CombiGene

Analyser

19 DECEMBER 2016
Neutral / 4,5 kr

Genterapi på frammarsch

Med hjälp av genterapi ska CombiGene erbjuda mer effektiva behandlingar av svåra neurologiska sjukdomar. Bolagets forskning är spännande om än i tidig fas och kapitaltillskott behövs inom kort.

CombiGene har under 2016 tagit ett viktigt steg i och med valet av kandidat för den vidare utvecklingen. Mindre prekliniska studier har gett stöd åt såväl verkningsmekanismen som att bolagets form av genterapi kan leverera önskade gener.

Det finns dock än så länge ganska begränsat med prekliniska data. CombiGene ska genomföra en längre studie i en mer avancerad kronisk epilepsimodell som kan ge ett prekliniskt ”Proof of Concept” (indikation på effekt). Vi bedömer att den studien blir en viktig värdemätare för bolaget under 2017.

Tekniska framsteg gör att genterapi kan stå inför ett marknads­genombrott de kommande åren. Det kan spä på intresset för bolag verksamma inom området, in­klusive CombiGene. Epilepsi är ett intressant behandlingsområde mot bakgrund av bolagets betydande expertis inom området och ett stort medicinskt behov. Ungefär 30 procent av patienterna svarar inte tillfredsställande på befintliga läkemedelsbehandlingar och be­höver därför nya mer effektiva terapier med mildare biverkningar.

Bolaget har för närvarande låg ”burn-rate” men kostnaderna lär öka framöver när tillverknings­processer ska komma på plats. Kassan kommer att behöva fyllas på inom kort.

Vi bedömer att CombiGene är lågt värderat jämfört med andra listade bolag i motsvarande utvecklings­fas. För att motivera en mer positiv syn på aktien vill vi dock exempelvis se att finansiering och ytterligare studiedata för kan­didaten CG01 kommer på plats. 

 

 

Ladda ned fullständig analys:

Ladda ner pdf

Källa: Jarl Securities

analyser
Genterapi på frammarsch Neutral / 4,5 kr Jarl Securities 2016-12-19