Trustbuddy

Pressmeddelanden

22 NOVEMBER 2012

TrustBuddy - Öppnar upp för nya Europeiska lanseringar inklusive Tyskland

TrustBuddy International AB Pressmeddelande

TrustBuddy - Öppnar upp för nya Europeiska lanseringar inklusive Tyskland

Stockholm, 2012-11-22 09:07 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Efter ga?rdagens pressmeddelande om anso?kan fo?r en kreditgivar- (bank-) licens tar bolaget ha?r med upp na?gra fra?gor kring de nya tja?nsterna. De nya licenserna o?ppnar upp fo?r en mycket bredare marknadspotential a?n tidigare da? TrustBuddy kan na?rvara runtom i Europa.

Den nuvarande affa?rsmodellen med P2P-la?n kommer inte att pa?verkas av de nya licenserna. Ista?llet kommer nya tja?nster och affa?rsomra?den att info?ras samt de tja?nster som erbjuds kommer att fo?rba?ttras vilket ger ba?de o?kad vinstpotential och kundupplevelse. De nya tja?nsterna kommer a?ven att bredda mo?jligheterna fo?r ba?de la?ngivare och investerare med o?kad vinst och minskad risk.

TrustBuddy har sedan 2011 arbetat med lanseringen av tja?nsten i Tyskland. Fo?r att fo?lja tysk utla?ningslagstiftning har det varit no?dva?ndigt fo?r TrustBuddy att antingen vara knutna till en lokal bank eller att ha en egen banklicens samt en etablerad na?rvaro i landet. Efter att ha na?tt en prelimina?r o?verenskommelse med en partnerbank i slutet av 2011 har ytterligare utva?rderingar visat att lo?nsamhet fo?rst skulle uppna?s efter en omfattande ma?ngd la?n. Pa? grund av detta minskades fokus pa? Tyskland fo?r att intensifiera arbetet med andra marknader (Finland, Danmark mfl.) och lanseringen pa? den tyska marknaden sko?ts upp tills att TrustBuddy hade mo?jlighet att lansera tja?nsten genom en egen bank och inte genom en tredjepartslo?sning. Pa? grund av sekretessen ga?llandes fo?rhandlingarna ba?de med bankpartners i Tysklands samt TrustBuddys egna planer fo?r bankverksamheten har offentliggo?randet av detta fa?tt avvakta tills tillka?nnagivandet av TrustBuddys banklicensanso?kan. Efter ga?rdagens pressmeddelande kan TrustBuddy nu informera marknaden om att den tyska lanseringen inte kommer att ske genom en tredjepartslo?sning under 2012/2012 utan genom TrustBuddys egna tja?nster under 2013/2014.

Finansiellt har den tyska marknadens storlek tidigare varit en viktig faktor i TrustBuddys expansionsstrategi. Det fo?rva?ntades att den fo?rsenade lanseringen skulle ha en negativ pa?verkan pa? resultatet men tillva?xten i bolagets nuvarande marknader har visat sig vara sa? stark att TrustBuddy la?g fo?re sina budgeterade siffror a?ven utan denna extra marknads storlek.

Na?r TrustBuddy beviljas na?sta niva? av banklicenser kommer en ny lanseringsstrategi att inledas med avseende fo?r den tyska marknaden.

Fo?r ytterligare information, va?nligen kontakta:

Jens Glasø, CEO, TrustBuddy International AB (publ) +47 40 40 47 50, investorcare@trustbuddy.com

http://trustbuddy.com/

http://trustbuddyinternational.com/

About TrustBuddy International AB (publ)

TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm. Mangold Fondkommission AB is TrustBuddy International AB (publ):s Certified Adviser and market maker, contact number: +46 8-503 015 50.