj: Rivningen börjar i OP-Pohjolas Vallgårdskvarter 2013-01-08
Pohjola Pankki Oyj: Professor Martti Kekomäki har beviljats Pohjolas och Suomi-bolagets medicinska pris 2013-01-07
Pohjola Pankki Oyj: OP-Pohjolas samarbetsförhandlingar över 2012-12-10
Pohjola Pankki Oyj: Pohjolas samarbetsförhandlingar över 2012-12-10
Pohjola Pankki Oyj: Ändringen av överlåtelseskatten har tills vidare påverkat handeln med nya bostäder bara lite 2012-12-05
Pohjola Pankki Oyj: Bankerna i OP-Pohjola-gruppen börjar sköta Aurums försäkringar 2012-11-30
Korrigering: Mycket nytt vid utbetalningen av förskottsåterbäringar 2012-11-22
Pohjola Pankki Oyj: Mycket nytt vid utbetalningen av förskottsåterbäringar 2012-11-22
Pohjola Capital Markets Day: Pohjola preciserar sina kostnadsinbesparingsmål och sin kapitalstrategi 2012-11-21
Pohjola Pankki Oyj: Årets företagsledare och företag 2012 är valda 2012-11-19
Pohjola Pankki Oyj: Pohjola Bank Abp:s och OP-Pohjola-gruppens resultatpublikationer 2013 och Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma 2013 2012-10-31
Pohjola Pankki Oyj: Pohjola Bank Abp:s delårsrapport januari-september 2012 2012-10-31
Pohjola Pankki Oyj: OP-Pohjola-gruppens resultat för januari-september på fjolårsnivå 2012-10-31
Pohjola Pankki Oyj: Pohjola justerade sin strategi och fastställde ekonomiska mål 2012-10-31
Pohjola Pankki Oyj: OP-prime sjunker 2012-10-23
Pohjola Pankki Oyj: Pohjola löser in ett Upper Tier 2-lån på 150 miljoner euro och ett på 100 miljoner engelska pund 2012-10-19
Pohjola Pankki Oyj: Unga tror att ökad förmögenhet ger lycka 2012-10-18