Direkt till innehållet ?

Då kallade "oberoende" ska stärkas

Riksbankens finansiella oberoende ska stärkas genom att en målsatt nivå för det egna kapitalet fastställs i lag.

Bli medlem i Aktiespararna

 • Förmåner värda 10 027 kronor
 • Medlemskap endast 595 kronor
Läs mer

Det föreslår regeringen enligt ett pressmeddelande från finansdepartementet på fredagen.

Förslaget innehåller också regler för hur Riksbanken ska återkapitaliseras och hur vinstutdelningar för staten ska ske.

Förslaget innebär att Riksbanken endast ska dela ut pengar till staten om det egna kapitalet överstiger 60 miljarder kronor. Nivån ska räknas upp med inflationen för att säkerställa att Riksbanken inte heller i framtiden är beroende av anslag från riksdagen. Kapitalet kan placeras på sådant sätt att Riksbanken med god marginal kan täcka sina kostnader och detta stärker Riksbankens oberoende.

Regeringen noterar valutareservens roll har minskat då Sverige sedan länge har en rörlig växelkurs. I krissituationer kan det dock uppkomma behov att bistå den finansiella marknaden med likviditet i utländsk valuta.

"Riksbanken ska då ha möjlighet att låna upp utländsk valuta via Riksgäldskontoret. Riksbanken ska däremot inte ha en fri dragningsrätt på statsskulden i syfte att utöka sin valutareserv", framgår det av pressmeddelandet.

"Storleken på Sveriges statsskuld ska beslutas av Sveriges riksdag. Förslaget innebär att Riksbanken ska återbetala valutalån motsvarande fem procent av Sveriges BNP", säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Allt eftersom de statsobligationer som getts ut för att finansiera valutareserven förfaller kommer de utländska tillgångarna att avyttras. Detta medför att skattebetalarnas kostnad för statsskulden kommer minska med ca en halv miljard kronor årligen. Förfallen innebär att den svenska statsskulden minskar med 20 procent över tid.

 
 
ANNONSER

Kommentarer

 1. Mot Valls2017-03-17 12.12

  Centralbankerna bör snarast beläggas med kraftfulla restriktioner det är inte centralbankernas jobb sköta globaliseringen och stölden åt topp 1% på bekostnad av folk och nationer.

  Globaliseringen skall skötas av folkviljan inte tjyvaktiga banksters.
  Kommentera artikeln

  Genom att kommentera godkänner du våra villkor.

  Villkor för kommentering

  Här kan du kommentera artiklar på Aktiespararnas webbplats. Du kan analysera och kritiskt granska innehållet. Sakliga, fyndiga och välskrivna kommentarer för debatten framåt.

  Aktiespararna har rätten att ta bort kommentarer som är opassande eller som inte följer Sveriges lagar.

  Kommentarerna får inte innehålla:

  • Påhopp och/eller smutskastning av personer eller företag.
  • Kommersiella budskap
  • Icke relevant information som inte rör forumet och webbplatsens huvudområde
  • Stötande kommentarer
  • Uppmaningar till brott
  • Hets mot folkgrupp
  • Innehåll som strider mot personuppgiftslagen
  • Innehåll som strider mot upphovsrättslagen (citera gärna men ange källa)
  • Innehåll som anses vara falsk i syfte att bedra andra besökare

  Skribenter garanteras anonymitet. IP-adresser kan dock lämnas ut om polis/åklagarmyndighet eller domstol så kräver.

  Om artikeln