BillerudKorsnäs

Nyheter

06 MAJ 2013

BillerudKorsnäs: Avyttrar pappersmaskin i Gävle

(SIX) Förpackningspappers- och massaproducenten BillerudKorsnäs avyttrar en pappersmaskin i Gävle till Swedpaper. Maskinen svarade 2012 för cirka 2 procent av BillerudKorsnäs totala kombinerade försäljningsvolym. Avyttringen uppges inte få någon påverkan på tidigare kommunicerade synergi- och besparingsprogram för koncernen.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Avyttringen är ett led i uppfyllandet av de krav som EU-kommissionen ställde vid godkännandet av samgåendet mellan Billerud och Korsnäs. Enligt nytecknade avtal ska BillerudKorsnäs till marknadspris leverera bland annat insatsvaror såsom massa, ånga och vatten till SwedPaper. BillerudKorsnäs kommer att sälja en årlig massavolym om maximalt 66.000 ton till Swedpaper.

Mattias Magnusson mattias.magnusson@six.group.se SIX News

nyheter
BillerudKorsnäs: Gruvön-investering riktad mot asiatiska marknader- VD 2014-04-24
BillerudKorsnäs: Ryssland-Ukraina-kris påverkar vedpriser indirekt- VD 2014-04-24
BillerudKorsnäs: Q1-resultat får drygt 4 av 5 på nöjdhetsskalan - VD 2014-04-24
BillerudKorsnäs: Volymer över förväntan 1 kv, priseffekt mest neg- SEB 2014-04-24
BillerudKorsnäs: Väntar sig volymtillväxt och pos mixeffekt 2014 - VD 2014-04-24
BillerudKorsnäs: "Hanterbar" prispress på whiteliner i 1 kv - VD 2014-04-24
BillerudKorsnäs: Prisminskning Packaging Paper 1 kv ej över ca 1% - VD 2014-04-24
BillerudKorsnäs: Ökat orderinflöde pga starkare mkn, lagereffekt - VD 2014-04-24
BillerudKorsnäs: Aktien +1,2 % till 95,95 kr, SHB ser 100 kr 2014-04-24
BillerudKorsnäs: 3 huvudfaktorer bakom ej inträffad prispress - VD 2014-04-24
BillerudKorsnäs: Visibiliteten framåt har blivit något bättre - VD 2014-04-24
BillerudKorsnäs: "Följer med" konkurrenterna i säckpappersprishöjn- VD 2014-04-24
BillerudKorsnäs 1 kv: Rörelsemarginal svagare än väntat i 2 av 3 AO 2014-04-24
BillerudKorsnäs: Investerar 180 Mkr i produktionsanläggning i Gruvön 2014-04-24
BillerudKorsnäs: I implementeringsfas gällande förbättra rörelsekap-VD 2014-04-24
BillerudKorsnäs: Bra 1 kv, prispress pga kapacitet ej inträffat än- VD 2014-04-24
BillerudKorsnäs 1 kv: Operativt kassaflöde 385 Mkr (277) 2014-04-24
BillerudKorsnäs: Ser stabil efterfrågan, orderläge, priser alla AO Q2 2014-04-24
BillerudKorsnäs: Årstakt synergier ca 445 Mkr ackumulerat efter 1 kv 2014-04-24
BillerudKorsnäs 1 kv: Rörelseres ex eo 555 Mkr (SIX 541) (Forts) 2014-04-24
BillerudKorsnäs 1 kv: Rörelseres ex eo 555 Mkr (SIX 541) 2014-04-24
BillerudKorsnäs: Rörelseres ex eo 541 Mkr väntas i 1 kv 2014-04-23
Börsveckan: Rekommenderar köp i Axis, Castellum och Scandidos 2014-04-22
