Direkt till innehållet ?

Arbetsmarknaden har fortsatt stärkas

Fed-kommittén fastslår att ny information sedan föregående möte tyder på att arbetsmarknaden har fortsatt att stärkas och den ekonomiska aktiviteten har fortsatt expandera i en måttlig takt. Riskerna på kort sikt mot de ekonomiska utsikterna beskrivs som i stort sett balanserade.

Bli medlem i Aktiespararna

 • Förmåner värda 10 027 kronor
 • Medlemskap endast 595 kronor
Läs mer


Det framgår av pressmeddelandet i samband med Federal Reserves räntebesked på onsdagen.

Vid föregående FOMC-möte, den 31 januari-1 februari, konstaterade kommittén att ny information tydde på att arbetsmarknaden hade fortsatt att stärkas och tillväxten i den ekonomiska aktiviteten hade expanderat i en måttlig takt. Riskerna på kort sikt mot de ekonomiska utsikterna föreföll i stort sett balanserade.

Fed konstaterar att jobbtillväxten har varit "solid" de senaste månaderna och arbetslösheten inte förändrats mycket de senaste månaderna.

Hushållens konsumtion har fortsatt öka måttligt och företagens fasta investeringar har förefaller ha ökat något.

Inflationen har stigit de senaste kvartalen och rört sig närmare kommitténs långsiktiga mål på 2 procent. Inflationen exklusive energi och livsmedel har däremot inte ändrats mycket och ligger fortsatt något under målet.

Marknadsbaserade mått på inflationskompensation är ännu låga, medan de flesta enkätbaserade mått på de långsiktiga inflationsförväntningarna, som helhet, inte har ändrats mycket.

FOMC räknar med att med en "gradvis anpassning av hållningen i penningpolitiken" så kommer den ekonomiska tillväxten kommer att öka i en måttlig takt, och arbetsmarknadsförhållandena kommer att förbättras något ytterligare och Inflationen väntas stiga mot 2 procent på medellång sikt.

"Riskerna på kort sikt mot de ekonomiska utsikterna verkar vara i stort sett balanserade. Kommittén fortsätter att noga bevaka inflationsindikatorer och den globala ekonomiska och finansiella utvecklingen", skriver FOMC.

 
 
ANNONSER
Kommentera artikeln

Genom att kommentera godkänner du våra villkor.

Villkor för kommentering

Här kan du kommentera artiklar på Aktiespararnas webbplats. Du kan analysera och kritiskt granska innehållet. Sakliga, fyndiga och välskrivna kommentarer för debatten framåt.

Aktiespararna har rätten att ta bort kommentarer som är opassande eller som inte följer Sveriges lagar.

Kommentarerna får inte innehålla:

 • Påhopp och/eller smutskastning av personer eller företag.
 • Kommersiella budskap
 • Icke relevant information som inte rör forumet och webbplatsens huvudområde
 • Stötande kommentarer
 • Uppmaningar till brott
 • Hets mot folkgrupp
 • Innehåll som strider mot personuppgiftslagen
 • Innehåll som strider mot upphovsrättslagen (citera gärna men ange källa)
 • Innehåll som anses vara falsk i syfte att bedra andra besökare

Skribenter garanteras anonymitet. IP-adresser kan dock lämnas ut om polis/åklagarmyndighet eller domstol så kräver.

Om artikeln