VA Automotive

Analyser

02 MARS 2017
Öka / 4,3 kr

Gott orderläge så här långt 2017

VA Automotives kv4 2016-resultat var ungefär som vi väntat, men marknaden hade trott på mer och aktien föll. Nu ligger den strax under vår tidigare riktkurs, men vi höjer denna till 4,3 kronor och upprepar Öka-råd.

VA Automotive består av en grupp underleverantörsföretag som främst riktar sig mot fordonsindustrin, där Volvo och Scania är viktiga kunder. I gruppen finns två verktygsföretag (Lidhs och Swepart- som kommer att fusioneras), ett komponentföretag (VA Components) samt ett ingenjörsföretag som drar in både konsultintäkter och produktionsuppdrag till den övriga gruppen. Ungefär halva omsättningen vardera kommer från komponent- respektive verktygsgruppen.

En stor del av verksamheten i divisionen VA Components, som tillverkar plåtdetaljer till person- och lastvagnar härstammar från Autoliv Mekan som förvärvades 2012. Kundkretsen har breddats med flera andra fordonstillverkare. Förutom Fiat och Scania är Nevs (elbilar) och TechRoi Fuel Systems (bränsletankar) intressanta kunder. Inom gruppen finns också en Hardmesch-teknik som ger plåt ökad hållfasthet och därmed lägre vikt, vilket är intressant för fordonsindustrin.

Att vara underleverantör till fordonsindustrin ger ofta goda volymer, medan lönsamheten brukar vara pressad. I VA Automotives fall handlar det om att kunna fylla upp outnyttjad kapacitet i maskinparken (pressar med mera). Det finns en stor potential och främst gäller det VA Components som endast nyttjar 30 till 50 procent.

Koncernen vill växa upp mot en miljard kronor i omsättning inom två till fyra år. Omkring hälften av detta väntas adderas via förvärv, där den organiska tillväxten endast är cirka fem procent per år. Målobjekten skall vara ekonomisk självbärande samt tillföra produk-tion och ökad lönsamhet till den övriga företags-gruppen.

Aktien är försiktigt värderad givet den stora hävstångseffekten i form av försäljning och möjlig ökad vinst. Dock handlas jämförbara bolag i sektorn till låga multiplar. Vi använder en diskonterad vinstvärderingsmodell som indikerar 4,3 kronor per aktie i riktkurs. Vi behåller därmed vår tidigare Öka-rekommendation.

 

 

Ladda ned fullständig analys:

Ladda ner pdf

Källa: Jarl Securities

analyser
Gott orderläge så här långt 2017 Öka / 4,3 kr Jarl Securities 2017-03-02
Gynnas av ökad bilförsäljning Öka / 4,0 kr Jarl Securities 2017-01-26