Tigran Technologies

Nyckeltalsräknaren

Aktiekurs:
 
P/E:

Aktiekursen dividerad med vinst per aktie. Talet används när man ska bedöma om en aktie är högt eller lågt värderad i förhållande till bolagets vinst.

Aktiekurs
/
Vinst per aktie
=
0
EV/EBIT:

EV/EBIT är ett värderingsnyckeltal som anger bolagets värde i förhållande till dess rörelseresultat.

(
Aktiekurs
x
Antal aktier (M)
+
Nettoskuld (MSEK)
) /
Rörelseresultat
=
0
P/S:

P/S-talet anger försäljningen per aktie i förhållande till aktiepriset. Ett högre P/S-tal visar på högre förväntningar på att företaget ska öka omsättningen.

Aktiekurs
x
Antal aktier (M)
/
Nettoomsättning (MSEK)
=
0
EV/Sales:

EV/Sales är ett värderingsnyckeltal som anger bolagets värde i förhållande till dess försäljning. Nyckeltalet ger investerare en uppfattning om hur mycket det kostar att köpa bolagets försäljning.

(
Aktiekurs
x
Antal aktier (M)
+
Nettoskuld (MSEK)
) /
Nettoomsättning (MSEK)
=
0
P/B:

Årlig avkastning på ett värdepapper utan hänsyn tagen till eventuella kursändringar. Direktavkastningen på en aktie är utdelningen dividerad med aktiens kurs.

(
Aktiekurs
x
Antal aktier (M)
) /
Eget kapital (MSEK)
=
0
ROE:

Avkastning på eget kapital.

Vinst per aktie
x
Antal aktier (M)
/
Eget kapital (MSEK)
=
0%
Direktavkastning:

Årlig avkastning på ett värdepapper utan hänsyn tagen till eventuella kursändringar. Direktavkastningen på en aktie är utdelningen dividerad med aktiens kurs.

Utdelning per aktie
/
Aktiekurs
=
0%