QBNK Holding

Analyser

09 JUNI 2014
Köp / 3,0 kr

Teknikbolag med stor potential

QBNK är Sveriges ledande leverantör av tjänster för hantering av bilder, filmer och presentationer. Framtidsutsikterna är goda på en starkt växande marknad. Bolaget sitter i förarsätet inför branschens konsolidering.

BNK är ett nynoterat bolag på AktieTorget. Bolaget är entreprenörsdrivet och leds fortfarande av grundaren Carl Petruson som via bolag även är den största ägaren. QBNK erbjuder företag och organisationer ett IT-verktyg, eller mediebank, för hantering och lagring av bilder, filmer och presentationer. Mjukvaran lagras i molnet och mediebanken kan integreras med flera publicerings- och redigeringsprogram. QBNK har redan idag ett 100-tal kunder och kan komma att växa med 30-40 procent de närmaste åren. Med QBNKs mediebank så kan kunderna göra betydande effektiviseringsvinster och redan idag ingår flera av Sveriges största bolag i kundbasen.

Marknaden för onlinebaserad bildhantering är idag fragmenterad med många internationella och nationella konkurrenter. Med noteringen på AktieTorget får bolaget bättre förutsättningar för att få in nytt kapital och det ökar möjligheterna att i framtiden förvärva nya bolag.

Vi är övertygade om att det finns en stark efterfrågan på QBNKs mjukvara och tjänster. Kassaflödet är redan starkt och bolaget har en stabil operativ lönsamhet. Tack vare noteringen på AktieTorget har bolaget även fått en väldigt solid balansräkning. Med en konservativ värdering som speglar företagets relativt korta historik, så sätter vi det motiverade värdet till 3 kronor per aktie. Det finns dock en tydlig uppsida i värderingen om QBNK lyckas göra strategiska förvärv eller attrahera fler kunder än planerat.

Deras affärsidé är mycket skalbar och det goda kassaflöde skapar möjligheter till en sund organiskt tillväxt. Den stora risken dock som vi ser i det korta perspektivet är att det kommer att vara liten likviditet i aktien.

Läs hela analysen här.

Ladda ner pdf

Källa: Birger Jarl Fondkommission

analyser
Fortsatt stark tillväxt för QBNK Köp / 2,92 kr Birger Jarl Fondkommission 2015-05-05
Starka besked höjer riktkursen Öka / 4,1 kr Birger Jarl Fondkommission 2014-10-02
Teknikbolag med stor potential Köp / 3,0 kr Birger Jarl Fondkommission 2014-06-09