BillerudKorsnäs: SHB höjer riktkurs till 95 kr (88) 2014-04-17
BillerudKorsnäs: SEB Equity Research höjer riktkurs till 83 kr (80) 2014-04-16
BillerudKorsnäs: Vd Per Lindberg blir ordförande i Skogsindustrierna 2014-04-08
Börs: Bufab och Hemfosa bland Carnegies nya småbolagsfavoriter 2014-04-07
BillerudKorsnäs: Lennart Holm föreslås till ny ordförande 2014-03-31
Skog: Nordic Paper höjer pris oblekt säckkraftpapper 60 EUR/ton fr 1/5 2014-03-20
Mondi: Höjer pris oblekt säckkraftpapper Europa med 60 EUR/ton i april 2014-03-19
SKF: Får en order på övervakningssystem från BillerudKorsnäs 2014-03-12
Skog: Global efterfrågan barrmassa fortsatte stiga i 4 kv - WRQ 2014-03-07
Skog: Global efterfrågan barrmassa fortsatte stiga i 4 kv - WRQ 2014-03-06
Skog: Även Smurfit Kappa höjer kraftlinerpris med 50 EUR/ton från 1/4 2014-02-28
Finansinspektionen: Insynslistan den 21 februari 2014-02-21
BillerudKorsnäs: SHB höjer riktkurs till 88 kr (82) 2014-02-21
BillerudKorsnäs: SEB Equity Research höjer riktkursen till 80 kr (70) 2014-02-19
BillerudKorsnäs: Inga större överraskningar 4 kv, köp upprepas- Danske 2014-02-19
BillerudKorsnäs: Spår capex 2014 på ca 1.400 Mkr - FC 2014-02-18
BillerudKorsnäs: NBSK-massapriser skulle kunna vara mer aggressiva- VD 2014-02-18
BillerudKorsnäs: Prisoro främst säckpapper, kraftpapper, whiteliner-VD 2014-02-18
BillerudKorsnäs: Planerad ombyggnation 2014 sker inom underhållsstopp 2014-02-18
BillerudKorsnäs: Nöjd med underliggande resultatutveckling 4 kv - VD 2014-02-18
BillerudKorsnäs: Ingen anledning anta insatsvaruinflation 2014 - VD 2014-02-18
BillerudKorsnäs: Aktien kan vara något svag i dag - SHB 2014-02-18
BillerudKorsnäs: Guidning viss prispress bortom Q1 är konservativ - VD 2014-02-18
BillerudKorsnäs 4 kv: Just marginal bättre än SIX i 2 av 3 AO 2014-02-18
BillerudKorsnäs: Underhållsstopp belastade rörelseres 4 kv -249 Mkr 2014-02-18
BillerudKorsnäs: Årstakt synergier ca 370 Mkr ackumulerat efter 4 kv 2014-02-18
BillerudKorsnäs: Bra start på 2014, kör full kapacitet i 1 kv - VD 2014-02-18
BillerudKorsnäs: Stabila utsikter 1 kv, konkurrens, prispress därefter 2014-02-18
BillerudKorsnäs 4 kv: Rörelseres ex eo 226 Mkr (SIX 225)(Forts) 2014-02-18
BillerudKorsnäs 4 kv: Rörelseres ex eo 226 Mkr (SIX 225) 2014-02-18
BillerudKorsnäs: Rörelseresultat ex eo 225 Mkr väntas i 4 kv - SIX 2014-02-18
BillerudKorsnäs: Rörelseresultat ex eo 225 Mkr väntas i 4 kv - SIX 2014-02-17
BillerudKorsnäs: Rörelseresultat ex eo 225 Mkr väntas i 4 kv 2014-02-14
BillerudKorsnäs: Rörelseresultat ex eo 225 Mkr väntas i 4 kv 2014-02-13
BillerudKorsnäs: Rörelseresultat ex eo 225 Mkr väntas i 4 kv 2014-02-12
BillerudKorsnäs: SHB höjer riktkurs till 82 kr (78) 2014-02-10
Skog: Leveranser tidningspapper Europa -0,8 % dec - Eurograph 2014-01-27
