Pohjola Bank

Pressmeddelanden

26 MARS 2013

Pohjola Pankki Oyj: Pohjola öppnar en filial för företagskunder i Vilnius - tjänster är tillgängliga i samtliga baltiska länder

Pressmeddelande

26.3.2013

Pohjola erbjuder företagskunder tjänster nu i samtliga baltiska länder då kontoret i Litauen inleder sin verksamhet. Till företagskundernas tjänster i Baltikum hör hantering av betalningsrörelsen och likviditeten samt finansiering av driftskapital, leasing och investeringar. Via dotterbolaget Seesam erbjuds omfattande skadeförsäkringstjänster.

- Ett av de centrala målen i vår nya strategi är att på ett lönsamt sätt stärka vår marknadsposition i Baltikum. I Estland och Lettland har vår verksamhet trots ett krävande marknadsläge kommit bra i gång. Vår bedömning om den ekonomiska utvecklingen i Litauen är försiktigt optimistiska. I Litauen riktar vi våra tjänster till våra nuvarande finländska kunder och till lokala stora litauiska företag, säger Reima Rytsölä, ansvarig direktör för Pohjolas Bankrörelse. - Det främsta målet för utvecklingen av den internationella verksamheten är att trygga konkurrenskraftiga tjänster för gruppens kunder och stödja gruppens företagsprofil som ett finansföretag med fullständig service. Våra styrkor är kundfokuserade, smidiga och snabba rutiner. Vi bygger upp vår kundrelation på lång sikt, utgående från kundernas behov och på gedigen kunskap om deras affärsverksamhet samt på en nära växelverkan, fortsätter han.

Den nya filialen innebär att Pohjola och de andelsbanker som hör till OP-Pohjola-gruppen kan tillhandahålla betalningsrörelse- och kassahanteringstjänster för sina företagskunder i Litauen.

Dessutom har Pohjola verkat i Baltikum redan i två decennier genom dotterbolaget Seesam som har specialiserat sig på skadeförsäkring. Pohjola har haft finansbolagsrörelse i Baltikum sedan 2008. I tjänsteutbudet har ingått vältäckande leasingsfinansieringstjänster. Våren 2011 öppnade Pohjola ett företagskontor i Tallinn i Estland och hösten 2012 i Riga i Lettland. Tilläggsinformation: Reima Rytsölä, Direktör för Bankrörelsen, Pohjola Bank Abp, 010 252 4422, reima.rytsola@pohjola.fi Jorma Alanne, direktör för bankrörelsen i Baltikum, Pohjola Bank Abp 010 252 4450, jorma.alanne@pohjola.fi

Pohjola är en finländsk finanskoncern som erbjuder sina kunder bank-, kapitalförvaltnings- och skadeförsäkringstjänster. Pohjolas grunduppgift är att främja sina kunders ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. Viktiga mål är att nå lönsam tillväxt samt öka företagets värde. Pohjola-koncernen betjänar företagskunder i Finland och utomlands genom att tillhandahålla heltäckande finansierings-, placerings-, kassahanterings- och skadeförsäkringstjänster. För privatkunder tillhandahåller koncernen skadeförsäkrings- och private banking-tjänster. Pohjolas A-aktie har noterats på NASDAQ OMX Helsingfors Large Cap-lista sedan 1989. Bolaget har cirka 32 000 aktieägare. Pohjola-koncernens resultat före skatt uppgick 31.12.2012 till 374 miljoner euro och balansomslutningen till 45 miljarder euro. Pohjola är en del av OP-Pohjola-gruppen som är Finlands ledande finansgrupp. Gruppen har över 4 miljoner kunder.

www.pohjola.fi

---------------------------------------

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Pohjola Pankki Oyj via Thomson Reuters ONE HUG#1688193