Direkt till innehållet ?

Hushållen säljer aktier

Hushållen nettosålde svenska noterade aktier för 12 miljarder andra kvartalet i år. Det är den största försäljningen under ett enskilt kvartal sedan 2006. Det skriver SCB i sin sparbarometer för det andra kvartalet.

Bli medlem i Aktiespararna

  • Förmåner värda 10 027 kronor
  • Medlemskap endast 595 kronor
Läs mer

Den stora försäljningen tillsammans med en allmän nedgång på aktiemarknaden minskade hushållens totala svenska aktieinnehav till 445 miljarder kronor. Svenska börsen gick ned 2,8 procent andra kvartalet enligt Affärsvärldens generalindex.

Hushållen nettosålde även fondandelar för 5 miljarder andra kvartalet. En stor del av försäljningen var i aktiefonder men också räntefonder, utländska fonder samt andra fondtyper nettosåldes. Hushållen har de senaste tre kvartalen nettosålt fondandelar för nästan 19 miljarder. Vid slutet av andra kvartalet uppgick hushållens totala fondinnehav till 427 miljarder.

Samtidigt visar SCB: aktieägarstatistik att antalet aktieägare fortsätter att minska.

Vid utgången av juni 2011 var det 1 490 055 individer som kunde identifieras som aktieägare, det är en minskning med drygt 62 000 personer jämfört med årsskiftet.

Vid utgången av juni var det 15,8 procent av befolkningen som ägde aktier, en minskning från 16,9 procent vid motsvarande period 2010. Andelen aktieägare i befolkningen har minskat för varje år sedan december 2002 då 22,6 procent av befolkningen ägde aktier.

I slutet av juni 2011 uppgick andelen kvinnor som äger aktier till 13,3 procent och andelen män till 18,2 procent. Av de individer som kunnat urskiljas som aktieägare var det totalt 60 684 individer som hade en aktieförmögenhet på en miljon kronor eller mera. Av dessa var 20 144 kvinnor och 40 540 män.

Vid utgången av juni 2011 var hushållens aktieförmögenhet värderad till knappt 476 miljarder kronor, en minskning med drygt 102 miljarder jämfört med årsskiftet. Den stora nedgången av hushållens aktieförmögenhet beror till största delen på att det har skett stora överföringar av aktieinnehav från hushållssektorn till icke-finansiella företagssektorn under första halvåret, skriver SCB.

 
 
ANNONSER