BillerudKorsnäs: Besked kan tynga i dag, ej dramatiskt - SHB 2014-01-21
BillerudKorsnäs: Produktionsstörningar påverkar 4 kv 2014-01-21
Skog: Europeisk konsumtion massa -13 % dec jmf nov 2014-01-17
Skog: Europeisk konsumtion massa -13 % dec jmf nov 2014-01-16
Skog: Leveranser tidningspapper Europa -6,7 % nov - Eurograph 2013-12-27
Skog: Europeisk konsumtion massa -1,7 % nov jmf okt 2013-12-17
BillerudKorsnäs: Avbryter förstudie om grön olja 2013-12-16
BillerudKorsnäs: AMF Pension ökar till 6,2 % av kapital/röster 2013-12-10
BillerudKorsnäs: Swedbank Robur ökar till 6,4 % av kap/röster 2013-12-10
BillerudKorsnäs: Fjärde AP-fonden ökar till 5,6 % av kap, röst 2013-12-10
BillerudKorsnäs: Nordea Fonder ökar till 5,6 % av kap/röster 2013-12-09
Kinnevik: Säljer innehav i BillerudKorsnäs för 3,7 Mdr (Forts) 2013-12-09
Skog: Leveranser tidningspapper Europa -9,3 % okt - Eurograph 2013-11-25
BillerudKorsnäs: Genomomför förändringar i koncernledningen 2013-11-25
BillerudKorsnäs: Marginalfokus kort sikt, ROCE-mål lång sikt-VD 2013-11-14
BillerudKorsnäs: Marginalfokus kort sikt, ROCE-mål lång sikt-VD 2013-11-14
BillerudKorsnäs: Översyn tillgångar kan sluta i avvyttringar-VD 2013-11-14
BillerudKorsnäs: Översyn tillgångar kan sluta i avvyttringar-VD 2013-11-14
BillerudKorsnäs: Investerar bort flaskhalsar vätskekart.(Forts) 2013-11-14
BillerudKorsnäs: Investerar bort flaskhalsar vätskekart.(Forts) 2013-11-14
BillerudKorsnäs: Vätskekartongskapacitet följer efterfrågan-AOC 2013-11-14
BillerudKorsnäs: Vätskekartongskapacitet följer efterfrågan-AOC 2013-11-14
BillerudKorsnäs: Investerar bort flaskhalsar vätskekartong- AOC 2013-11-14
BillerudKorsnäs: Investerar bort flaskhalsar vätskekartong- AOC 2013-11-14
BillerudKorsnäs: Packaging Paper ska fokusera mot tillväxt- AOC 2013-11-14
BillerudKorsnäs: Packaging Paper ska fokusera mot tillväxt- AOC 2013-11-14
BillerudKorsnäs: Planerar tillgångsöversyn, nya investeringar 2013-11-14
BillerudKorsnäs: Planerar tillgångsöversyn, nya investeringar 2013-11-14
BillerudKorsnäs: Överväger ej skogsmark, för låg avkastning -VD 2013-11-14
BillerudKorsnäs: Ska stärka produktportfölj inom nyfiber - AOC 2013-11-14
BillerudKorsnäs: Prioriterar amortering för möjl ev förvärv -VD 2013-11-14
BillerudKorsnäs: Rörelsemarginal- och skuldmål står fast 2013-11-14
BillerudKorsnäs: 15-20 % org tillväxt "ganska realistiskt" - VD 2013-11-14
BillerudKorsnäs: Mål organisk tillväxt 15-20 % till 2018(Forts) 2013-11-14
BillerudKorsnäs: Nytt mål organisk tillväxt 15-20 % till 2018 2013-11-14
BillerudKorsnäs: SHB höjer riktkurs till 78 kr, rek öka kvar 2013-11-04
BillerudKorsnäs: EU-domstol rek miljöbot från 2006 upprätthålls 2013-11-01
