Direkt till innehållet ?

Ingen rök utan eld

Scandinavian Tobacco Group är ett stabilt börsbolag. Tillväxten är i bästa fall mager, men det fria kassaflödet och utdelningen är desto bättre. Aktien är köpvärd.

Bli medlem i Aktiespararna

 • Förmåner värda 10 027 kronor
 • Medlemskap endast 595 kronor
Läs mer

Denna analys framgår ur Aktiespararen nummer 12 2016.

Beslutet om att börsnotera bolaget var inte direkt oväntat efter åratal av noteringsspekulationer i media. I samband med noteringen såldes befintliga aktier från ägarna Skandinavisk Holding II och Swedish Match Cigars. Sammanlagt sålde ägarna motsvarande 35,9 procent av bolaget vid introduktionen.

Generellt har tobaksbolag en lång rad fördelar som många andra bolag drömmer om. Efterfrågan på ett tobaksbolags produkter är av en återkommande karaktär, rörelsen binder inte särskilt mycket kapital och kunderna är vanligen förhållandevis prisokänsliga. STG innehar samtliga dessa egenskaper.

År 2015 svarade affärsområdet cigarr för omkring 69 procent av den sammanlagda omsättningen för STG. Koncernen delar upp sin cigarrverksamhet i två delar; handrullade respektive maskinrullade cigarrer. Maskinellt rullade cigarrer utgör en omsättningsmässigt större del av totalvolymen än handrullade cigarrer, men handrullade cigarrer är samtidigt en höglönsam kärnaffär.

Resterande 31 procent av den totala omsättningen utgjordes 2015 av pip- och finskuren tobak, samt en rad olika cigarrtillbehör.

Att tillverka handrullade cigarrer är en mer arbetsintensiv process jämfört med maskinellt rullade cigarrer. Mot den bakgrunden har STG sina produktionsanläggningar för handrullade cigarrer i låglöneländer som Dominikanska republiken, Honduras och Nicaragua.

Maskinrullade cigarrer kan å andra sidan produceras med kortare ledtider närmare slutkunden i automatiserade fabriker.

USA är den i särklass största marknaden i världen för handrullade cigarrer. Här har STG en tydlig marknadsledande position och bolaget har under flera år kunnat höja priserna på sina produkter i landet. I Europa fokuserar STG mer på maskinrullade cigarrer, men marknaden är nedåtgående i flertal europeiska länder.

Bolaget har emellertid lyckats kompensera volymbortfallen med höjda priser, vilket har bidragit till att stabilisera vinstnivåerna i regionen.

Koncernens varumärkesportfölj innefattar fler än 200 internationella, regionala och lokala varu­märken. Bland de mest kända varumärkena inom segmentet för handrullade cigarrer finns till exempel Macanudo, CAO, 5 Vegas och Cohiba.

Inom segmentet för maskinrullade cigarrer marknadsför bolaget varumärken som exempelvis Café Créme, La Paz och Captain Black. STG:s marknadsposition inom piptobak är mycket god, men efterfrågan på piptobak är i princip strukturellt nedgående både i USA och i Europa.

Den globala tobaksindustrin har länge varit föremål för en storskalig politisk regleringsiver. För många år sedan introducerades varningstexter som ”rökning dödar” på alla förpackningar med tobaksrelaterade rökningsprodukter.

Nya regleringar kommer ständigt och inom vissa regioner har det till och med blivit förbjudet att ha en specifik logotyp eller en särpräglad design på förpackningen.

I den andra änden av regleringshysterin finns dock något positivt för STG:s aktie­ägare. Inträdesbarriärerna i branschen ökar i takt med att regleringsformerna blir alltmer svårbegrip­liga och komplexa.

Ett större tobaksbolag som STG har den volym som krävs för att kunna ha en hel avdelning med jurister specialiserade på regelefterlevnad, något som i stort sett är en omöjlighet för mindre eller nya aktörer.

På så sätt upprätthålls marknadsstrukturen och konkurrenstrycket i sektorn, vilket i sin tur möjliggör att prisökningarna – STG:s specialitet –kan fortsätta.

