Miris

Analyser

25 NOVEMBER 2016
Köp / 0,07 kr

Fokus framåt efter kalldusch

Miris har två tunga kvartal bakom sig men det värsta skall nu vara över. Bolaget kan därmed åter fokusera på den potentiella lanseringen i USA. Dock har den stormiga perioden kostat och nu genomförs en nyemission.

Miris utvecklar och säljer instrument för analys av näringsmängd och en­ergi i mjölk. Till instrumenten säljs även förbrukningsvaror. Fokus ligger på analys av bröstmjölk avsedd för tidigt födda barn som är i extra behov av mjölk av rätt kvalitet.

Historiskt har bolagets marginaler tyngts av eftermarknadskostnader relaterade till kvalitetsproblem. Miris har därför under de senaste två åren jobbat med att förbättra kvaliteten av instrumentet. Bolaget bedömer att tidigare kvalitetsbrister skall därmed vara åtgärdade kv2/kv3 2017.

Bristerna hann dock ikapp och april avrådde bolaget från att brukande av den gamla versionen av instrumentet efter ett mätfel rapporterats. Med start i april/maj har samtliga sålda instrument som användas för berikningsgrundande analys (cirka 150 globalt) kontrollerats och fel har åtgärdats. Aktiviteterna har varit kostsamma och verksamheten finansieras just nu med lån.

För att fortsätta arbetet med den möjliga lanseringen i USA genomför Miris en nyemission. Om emissionen fulltecknas ger den cirka 30 miljoner kronor före kostnader. Arbetet med en ansökan till FDA för försäljningsgodkännande fortlöper som planerat. Svar från FDA förväntas vara på plats under andra halvan av 2017. Innan försäljning kan påbörjas måste bolaget ta fram en standardlösning. Denna är inte på plats men arbetet är på god väg. Standardlösningen förväntas vara på plats kv2/kv3 2017.

Miris står alltså och knackar på dörren till världens största marknad. Intresset i landet är enligt ledningen stort, både från vården och från forskningsvärlden. Konkurrensen är begränsad och bolaget har goda möjligheter att etablera sig som den naturliga leverantören. Med ett uppdaterat instrument på plats kan efter-kostnader reduceras och lönsamhet skapas.

År 2017 och 2018 kan bli två mycket intressanta år och vi rekommenderar att teckna. 

 

 

Ladda ned fullständig analys:

Ladda ner pdf

Källa: Jarl Securities

analyser
Fokus framåt efter kalldusch Köp / 0,07 kr Jarl Securities 2016-11-25
Miris tar in tillväxtkapital Öka / 0,12 kr Jarl Securities 2016-03-14
Miris stegar i rätt riktning Köp / 0,17 kr Jarl Securities 2015-11-12
Miris breddar marknaden Köp / 0,14 kr Birger Jarl Fondkommission 2015-06-04