BillerudKorsnäs: Får tillstånd öka massaproduktion i Rockhammar 2013-10-31
BillerudKorsnäs: Får tillstånd öka massaproduktion i Rockhammar 2013-10-31
BillerudKorsnäs: SEB höjer riktkursen till 70 kr (60) 2013-10-31
BillerudKorsnäs: Danske upprepar köp, höjer riktkurs till 85 kr 2013-10-31
BillerudKorsnäs: Bedömer Kina-mkn kommer vara tight på sikt -VD 2013-10-30
BillerudKorsnäs: Vill ej guida för prishöjning SC fluting - VD 2013-10-30
BillerudKorsnäs: Investerar ca 220 Mkr vid PM4 Gävle (Forts) 2013-10-30
BillerudKorsnäs: Kronstyrkan är en fortsatt utmaning - VD 2013-10-30
BillerudKorsnäs: Ser stabila marknadspriser Packaging Paper -VD 2013-10-30
BillerudKorsnäs: Gott kassaflöde ska få ned skuldsättningen -VD 2013-10-30
BillerudKorsnäs: Har flera tänkta investeringar i pipeline - VD 2013-10-30
BillerudKorsnäs: Nöjda med flerårsavtalen inom vätskekartong-VD 2013-10-30
BillerudKorsnäs: "Något bättre" utveckling än väntat i 3 kv -VD 2013-10-30
BillerudKorsnäs: Skärblacka-stopp påverkar även 4 kv negativt 2013-10-30
BillerudKorsnäs 3 kv: Operativt kassaflöde 109 Mkr (247) 2013-10-30
BillerudKorsnäs 3 kv: Just marginal bättre än SIX i samtliga AO 2013-10-30
BillerudKorsnäs 3 kv: Rörelseres ex eo 331 Mkr (SIX 246)(R) 2013-10-30
BillerudKorsnäs: Ska nå synergimål 2014 (tidigare slutet 2015) 2013-10-30
BillerudKorsnäs: Förvärvat resterande andel av PACCESS i USA 2013-10-30
BillerudKorsnäs: Stabilt, tillfredställande resultat i 3 kv -VD 2013-10-30
BillerudKorsnäs: Investerar ca 220 Mkr i kartongmaskin Gävle 2013-10-30
BillerudKorsnäs 3 kv: Rörelseres ex eo 331 Mkr (SIX 246)(Forts) 2013-10-30
BillerudKorsnäs: Ser fortsatt stabil efterfrågan Consumer Board 2013-10-30
BillerudKorsnäs 3 kv: Rörelseres ex eo 331 Mkr (SIX 246) 2013-10-30
BillerudKorsnäs: Rörelseres ex eo 246 Mkr väntas i 3 kv - SIX 2013-10-30
BillerudKorsnäs: Rörelseres ex eo 246 Mkr väntas i 3 kv - SIX 2013-10-29
BillerudKorsnäs: Lanserat ny fluting för extra stark wellpapp 2013-10-28
BillerudKorsnäs: Lanserat ny fluting för extra stark wellpapp 2013-10-28
BillerudKorsnäs: Rörelseres ex eo 246 Mkr väntas 3 kv...(Forts) 2013-10-28
BillerudKorsnäs: Rörelseres ex eo 249 Mkr väntas i 3 kv - SIX 2013-10-28
BillerudKorsnäs: Rörelseres ex eo 249 Mkr väntas i 3 kv - SIX 2013-10-25
BillerudKorsnäs: Rörelseres ex eo 249 Mkr väntas i 3 kv - SIX 2013-10-25
BillerudKorsnäs: Rörelseres ex eo 249 Mkr väntas i 3 kv - SIX 2013-10-25
BillerudKorsnäs: Rörelseres ex eo 249 Mkr väntas i 3 kv - SIX 2013-10-25
Skog: Leveranser tidningspapper Europa -2,9 % sept - Eurograph 2013-10-25
Skog: Europeisk konsumtion massa +17,9 % september jmf augusti 2013-10-18
Skog: Europeisk konsumtion massa +17,9 % september jmf augusti 2013-10-18
Skog: Europeisk konsumtion massa +17,9 % september jmf augusti 2013-10-18
