Direkt till innehållet ?

Redeyeanalys: Nordic Mines-aktiens svaghet ger ett bra investeringsläge

Nordic Mines Q4 rapport innehöll besvikelser i form av låg guldproduktion och information om att en riktad emission planeras. Produktionen ser emellertid ut att skalas upp och Redeye tror fortsatt på ett positivt resultat i år.

Bli medlem i Aktiespararna

  • Förmåner värda 10 027 kronor
  • Medlemskap endast 595 kronor
Läs mer

Guldproduktionen under fjärde kvartalet i fjol uppgick till endast 6 kg och under januari ökade den visserligen men uppgick ändå till låga 30 kg, att jämföra med ca 300 kg per månad vid full produktion. Detta är en lägre produktion än vad bolaget tidigare planerat att uppnå i detta skede, vilket lett till ett utökat behov av rörelsekapital. En riktad nyemission på upp till 1,75 miljoner aktier planeras därför genomföras. Detta innebär en utspädning på cirka 5 procent och dessutom negativt ur en förtroendesynpunkt.

Samtidigt är det vanligt med problem vid uppstart av gruvor och i rapporten fanns även positiva aspekter som talar för att produktionen kommer att öka successivt framöver. Redeye räknar fortsatt med att bolaget kommer visa ett positivt resultat för helåret 2012 men produktionen under första kvartalet kommer sannolikt vara låg.

Redeye räknar därefter med att produktionen successivt ökar och att bolaget producerar tillräckligt med guld under andra kvartalet för att täcka leverans enligt det prissäkringsavtal som börjar gälla från och med Q2 2012. Full produktion kan dock tidigast nås under andra halvan av året och på helårsbasis därmed först under 2013. Det höga guldpriset innebär samtidigt att bolaget bör nå lönsamhet även under 2012 trots att full produktion ej uppnås.

Redeye värderar Nordic Mines till 70 kronor enligt DCF-värdering med ett långsiktigt (2015+) guldpris på 1 300 USD per tr oz och till över 80 kronor med ett långsiktigt guldpris i nivå med dagens.

Därmed ser Redeye den senaste tidens svaghet som ett bra investeringsläge även om aktien kan vara trög fram till dess att den riktade emissionen genomförts.

 
 
ANNONSER