Alfa Laval

Nyckeltal

Översikt 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nettoomsättning MSEK 24 849 27 850 26 039 24 720 28 652 29 813 29 934 35 067 39 746 35 634
Omsättningstillväxt (%) 12,08 -6,50 -5,07 15,91 4,05 0,41 17,15 13,34 -10,35
Rörelseresultat MSEK 4 691 5 736 4 030 4 401 4 691 4 372 4 353 4 671 5 717 2 989
Rörelsemarginal (%) 18,88 20,60 15,48 17,80 16,37 14,66 14,54 13,32 14,38 8,39
Vinst per aktie KR 7,02 8,79 6,42 7,32 7,68 7,61 7,22 7,02 9,15 5,46
Utdelning per aktie KR 2,25 2,25 2,50 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,25
Eget kapital MSEK 7 846.00 10 378.00 12 113.00 13 427.00 14 982.00 15 326.00 16 087.00 17 077.00 18 302.00 20 159.00
Soliditet 0,34 0,36 0,46 0,49 0,43 0,44 0,46 0,31 0,35 0,38
Nettoskuld MSEK 0 0 0 158 6 315 7 018 4 017 17 216 13 537 0
Antal miljoner aktier 447 429 422 422 419 419 419 419 419 419
Nyckeltal Alfa Laval Branschsnitt
Utd./aktie
Utdelning per aktie

Den senast avskilda eller föreslagna utdelningen per aktie, uttryckt i svenska kronor. Extra- eller bonusutdelningar ingår inte.

4,25
Dir. avk.
Direktavkastning

Utdelning per aktie i procent av aktiens kurs. Vinst per aktie: Senast rapporterade vinst (efter skatt) på årsbasis, som antingen återspeglar vinsten för det senaste finansiella räkenskapsåret eller bygger på aggregerade delperiodsvinster. Anges i svenska kronor.

2,35 1,80
Vinst/aktie
Vinst per aktie

Medelvärdet enligt SIX Estimates av analytikers vinstprognoser för innevarande räkenskapsår, alltså för det ännu ej rapporterade räkenskapsåret. Anges i svenska kronor.

5,46
Vinst/aktie 1
Vinst per aktie 1

Medelvärdet enligt SIX Estimates av analytikers vinstprognoser för innevarande räkenskapsår, alltså för det ännu ej rapporterade räkenskapsåret. Anges i svenska kronor.

Vinst/aktie 2
Vinst per aktie 2

Medelvärdet enligt SIX Estimates av analytikers vinstprognoser för nästkommande räkenskapsår, alltså det räkenskapsår som följer efter innevarande år. Anges i svenska kronor.

7,06
P/E 1
P/E 1

Aktiekursen dividerad med värdet från vinst per aktie 1.

21,00
P/E 2
P/E 2

Aktiekursen dividerad med värdet från vinst per aktie 2.

25,28 21,00
P/S
P/S

Aktiekursen dividerad med senast rapporterad omsättning per aktie på helårsbasis.

2,13 5,10
Kurs/EK
Kurs/ EK

Aktiekursen dividerad med bokfört värde (materiella nettotillgångar) per aktie baserat på antal aktier vid senaste årsskifte.

3,76 3,86
Kassaflöde/aktie
Kassaflöde per aktie

Vinst per aktie före avskrivningar av materiella anläggningstillgångar.

6,99
Rapport
Rapport

Datum för nästa rapport.

2017-04-26
Stämma
Stämma

Datum för nästa årsstämma.

2017-04-26
Bolag
Bolag

Alfa Laval AB
Betalkurs 170425
Betalkurs

Stängningskursen korrigerad för förändringar i kapitalstrukturen.

180,90
Kurs sen. 12 mån högst 180,90
Kurs sen. 12 mån lägst 151,00
Beta
Beta

Aktiens rörlighet i förhållande till index. Siffran 1 betyder att aktien i medeltal rör sig som index.

1,14
Kurs 1 mån.
Kurs 1 mån.

Procentuell kursförändring senaste månaden.

8,84
Kurs 12 mån.
Kurs 12 mån.

Procentuell kursförändring ett år bakåt i tiden.

36,73
Total Avk 5 år.
Totalavkastning 5 år

Procentuell förändring i teoretisk värdetillväxt över 5 år för en aktie. Detta innebär att utdelningar antas bli återinvesterade.

49,84
Utveckling 5 år, % Kurs
Tillväxt 5 år – Kurs

Kursutveckling 5 år bakåt i tiden.

35,10
Utveckling 5 år, % Utd.
Tillväxt 5 år – Utdelning

Senaste utdelning jämfört med utdelningen 5 år bakåt.

30,77
Utveckling 5 år, % Vinst
Tillväxt 5 år – Vinst

Vinstutveckling 5 år bakåt i tiden.

-28,98
Utveckling 5 år, % EK
Tillväxt 5 år – EK

Utveckling av eget kapital (bokfört värde av materiella nettotillgångar) per aktie 5 år bakåt i tiden.

34,55
Utveckling 5 år, % Oms.
Tillväxt 5 år – Omsättning

Omsättningsutveckling 5 år bakåt i tiden.

24,37
Börsvärde (MSEK)
Börsvärde

Betalkursen multiplicerad med alla noterade aktier i bolaget, i miljoner kronor.

75 880
Lista
Lista

Den lista på Nasdaq-OMX aktien är noterad på.
LC = Stora bolag (Large Cap)
MC = Medelstora bolag (Mid Cap)
SC = Små bolag (Small Cap)
FN = First North
EX = Externa listan

Large Cap