Skog: Europeisk konsumtion massa +17,9 % september jmf augusti 2013-10-18
Skog: Leveranser tidningspapper Europa -11,2 % aug - Eurograph 2013-09-25
Skog: Leveranser tidningspapper Europa -11,2 % aug - Eurograph 2013-09-25
Skog: Europeisk konsumtion massa -12,6 % augusti jmf juli 2013-09-17
Skog: Europeisk konsumtion massa -12,6 % augusti jmf juli 2013-09-16
Skog: Europeisk konsumtion massa -12,6 % augusti jmf juli 2013-09-16
Skog: Europeisk konsumtion massa oför juli jmf juni 2013-08-30
Skog: Leveranser tidningspapper Europa -10,1 % juli - Eurograph 2013-08-26
BillerudKorsnäs: Slutför avyttring av PM2 i Gävle 2013-08-01
Skog: Leveranser tidningspapper Europa -11,5 % juni - Eurograph 2013-07-25
BillerudKorsnäs: SHB sänker rekommendation till behåll (köp) 2013-07-22
BillerudKorsnäs: Resultat Consumer Board 2013-07-18
BillerudKorsnäs: Fortsatt optimistisk om framtidsutsikter - VD 2013-07-18
BillerudKorsnäs: Ska arbeta för att öka fsg utanför Europa - VD 2013-07-18
BillerudKorsnäs: Ser varierande marknadsutsikter 3 kv - VD 2013-07-18
BillerudKorsnäs: Rörelseresultat Containerboard 66 Mkr (67) 2013-07-18
BillerudKorsnäs: Rörelseresultat Packaging Paper 76 Mkr 2 kv 2013-07-18
BillerudKorsnäs: Oförändrat mål synergier, besp 530 Mkr/år 2015 2013-07-18
BillerudKorsnäs 2 kv: Rörelseresultat blev 256 Mkr (prel 255) 2013-07-18
BillerudKorsnäs: Försäljning 4.872 Mkr väntas 2 kv - SIX 2013-07-18
BillerudKorsnäs: Försäljning 4.872 Mkr väntas 2 kv - SIX 2013-07-17
Skog: Europeisk konsumtion massa -1,1 % juni jmf maj 2013-07-16
BillerudKorsnäs: Försäljning 4.872 Mkr väntas 2 kv - SIX 2013-07-15
BillerudKorsnäs: Operationella resultatet fortsatt stabilt - VD 2013-07-05
BillerudKorsnäs: Klart lägre resultat än väntat 2 kv 2013-07-05
BillerudKorsnäs: Produktionsstörningar i andra kvartalet (Fort) 2013-07-05
BillerudKorsnäs: Prognos kvar integrationskostnader 200 Mkr 2013-07-05
BillerudKorsnäs: Produktionsstörningar i andra kvartalet 2013-07-05
BillerudKorsnäs: SEB höjer riktkurs till 58 kr (55) 2013-07-05
Skog: Leveranser tidningspapper Europa -9,6 % maj - Eurograph 2013-06-25
Skog: Europeisk konsumtion massa -1,9 % maj jmf april 2013-06-19
BillerudKorsnäs: EU-kommissionen godkänner fsg pappersmaskin 2013-06-12
Stora Enso: SHB sänker rekommendation till minska (öka) 2013-06-05
Skog: Leveranser tidningspapper Europa -4,4 % april - Eurograph 2013-05-27
Skog: Europeisk konsumtion massa -3,8 % april jmf mars 2013-05-22
BillerudKorsnäs: Avyttrar pappersmaskin i Gävle 2013-05-06
BillerudKorsnäs: SEB höjer rekommendation till behåll (sälj) 2013-04-24
BillerudKorsnäs: Mycket positivt mottagande efter Korsnäs - VD 2013-04-23
BillerudKorsnäs: Höjer mål om besparing/synergi till... (Forts) 2013-04-23
