Nokia

Analyser

30 DECEMBER 2013

Förväntningar på Nokias utdelning har kommit ned

Handelsbanken menar att flera faktorer kommer att vara avgörande för storleken på eventuella extrautdelningar/aktieåterköp för Nokia efter att försäljningen
av mobiltelefonenheten (inklusive ett 10-årigt patent-licensavtal) till Microsoft slutförs under det första kvartalet 2014.

Det framgår av ett marknadsbrev från den 27 november.     

Banken pekar på att affären värderas till totalt 5,4 miljarder euro, vilket har medfört höga förväntningar avseende utdelningen framöver. Banken har varit något mer försiktiga i sina utdelningsprognoser, och bedömer även att marknadsförväntningarna kommit ned på sistone.     

Handelsbanken bedömer bland annat att NSN relativt tunna produktportfölj innebär att betydande investeringar kommer att krävas framöver. Banken utesluter inte heller att NSN gör ett eller två större förvärv under de nästkommande 2 till 3 åren.     

Gällande utdelningen tror Handelsbanken att ett första steg för Nokia kan vara att återinföra en ordinarie utdelning. För 2011 betalade Nokia ut 0,20 euro per aktie, vilket idag skulle motsvara en direktavkastning på nära 3,5 procent och ta 740 miljoner euro i anspråk. I ett senare skede, när affären med Microsoft är i hamn och en strategisk översyn genomförd, kan en extrautdelning eller återköp av aktier om 0,5 till 1,0 miljarder euro bli aktuell, enligt bankens prognoser.     

Handelsbanken spår att NSN kommer att fortsätta att leverera stabila resultat, även om marginalen förväntas sjunka under 2014. Aktien har kommit ner en del sedan slutet av november, vilket innebär mer attraktiva ingångsnivåer, skriver banken och upprepar sin öka-rekommendation.