Trustbuddy

Pressmeddelanden

22 NOVEMBER 2012

TrustBuddy - Öppnar upp för nya Europeiska lanseringar inklusive Tyskland

TrustBuddy International AB Pressmeddelande

TrustBuddy - Öppnar upp för nya Europeiska lanseringar inklusive Tyskland

Stockholm, 2012-11-22 09:07 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Efter ga?rdagens pressmeddelande om anso?kan fo?r en kreditgivar- (bank-) licens tar bolaget ha?r med upp na?gra fra?gor kring de nya tja?nsterna. De nya licenserna o?ppnar upp fo?r en mycket bredare marknadspotential a?n tidigare da? TrustBuddy kan na?rvara runtom i Europa.

Den nuvarande affa?rsmodellen med P2P-la?n kommer inte att pa?verkas av de nya licenserna. Ista?llet kommer nya tja?nster och affa?rsomra?den att info?ras samt de tja?nster som erbjuds kommer att fo?rba?ttras vilket ger ba?de o?kad vinstpotential och kundupplevelse. De nya tja?nsterna kommer a?ven att bredda mo?jligheterna fo?r ba?de la?ngivare och investerare med o?kad vinst och minskad risk.

TrustBuddy har sedan 2011 arbetat med lanseringen av tja?nsten i Tyskland. Fo?r att fo?lja tysk utla?ningslagstiftning har det varit no?dva?ndigt fo?r TrustBuddy att antingen vara knutna till en lokal bank eller att ha en egen banklicens samt en etablerad na?rvaro i landet. Efter att ha na?tt en prelimina?r o?verenskommelse med en partnerbank i slutet av 2011 har ytterligare utva?rderingar visat att lo?nsamhet fo?rst skulle uppna?s efter en omfattande ma?ngd la?n. Pa? grund av detta minskades fokus pa? Tyskland fo?r att intensifiera arbetet med andra marknader (Finland, Danmark mfl.) och lanseringen pa? den tyska marknaden sko?ts upp tills att TrustBuddy hade mo?jlighet att lansera tja?nsten genom en egen bank och inte genom en tredjepartslo?sning. Pa? grund av sekretessen ga?llandes fo?rhandlingarna ba?de med bankpartners i Tysklands samt TrustBuddys egna planer fo?r bankverksamheten har offentliggo?randet av detta fa?tt avvakta tills tillka?nnagivandet av TrustBuddys banklicensanso?kan. Efter ga?rdagens pressmeddelande kan TrustBuddy nu informera marknaden om att den tyska lanseringen inte kommer att ske genom en tredjepartslo?sning under 2012/2012 utan genom TrustBuddys egna tja?nster under 2013/2014.

Finansiellt har den tyska marknadens storlek tidigare varit en viktig faktor i TrustBuddys expansionsstrategi. Det fo?rva?ntades att den fo?rsenade lanseringen skulle ha en negativ pa?verkan pa? resultatet men tillva?xten i bolagets nuvarande marknader har visat sig vara sa? stark att TrustBuddy la?g fo?re sina budgeterade siffror a?ven utan denna extra marknads storlek.

Na?r TrustBuddy beviljas na?sta niva? av banklicenser kommer en ny lanseringsstrategi att inledas med avseende fo?r den tyska marknaden.

Fo?r ytterligare information, va?nligen kontakta:

Jens Glasø, CEO, TrustBuddy International AB (publ) +47 40 40 47 50, investorcare@trustbuddy.com

http://trustbuddy.com/

http://trustbuddyinternational.com/

About TrustBuddy International AB (publ)

TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm. Mangold Fondkommission AB is TrustBuddy International AB (publ):s Certified Adviser and market maker, contact number: +46 8-503 015 50.