BillerudKorsnäs: Höjer mål om besparing/synergi till... (Forts) 2013-04-23
BillerudKorsnäs: Resultat Packaging Paper 2013-04-23
BillerudKorsnäs: Generellt orderläge väntas förbättras 2 kv -13 2013-04-23
BillerudKorsnäs: Resultat Containerboard 2013-04-23
BillerudKorsnäs: Höjer mål om besparing/synergi till ca 530 Mkr 2013-04-23
BillerudKorsnäs: Resultat Consumer Board 2013-04-23
BillerudKorsnäs 1 kv: Res f skatt 279 Mkr (SIX 285) 2013-04-23
BillerudKorsnäs: Res före skatt 285 Mkr väntas 1 kv - SIX 2013-04-23
BillerudKorsnäs: Res före skatt 285 Mkr väntas 1 kv - SIX 2013-04-22
BillerudKorsnäs: Res före skatt 285 Mkr väntas 1 kv - SIX 2013-04-19
BillerudKorsnäs: Res före skatt 285 Mkr väntas 1 kv - SIX 2013-04-18
BillerudKorsnäs: Nordea höjer rek till köp (behåll) 2013-04-17
BillerudKorsnäs: SHB höjer rekommendation till köp (öka) 2013-04-15
BillerudKorsnäs: Mycket nöjd med förvärv, synergier enligt plan 2013-04-03
BillerudKorsnäs: Emitterar obligationer för 1,5 mdr kronor 2013-03-21
BillerudKorsnäs: Köpvärd aktie efter fusion enl Swedbank -di.se 2013-03-15
BillerudKorsnäs: Köpvärd aktie efter fusion enl Swedbank -di.se 2013-03-14
BillerudKorsnäs: Etablerar obligationsprogram på 5 Mdkr 2013-03-13
BillerudKorsnäs: Höjer pris på wellråvara med 5-8 % i april 2013-03-06
BillerudKorsnäs: Höjer priset på MG kraftpapper 1 april - Risi 2013-02-27
BillerudKorsnäs: Mycket nöjda med integrationsarbetet - VD 2013-02-08
BillerudKorsnäs: Spår stabila vedpriser 1 kv jmf 4 kv - VD 2013-02-08
BillerudKorsnäs: Förbättrade priser inom Containerboard 4 kv 2013-02-08
BillerudKorsnäs: Consumer Board säsongsmässigt stabilt i 4 kv 2013-02-08
BillerudKorsnäs: Ngt sämre orderläge kraft,säckpapper slut 4 kv 2013-02-08
BillerudKorsnäs: Ser mkt positivt på framtida möjligheter - VD 2013-02-08
BillerudKorsnäs: Spår normalt orderläge förpackningar 1 kv - VD 2013-02-08
BillerudKorsnäs 4 kv: Res före skatt -31 Mkr (SIX -11) (Forts) 2013-02-08
BillerudKorsnäs 4 kv: Res före skatt -31 Mkr (SIX -11) (Forts) 2013-02-08
BillerudKorsnäs 4 kv: Res före skatt -31 Mkr (SIX -11) 2013-02-08
BillerudKorsnäs: Rörelseresultat 25 Mkr väntas 4 kv - SIX 2013-02-08
BillerudKorsnäs: Rörelseresultat 25 Mkr väntas 4 kv - SIX 2013-02-07
BillerudKorsnäs: Rörelseresultat 25 Mkr väntas 4 kv - SIX 2013-02-06
BillerudKorsnäs: Rörelseresultat 25 Mkr väntas 4 kv - SIX 2013-02-05
BillerudKorsnäs: SEB återupptar bevakning med rek sälj 2013-02-05
BillerudKorsnäs: Stor variation i estimat bakom rapport - FC 2013-01-24
BillerudKorsnäs 4 kv: Prel rörelseresultat 25 Mkr (Forts) 2013-01-24
Billerud 4 kv: Preliminärt rörelseresultat 25 Mkr 2013-01-24
BillerudKorsnäs: Meddelar slutligt resultat av nyemission 2013-01-10
