Follicum

Analyser

11 APRIL 2016
Köp / 8,2 kr

Hämmad hårväxt, ohämmad potential

Follicum genomför en klinisk fas I/IIa-studie med potential att hämma oönskad hårtillväxt. För att förbereda kommande studier och bredda verksamheten framöver inleds en spännande nyemission i april 2016.

Bolaget grundades år 2011 som ett samarbete mellan två forskare och LU Bioscience AB, som är ett riskkapitalbolag ägt av Lunds Universitet och ett antal privata investerare. Affärsidén är att utveckla läkemedel som hämmar eller stimulerar hårväxt – en marknad med enorm efterfrågan från både män och kvinnor runt om i hela världen.

Fokus ligger på läkemedelskandidaten FOL-005 som baserat på prekliniska data på mänsklig hud är tänkt att hämma hårtillväxt. Förhoppningen är att läkemedlet ska kunna användas av både män och kvinnor överallt på kroppen med minimala biverkningar. Follicum har säkrat möjlighet till storskalig tillverkning av FOL-005 enligt god tillverkningssed.

Follicum ska i april/maj genomföra en nyemission om 30 miljoner kronor som ska finansiera förberedelser för kommande kliniska studier och bredda verksamheten. I den pågående kliniska fas I/IIa-studien administreras produkten med injektioner vilket ska ersättas med en konsumentvänlig produkt. Bolaget ska även försöka ta fram en läkemedelskandidat för stimulering av hårtillväxt. Teckningsförbindelser och garantier täcker 70 procent av emissionsbeloppet.

Investerare måste vara medvetna om att risken alltid är hög i forskande läkemedelsbolag med en smal produktportfölj. Antaget fulltecknad emission bedömer vi dock att potentialen inte avspeglas i dagens aktiekurs. Vi rekommenderar att teckna nyemissionen med riktkurs 8,2 kronor.

 

 

Ladda ned fullständig analys:

Ladda ner pdf

Källa: Jarl Securities

analyser
Hämmad hårväxt, ohämmad potential Köp / 8,2 kr Jarl Securities 2016-04-11