Med tanke på den magra organiska tillväxten bör STG i första hand betraktas som ett utdelningsbolag. Styrelsen i STG har även aviserat att minst 70 procent av vinsten ska delas ut till aktieägarna.

Givet den stabila karaktären på rörelsen är det dock tänkbart att bolaget kan tillämpa en aggressiv finansiell ingenjörskonst framöver. Med hjälp av en ökad belåning kan över 100 procent av vinsten distribueras ut varje år, antingen i form av en kontant aktieutdelning eller med hjälp av återköp av aktier.

Med en soliditet på 63 procent och en nettoskuld genom EBITDA på under 2 gånger är en lånefinansierad utdelningsfest ingen omöjlighet för STG:s aktieägare. En stor del av koncernens tillgångar består förvisso av immateriella tillgångar, i huvudsak i form av goodwill efter alla förvärv, men det starka fria kassaflödet gör att koncernen med lätthet kan attrahera potentiella kreditgivare.

Storägaren Swedish Match är även en expert på området för finansiell uppfinningsrikedom och har bedrivit sin egen verksamhet med en negativ soliditet under flera år. En mindre uppenbar risk i STG är fortsatt förbättrade diplomatiska relationer mellan USA och Kuba. USA införde ett handelsembargo mot Kuba den 7 februari 1962 och handelsblockaden, som även innefattar kubanska cigarrer, kvarstår än i dag.

Om embargot en dag skulle lyftas är det oklart hur den amerikanska marknaden för handrullade cigarrer skulle förändras, men sannolikt är det negativt för STG:s del. Fidel Castros bortgång gör att osäkerheten kring den kubanska situationen har tilltagit.

Baserat på våra prognoser handlas STG till ett p/e-tal på dryga 16 gånger för innevarande år och ungefär samma nivå för nästa år. Vi räknar med en fortsatt hög utdelnings­andel framöver och vi tilltalas därtill av optionen kring en ökad finansiell be­låning. Med stabila finanser och med en hög inneboende utdelningskapacitet bedömer vi att STG kan bli populär hos utdelningsjägare.

Rekommendationen blir köp, med en riktkurs på 131 danska kronor.

 
 
ANNONSER

Kommentarer

 1. Mats2017-01-10 16.49

  Jag efterlyser mer etisk eftertänksamhet och kommentarer kring etiska ställningstaganden i artiklar som denna. Kan gälla exempelvis tobaks- & vapenindustrin samt enskilda bolag.
  • Carl2017-01-11 00.38

   Och jag uppskattar att Aktiespararna hjälper mig till en god avkastning på mitt kapital. Punkt.
   • Eftertänksam2017-01-11 16.12

    med tanke på vad finanssektorn finansierar blir det snudd på omöjligt undvika vad man anser kan vara oetiskt.

    Jag är här för att tjäna stålar Punkt.
    • TWR2017-01-11 19.50

     Bra analys, tack!
     • Icke Etiker2017-01-13 08.50

      Etiker kan ta sig där bak, hoppa och dö, vi är här för att tjäna pengar PUNKT
      Kommentera artikeln

      Genom att kommentera godkänner du våra villkor.

      Villkor för kommentering

      Här kan du kommentera artiklar på Aktiespararnas webbplats. Du kan analysera och kritiskt granska innehållet. Sakliga, fyndiga och välskrivna kommentarer för debatten framåt.

      Aktiespararna har rätten att ta bort kommentarer som är opassande eller som inte följer Sveriges lagar.

      Kommentarerna får inte innehålla:

      • Påhopp och/eller smutskastning av personer eller företag.
      • Kommersiella budskap
      • Icke relevant information som inte rör forumet och webbplatsens huvudområde
      • Stötande kommentarer
      • Uppmaningar till brott
      • Hets mot folkgrupp
      • Innehåll som strider mot personuppgiftslagen
      • Innehåll som strider mot upphovsrättslagen (citera gärna men ange källa)
      • Innehåll som anses vara falsk i syfte att bedra andra besökare

      Skribenter garanteras anonymitet. IP-adresser kan dock lämnas ut om polis/åklagarmyndighet eller domstol så kräver.