BillerudKorsnäs: Nyemission fulltecknad, tillför knappt 2 Mdkr 2013-01-04
BillerudKorsnäs: Höjer massapris till 840 USD/ton 1 jan 2012-12-18
BillerudKorsnäs: Erhåller 31 MEUR i bidrag från EU-kommissionen 2012-12-18
Billerud: Byter namn till BillerudKorsnäs den 30 november 2012-11-29
BillerudKorsnäs: Tre affärsområden i ny struktur 2012-11-29
Billerud: Villkor nyemission 1:2, teckningskurs 29 kr/aktie 2012-11-29
Billerud: Finansiella mål för Billerud/Korsnäs 2012-11-29
Billerud: Synergivinster 300 Mkr gäller fortfarande - IR 2012-11-28
Billerud: Meddelar villkor i nyemission den 29 november 2012-11-28
Billerud: Avyttring får ingen betydande inverkan på synergier 2012-11-28
Billerud: EU-kommissionen godkänner Korsnäs-köp med villkor 2012-11-28
Billerud: Synergivinster 300 Mkr gäller fortfarande - IR 2012-11-27
Billerud: Meddelar villkor i nyemission den 29 november 2012-11-27
Billerud: Avyttring får ingen betydande inverkan på synergier 2012-11-27
Billerud: EU-kommissionen godkänner Korsnäs-köp med villkor 2012-11-27
Skog: Leveranser tidningspapper Europa +3,3 % okt - Eurograph 2012-11-27
Billerud: EU förlänger granskningstid av Korsnäsaffär t 27 nov 2012-11-07
Skog: Leveranser tidningspapper Europa -7 % i sep - Eurograph 2012-10-30
Billerud: Spår bättre stabilitet 4 kv 2012 jmf 2011 - VD 2012-10-25
Billerud: Kostnad underhållsstopp lägre än väntat i 3 kv - VD 2012-10-25
Billerud: Stabilt kvartal, förhållandevis nöjd - VD 2012-10-25
Billerud: Delårsrapport över konsensus - SEB Enskilda 2012-10-25
Billerud: Tot valutaeffekt -59 Mkr, avistakurs -57 Mkr (Forts) 2012-10-25
Billerud: Total valutaeffekt 3 kv -57 Mkr - VD 2012-10-25
Billerud: Marknad för NBSK-massa försvagadeS 3 kv jmf 2 kv - VD 2012-10-25
Billerud: UPM-förvärv utvecklas enligt plan, pos effekter - VD 2012-10-25
Billerud: Besked om Korsnäs väntas i mitten av nov - VD 2012-10-25
Billerud: Prishöjning förpackningspapper 3 kv 2% - VD 2012-10-25
Billerud: Orderläge förpackningspapper stabilt start 4 kv - VD 2012-10-25
Billerud 3 kv: Res före skatt 138 Mkr (SIX 100) (Forts) 2012-10-25
Billerud 3 kv: Resultat före skatt 138 Mkr (SIX 100) 2012-10-25
Billerud: Res före skatt 100 Mkr väntas 3 kv - SIX 2012-10-25
Billerud: Res före skatt 100 Mkr väntas 3 kv - SIX 2012-10-24
Billerud: Res före skatt 100 Mkr väntas 3 kv - SIX 2012-10-23
Billerud: Res före skatt 100 Mkr väntas 3 kv - SIX 2012-10-22
Billerud: Res före skatt 100 Mkr väntas 3 kv - SIX 2012-10-19
Kinnevik: Korsnäs produktionsvolym påverkades av Gävleanl 3 kv 2012-10-19
Kinnevik: Korsnäs prishöjningar vätskekartong har genomförts 2012-10-19
Skog: Europeisk konsumtion massa +11,9 % sep jmf aug 2012-10-16
Industri: Flertal börsbolag ökar sina satsningar på FoU - SIX 2012-10-11