BillerudKorsnäs

Nyheter

06 MAJ 2013

BillerudKorsnäs: Avyttrar pappersmaskin i Gävle

(SIX) Förpackningspappers- och massaproducenten BillerudKorsnäs avyttrar en pappersmaskin i Gävle till Swedpaper. Maskinen svarade 2012 för cirka 2 procent av BillerudKorsnäs totala kombinerade försäljningsvolym. Avyttringen uppges inte få någon påverkan på tidigare kommunicerade synergi- och besparingsprogram för koncernen.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Avyttringen är ett led i uppfyllandet av de krav som EU-kommissionen ställde vid godkännandet av samgåendet mellan Billerud och Korsnäs. Enligt nytecknade avtal ska BillerudKorsnäs till marknadspris leverera bland annat insatsvaror såsom massa, ånga och vatten till SwedPaper. BillerudKorsnäs kommer att sälja en årlig massavolym om maximalt 66.000 ton till Swedpaper.

Mattias Magnusson mattias.magnusson@six.group.se SIX News