Direkt till innehållet ?

Olja kan ge bränd smak

I Kryddboden lyfter Aktiespararen fram aktier i företrädesvis ganska små bolag (denna gång olje- och säkerhetsbolag). Som namnet antyder är det aktier som, om de alls är köpvärda, ska doseras med måtta …

Bli medlem i Aktiespararna

  • Förmåner värda 10 027 kronor
  • Medlemskap endast 595 kronor
Läs mer

Petrogrand förtjänar inte stor substansrabatt
Olja var ett bra investeringstema i fjol, med en prisuppgång i USA-dollar på 30 procent. För aktiesparare blev det sämre. Sämst av de stora gick BP, där en tredjedel av börsvärdet gick förlorat efter riggkatastrofen i Mexikanska golfen. Statoil, också med intressen på djupa vatten, backade något, medan amerikanska oljejättar steg. Här hemma blev Lundin Petroleum en vinnaraktie, medan ryskbaserade Alliance Oil trampade vatten och PA Resources havererade kursmässigt.

Havererade gjorde också Petrogrand, med affärsidén att investera i ryska oljetillgångar. Men trots inriktningen är ”Cash-grand” ett mer passande namn, ty i början av året såldes ett oljefält till Gazprom för 800 miljoner, eller 19 kronor per aktie. Aktien handlades då till 16–17 kronor, men vid årsskiftet stod den under tian.

Nedgången orsakades till 2 kronor av en utdelning på 80 miljoner. Därtill kom en valutaförlust på 1,44 kronor per aktie, sedan en halv miljard kronor hade omplacerats till rubel för att räntan skulle täcka löpande kostnader. Rubeln sjönk, kronan steg och eget kapital krympte till 600 miljoner kronor, eller 15 kronor per aktie.

Det är ovanligt att börsbolag har en påse pengar och just inget mer än en affärsidé. Att penningpåsar handlas under substans är dock vanligt. Investmentbolagsrabatten i Petrogrand är 35 procent, vilket tydligt visar på brister i förtroende. Bäst vore om kapitalet delades ut, vilket skulle ge en värdeökning med 50 procent.

VD Maks Grinfeld är uppvuxen i Sverige, har rysk bakgrund och mångårig erfarenhet av affärer i Ryssland. Bland storägarna märks Länsförsäkringar fonder med 20 procent, finansmannen Bo Wahlström via nederländska Metroland med 10 procent, Mohammed Al-Amoudi (Preem med mera) 9 procent samt Stena med 4 procent.

Mot slutet av 2010 visade bolaget prov på aktivitet, då ett licensområde med oljereserver om 65,2 miljoner fat i backen förvärvades för 45 miljoner kronor, eller 10 USA-cent per fat. Bolagets kassa är därefter runt 550 miljoner kronor. Eftersom ledningen ännu inte gjort bort sig, frånsett valutaomplaceringen, har den heller inte förtjänat den rejäla substansrabatten.

Aktiens fall kan också bero på att många valde att sälja för att ta fram en kvittningsbar förlust. Efter årsskiftet gäller inte detta. En påse pengar och fler billigt förvärvade fat kan nu locka fram köpare.

Dag Rolander

Tillväxt i brandskydd inte nog för kursskydd
Consilium säljer brandskydd, detektering av gas och utsläpp av rökgaser samt navigationsutrustning. Historiskt har varv, rederier samt olje- och gasindustri varit stora kunder. Ett nytt och växande kundsegment är leverantörer av tågsystem och transportfordon samt entreprenadföretag i byggbranschen.

Bolagets mål är att vara världsledande på valda nischmarknader och produktområden. Inom brandlarm och gasdetektering för den marina sektorn är marknadsandelarna över 45 procent. Starka positioner har även nåtts på emissionssystem, marina färdskrivare, radarsystem, navigationsloggar samt elektroniska sjökorts- och informationssystem.

Under perioden 2005–2010 var den genomsnittliga volymtillväxten 16 procent per år och rörelsemarginalen i medeltal 7 procent. Denna goda utveckling har dock inte märkts i Consiliums aktiekurs. Aktuell kurs på runt 22,50 kronor är 25 procent lägre än för fem år sedan.

Den njugga inställningen till aktien har flera förklaringar. En är beroendet till de konjunkturkänsliga varven. Brandsystem för nybyggda kommersiella fartyg är nämligen ett av de största segmenten. I Consilium har flera vinstgivande marknadsbolag varit delägda, vilket medfört en stor minoritetsandel. Bara 65–75 procent av det redovisade resultatet har varit hänförligt till Consiliums ägare. Dessutom har resultatet de senaste åren varit belastat av nu avvecklad förlustverksamhet.

Consilium har gjort stora investeringar i nya affärsprojekt och byggt ut en global marknadsorganisation, vilket har belastat resultatet. Resultatlyft för 2010 blir det inte, men på sikt ser det bra ut. Genom förvärv har minoritetsandelen minskat, till nu bara 8 procent.

För att öka bredden i verksamheten har bolaget sökt sig till nya marknadssegment, bland annat militärfartyg. Nya produkter har tillkommit, såsom brandlarm för tåg och tunnelbanor, brand- och gaslarm för verksamhet till havs, emissionssystem som mäter utsläpp av rökgaser och kompletta navigationssystem. Dessutom går en allt större del av försäljningen till eftermarknaden.

Ett starkt växande område är automationssystem till olje- och gasindustrin. Området hade 2007 en nettoomsättning på 30 miljoner kronor. Prognosen för 2010 var 300 miljoner. Målet på fem års sikt är att nå mer än 750 miljoner. Totalt beräknas Consilium omsätta 1 miljard kronor i år. Det skulle förvåna om inte ökad handel, högre krav på säkerhet, satsningar på nya produkter, nya marknader och nya användningsområden lyfter aktiekursen på ett par års sikt.

Herman Sjöberg

 

 
 
ANNONSER