Direkt till innehållet ?

Marknadskommentar:
Svaga makrosignaler bromsar börsen

Situationen på börsen är just nu sådan att ovanligt många tycks ha svårt att bestämma på vilket ben man vill stå. Å ena sidan har vi ett läge där inte minst svenska företag går mycket bra med vinster som ligger nära historiska rekordnivåer. Å andra sidan dyker det upp en hel del signaler som väcker oro. Till de senare hör en oväntat svag japansk BNP-utveckling under andra kvartalet.

Bli medlem i Aktiespararna

  • Förmåner värda 10 027 kronor
  • Medlemskap endast 595 kronor
Läs mer

Eftersom det även kommit en hel del oroande signaler från USA den senaste tiden verkar det som att den ekonomiska återhämtningen bromsat in betänkligt i två av världens största ekonomier. Däremot ser det betydligt ljusare ut i den tyska ekonomin. Landet verkar just nu ha fått upp ångan rejält, vilket är bra inte minst för Sverige och många svenska exportföretag.

Men trots allt är det utvecklingen i USA som är den viktigaste. Om vi får en mer tydlig inbromsning i den amerikanska ekonomin kommer vi också att få se en fortsatt trög utveckling på den amerikanska aktiemarknaden. Och det kommer i sin tur att bromsa börserna på andra håll i världen.

Till bilden hör också att USA-börserna har rört sig mer eller mindre sidledes sedan förra hösten. Det känns med andra ord som att marknaden i god tid har påbörjat anpassningen inför en svagare fas i konjunkturförloppet. Därför tror jag inte heller att fallhöjden är särskilt stor från dagens nivå, även om det kommer nya svaga makrosignaler.

Tittar vi på Stockholmsbörsen i ett sådant perspektiv är ett rimligt scenario att vi får en marknad som rör sig sidledes under någon månad framåt. Därefter tror jag att börsen är mogen för ett nytt lyft. En faktor som talar för en sådan utveckling är att pessimismen bland placerare sedan en tid tycks vara ganska utbredd. Det bör innebära att de flesta redan tidigare har anpassat sina portföljer inför en förväntat svag marknad. Det är med andra ord liten risk för att det ska uppstå ett massivt säljtryck framöver, även om konjunkturstatistiken fortsätter att vara svag.

OMXS PI- och 30-index (juli 2007–augusti 2010)
Klicka på diagrammet för att förstora det.

Ett argument för en kommande uppgång är alltså att mycket av det som kan påverka börsen negativt redan finns diskonterad i prisbilden på marknaden. Andra argument för en uppgång är att vinsterna kommer att fortsätta stiga och att den aktuella värderingen av börsföretagen därför är ganska försiktig.

Att det internationella ränteläget ser ut att ligga kvar på en låg nivå under lång tid framöver skapar också en efterfrågan på aktier. Stabila företag ligger i många fall på utdelningsnivåer som långsiktigt ger en direktavkastning på 4–5 procent (per år). Ställt mot statsobligationsräntor på 2,5 procent, eller lägre i flera av världens större ekonomier, är det svårt att se något annat än att aktier kommer att leverera en konkurrenskraftig avkastning över tiden.

I ett läge där många fokuserar på den övergripande konjunkturbilden blir det viktigt att inte glömma bort sådant som just nu påverkar de enskilda företagen positivt.

Generellt är svensk industri i ett bra läge. Företagen har en bred internationell närvaro, inte minst på tillväxtmarknader i Asien och Latinamerika. Dessutom är det ekonomier i Sveriges närhet som just nu går bäst relativt sett. De nordiska länderna samt Tyskland svarar ju för en mycket viktig del av många svenska företags försäljning och svensk export.

I stort sett alla företag har dessutom jobbat hårt med att sänka sina kostnader under krisen. Det betalar sig nu och är en viktig förklaring till de mycket starka rapporter som vi sett under sommaren.

God lönsamhet i kombination med starka balansräkningar ger inte bara utrymme för en frikostig utdelningspolitik. Många företag ligger också i startgroparna för att expandera via förvärv. Det finns naturligtvis alltid en risk att aktiemarknaden upplever företagsköp som alltför dyra. Ett exempel under sommaren, som ändå visar att stora förvärv även på kort sikt kan skapa värden åt aktieägarna, är mätteknikbolaget Hexagons 16-miljardersköp av amerikanska Intergraph. Hexagonaktien står i dag cirka 25 procent högre än den gjorde dagen innan förvärvet presenterade den 7 juli.

Anders Haskel
Börsanalytiker, kapitalförvaltare Case Asset Management

 

 
 
ANNONSER