Nokia

Analyser

04 SEPTEMBER 2013
Köp / 41,0 kr

Potential för hög utdelning i Nokia

Försäljningen av Device & Services kommer innebära en stor förändring för Nokia-investerare. Affären kommer ge ökad finansiell stabilitet, eftersom att samtliga av de återstående affärsområdena är lönsamma och genererar intäkter. Balansräkningen kommer bli överkapitaliserad, och öppna för substantiella utbetalningar. Implicit ser värderingen av nya Nokia ut som ett klipp när aktien handlas till EV/EBIT under 6 på 2014 års vinster. På grund av Nokias stabilitet, attraktiva värdering och potentiella utbetalningar har vi höjt vår rekommendation till köp.

Det skriver SEB Equity Research i en dagsfärsk analys.

Efter den aviserade Device & Services-transaktionen, har bankens SOTP-värdering stigit från 3,3 euro till 4,7 euro per aktie. Prislappen för D&S om 5,44 miljarder euro (1,5 euro per aktie) är klart över SEB:s tidigare antaganden om 0,7 euro per aktie. Dessutom kommer Nokia att hålla sina D&S-patent, vilket banken nu konservativt värderar till 2,2 miljarder euro (0,6 euro per aktie) baserat på EV/EBIT på 6. SEB estimerar att nya Nokia kommer ha en kassaposition på 7,5 miljarder euro efter att affären avslutats. Den nuvarande aktiekursen på 3,97 euro innebär EV/EBIT under 6 på 2014 års vinster, vilket är klart lägre än närmaste konkurrenten, Ericsson, som på motsvarande multipel handlas runt 10.

I sin strategiska översyn kommer Nokia identifiera framtida företagskultur och kapitalbehov. Nokia framhåller att efter denna granskning kommer överskottet av kapitalet att fördelas. Med tanke på nya Nokias stabilare och lönsammare verksamhet och dess mer gynnsamma konkurrenssituation är den optimala bufferten satt att bli klart mindre än tidigare.

”Vi tror att en kapitalbas på 2 till 3 miljarder euro skulle räcka, vilket innebär att Nokia skulle kunna dela ut 5 miljarder euro", skriver banken.

SEB Equity Researchs riktkurs är skriven i SEK, analysen utgår dock från EUR.

Källa: SEB Equity Research