Direkt till innehållet ?

Teknisk analys: Spelaktie visar styrka

En viss spelbolagsaktie har visat teknisk styrka vid upprepade tillfällen i mars. De låga handelsvolymerna är en osäkerhetsfaktor, men sektorindex ser också ut att närma sig en vändning uppåt efter förra veckans trendbrott ...

Bli medlem i Aktiespararna

  • Förmåner värda 10 027 kronor
  • Medlemskap endast 595 kronor
Läs mer

OMXS Sällanköpsvaror och -tjänster (872,50) visar kortsiktig styrka genom den kraftiga indexuppgången sedan mitten av mars. Att döma av indexmönstret kan uppgången förväntas hålla i sig ett tag till. 

I förra veckan passerade index motståndet i årets fallande trend, vilket kan bli startsignalen för en ny cyklisk uppgångsfas. Trendbrottet förstärks dessutom av en mindre bottenformation, som grovt uppskattar riktkursen för index till trakterna av 900.

Alla tekniska indikatorer talar dock inte för köp. En svaghet är att Stockholmsbörsen stiger trots relativt låga handelsvolymer, vilket ökar risken för en falsk köpsignal. 

Uppgångsscenariot omvärderas om SX Sällanköpsvaror vänder ned och passerar bottenformationens signalnivå på 850. Indexfallet kan då förväntas fortsätta till stödet i trakterna av 832 respektive 805, som är alternativa startnivåer för en ny uppgångsfas. 

SX Sällanköpsvaror
Klicka på diagrammet för att förstora det.

Betsson (140 kronor) har visat relativ styrka i förhållande till SX Sällanköpsvaror sedan början av december. I mars har relativkurvan planat ut, men enligt trendanalysen är aktien fortfarande en potentiell köpkandidat. 

I mitten av mars gav aktien ett första styrkebesked genom att vända upp i nivå med den stigande trendens stödlinje vid 128 kronor. I förra veckan bröts även motståndet vid 136 kronor, vilket förstärker den stigande trenden, som i första hand ger utrymme för en fortsatt kursuppgång till trakterna av 152 kronor. 

En eventuell rekyl förbi stödet vid 136 kronor indikerar teknisk svaghet, men en regelrätt säljsignal ges först om aktiekursen bryter trendens stödlinje vid 132 kronor. Närmaste stöd finns då vid 125 och 123 kronor, som i bästa fall begränsar kursfallet. Håller inte dessa stöd kan aktiekursen förväntas fortsätta ned till nästa stöd vid 113 kronor, där det också kan ges ett nytt köptillfälle i aktien. 

Betsson
Klicka på diagrammet för att förstora det.

Tomas Trocmé

 

 
 
ANNONSER