pressmeddelanden
TrustBuddy: Kommuniké från årsstämman 2014 2014-04-10
CORRECTION: TrustBuddy International AB (publ,) - Årsredovisning 2013 2014-03-21
TrustBuddy International AB (publ,) - Årsredovisning 2013 2014-03-20
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRUSTBUDDY INTERNATIONAL AB (PUBL) 2014-03-11
TrustBuddy Guidning 2014: Omsättningsmål för P2P utlåning på 1,5 Miljarder kronor 2014-02-27
TrustBuddy: Årsresultat 2013 - Harder, Better, Faster, Stronger 2014-02-27
TRUSTBUDDY: Bokslutskommuniké 2013 2014-02-27
?TRUSTBUDDY: Framtida tillväxt säkrad genom större investering i nyutvecklad P2P IT-plattform med dubblerad kapacitet 2014-02-26
TrustBuddy har så här långt under 2014 ökat utlåningsvolymen med 25 % 2014-01-23
TrustBuddy: Beslut om tilldelning av tecknade aktier 2013-12-12
TrustBuddy: Kommuniké från extra bolagsstämma 2013-12-09
CORRECTION: TrustBuddy implementerar VISA / MASTERCARD / MAESTRO / SOLO på befintlig P2P-plattform 2013-11-28
TrustBuddy implementerar VISA / MASTERCARD / MAESTRO / SOLO på befintlig P2P-plattform 2013-11-28
TrustBuddy: Ökande marginaler på nettoomsättningen i bolagets utlåningsverksamhet 2013-11-28
TrustBuddy bygger infrastruktur för nya produkter och banklicens 2013-11-28
TRUSTBUDDY INTERNATIONAL AB: Kvartalsrapport tredje kvartalet 2013 2013-11-28
TrustBuddy: Norska investeraren, Arne Fredly, investerar 26 Mkr i Trustbuddys P2P utlåningsplatform 2013-11-26
TRUSTBUDDY PÅ VÄG ATT MÖTA FÖRVÄNTADE 400 MILJONER KRONOR I P2P-LÅNEKAPITAL 2013-11-25
TRUSTBUDDYS TIO STÖRSTA AKTIEÄGARE GARANTERAR INVESTERING OM 18,5 MILJONER EURO MED EGNA AKTIER 2013-11-25
TRUSTBUDDY ERHÅLLER 6,2 MILJONER EUR I EN RIKTAD NYEMISSION VILLKORAD AV BESLUT AV BOLAGSSTÄMMA OCH 12,3 MILJONER EUR I P2P-LÅNEKAPITAL 2013-11-25
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY INTERNATIONAL AB (PUBL) 2013-11-25
TrustBuddy lanserar inlåningstjänsten i 4 nya länder. 2013-09-25
TRUSTBUDDY INTERNATIONAL AB: Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 2013-08-29
TrustBuddy tillsätter ny chef(CIO) 2013-08-21
TrustBuddy närmar sig gränsen för organisk tillväxt; söker 400 miljoner SEK i ytterligare finansieringsreserv 2013-08-20
TrustBuddy uppdaterar koncernredovisning - höjer resultat och reducerar avskrivningar 2013-08-20
Europeisk institutionell investerare förvärvar 3% av TrustBuddy 2013-07-02
TRUSTBUDDY INTERNATIONAL AB: Kvartalsrapport första kvartalet 2013 2013-05-30
TrustBuddy förutspår stark tillväxt. 2013-05-13
TrustBuddy: Avstämningsdag för utdelning fastställd 2013-05-03
TrustBuddy expanderar genom lokal närvaro i Estland 2013-04-17
TrustBuddy International AB (publ,) - Årsredovisning 2012 2013-04-03
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRUSTBUDDY INTERNATIONAL AB (PUBL) 2013-03-20
TrustBuddy: Beslut om nyemission och utfall av teckning 2013-03-19
TrustBuddy etablerar lokal närvaro i Polen 2013-03-15
TrustBuddy marknadsuppdatering: TrustBuddy växer snabbare än väntat i Spanien. 2013-03-14
TrustBuddy P2P verksamhet slår alla mål och rapporterar 260 MSEK i utlånat belopp samt 38,4 MSEK i nettoomsättning för 2012. 2013-02-28
Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 2013-02-28
TrustBuddy: Externa investerare förvärvar andel i TBDY för c:a 30 miljoner; Styrelsen beslutar om riktad nyemission 2013-02-11
TrustBuddy marknadsuppdatering: Detaljer kring TrustBuddys P2P-plattform i Spanien 2013-01-18
TrustBuddy lanserar i Spanien - Tredubblar sitt marknadssegment och sin målgrupp 2013-01-18
Kvartalsrapport tredje kvartalet 2012 - TrustBuddy International AB 2012-11-29
TrustBuddy guidningsuppdatering: TrustBuddy's intäkter överträffar förväntningarna igen 2012-11-28
Tillägg till pressmeddelande 2012-11-23
TrustBuddy - Öppnar upp för nya Europeiska lanseringar inklusive Tyskland 2012-11-22
TrustBuddy ansöker om tillstånd om att bli kreditmarknadsbolag 2012-11-21