Miris

Analyser

14 MARS 2016
Öka / 0,12 kr

Miris tar in tillväxtkapital

Efter framgångsrikt genomförda regulatoriska studier i USA avser Miris att ansöka om försäljningstillstånd i USA. För att finansiera tillväxt på nya marknader genomför bolaget en nyemission.

Miris Holding AB utvecklar, marknadsför och säljer instrument som analyserar kvaliteten samt närings- och energiinnehållet i mjölk. Fokus ligger på analys av bröstmjölk avsedd för för tidigt födda barn. Analys av ko- och buffelmjölk för mejeriindustrin är ett andra affärsområde. Instrumenten är skyddade av patent som löper till 2022.

Kliniska studier i USA med instrumentet som analyserar bröstmjölk har avslutats framgångsrikt och utgör nu underlag för ansökan om försäljningstillstånd från amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Ansökan planeras vara inlämnad innan månadsskiftet mars/april. Vi bedömer sannolikheten för ett godkännande som hög.

Miris står alltså med ena foten inne i USA - en stor och köpkraftig marknad. För att få igång försäljning i landet och kapitalisera på rådande tillväxtmöjligheter inom analys av bröstmjölk genomför Miris en nyemission. En fulltecknad emission stärker kassan med 19,7 miljoner plus eventuellt ytterligare två miljoner genom överteckningsoption.

Bolaget har ett förbättrat instrument och nyemissionen skapar förutsättningar att lyckas på en växande marknad. Dock är godkännandet ännu inte på plats och FDA kräver att Miris utvecklar och testar en kontrollvätska innan försäljning kan påbörjas. Denna finns ännu inte på plats och kan skapa fördröjningar. Vi behåller vår rekommendation öka med riktkurs till 0,12 kronor efter utspädningseffekt från emissionen.

 

 

 

Ladda ned fullständig analys:

Ladda ner pdf

Källa: Jarl Securities

analyser
Fokus framåt efter kalldusch Köp / 0,07 kr Jarl Securities 2016-11-25
Miris tar in tillväxtkapital Öka / 0,12 kr Jarl Securities 2016-03-14
Miris stegar i rätt riktning Köp / 0,17 kr Jarl Securities 2015-11-12
Miris breddar marknaden Köp / 0,14 kr Birger Jarl Fondkommission 2015-06-04