Direkt till innehållet ?

"Ska växa snabbt och nå hög lönsamhet"

Det svenska företaget MIPS, som är verksamhet inom hjälmbaserad säkerhet, avser notera sina aktier på Nasdaq Stockholms smallcap-lista med första handelsdag torsdagen den 23 mars. Det erbjudna priset i den pågående nyemissionen skulle innebära ett börsvärde på över en miljard kronor.

Bli medlem i Aktiespararna

 • Förmåner värda 10 027 kronor
 • Medlemskap endast 595 kronor
Läs mer

Varför ska man köpa aktier i MIPS?

"Vi adresserar marknaden för hjälmar som inte skyddar mot hjärnskador på det sätt som MIPS kan tillgängliggöra. Det finns ett växande intresse för att skydda sig", säger MIPS vd Johan Thiel i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

MIPS system skyddar mot rotationsrörelser som överförs till hjärnan vid sneda islag mot huvudet. Ett extra lager som kan glida 10-15 millimeter inne i hjälmen mildrar smällen för hjärnan.

"Vi har kommit till en position där vi är ett lönsamt bolag som har en plan fram till år 2020 när vi ska omsätta 400 miljoner kronor med en rörelsemarginal på 40 procent", säger Johan Thiel.

Att växa från 86 miljoner kronor i försäljning i fjol till 400 miljoner år 2020 kräver nästan 47 procents tillväxt per år i genomsnitt?

"Ja, det är planen".

Vilka marknader ska driva försäljningsökningen?

"Den totala årliga volymen på hjälmmarknaden är ungefär 70 miljoner hjälmar - det är svårt att veta exakt. Cykelhjälmsmarknaden är störst med ungefär 25 miljoner hjälmar. Vi har bara skrapat på ytan på den här marknaden i dag", säger Johan Thiel som även lyfter fram marknaden för motorcykelhjälmar och skidhjälmar.

"Alla typer av hjälmbärande sporter är intressanta för oss att adressera, samt alla yrkesgrupper som bär hjälm. I kategorin yrkesgrupper har vi inga leveranser ännu, men vi fokuserar på att bryta oss in", säger han.

Samtidigt som försäljningen ska öka snabbt avser ni få upp rörelsemarginalen till 40 procent från 21 procent i fjol?

"Ja. Det bygger på vår skalbara affärsmodell och på att vara ett 'ingrediensvarumärke' som agerar via partners. Det gör att vår kostnadsmassa inte ökar i relation till försäljningsökningen. Vi äger heller inte någon produktion eller färdigvarulager. Därmed får vi skalfördelar så fort volymerna kommer", säger han.

I vissa branscher anses tillväxt kunna pressa lönsamheten på kort sikt? Det är inget ni befarar?

"Nej."

Det kan vara svårt att behålla så hög lönsamhet som 40 procent under lång tid, bland annat eftersom hög lönsamhet kan attrahera konkurrens. Hur ska man se på uthålligheten i ert rörelsemarginalmål?

"Andra Intellectual Property-baserade bolag som licensierar sin teknik kan ha väldigt hög lönsamhet och skalbarhet. Det finns andra exempel där man har visat att det går att på lång sikt behålla marginalerna och få en ökad tillväxt".

Hur är prisutvecklingen på er produkt? Råder det prispress?

"Vi har en fast volymtrappa. Vår prissättning har varit stabil under de här åren och vi håller fast vid den. Den fungerar och visar även att hjälmvarumärkena kan ta mer betalt för en säkrare produkt", argumenterar MIPS-chefen.

"Den diskussion vi har med kunderna kring lägre pris går egentligen ut på att öka volymen så att de kommer in i på ett annat steg i trappan. I övrigt håller vi fast vid riktpriset. Det är för att inte erodera vårt eget varumärke och för att hjälpa våra kunder att se till att det råder en rättvis marknad där ute", resonerar Johan Thiel.

När ska det långsiktiga utdelningsmålet på 50 procent av nettovinsten nås? Är det före eller efter år 2020 när de andra finansiella målen ska nås?

"Det är svårt att uttala sig om. Med den lönsamhet vi siktar på är det klart att vi vill ge utdelning, men vi vet inte exakt vad som kommer att hända och hur våra ägare kommer att se på situationen vid den tidpunkten", säger Johan Thiel.

Planen är dock att arbeta med utdelning, uttrycker han det som.

Vad har ni för konkurrens?

"Vi har ingen direkt konkurrens i form av att det skulle finnas ett annat ingrediensvarumärke som erbjuder licenser till alla hjälmtillverkare. Det finns dock tekniker som adresserar rotationsrörelser mot hjärnan till viss del. Det finns ett antal mindre varumärken som själva har tagit fram egna hjälmprogram, men som inte erbjuder det till andra hjälmtillverkare", uppger MIPS-chefen.

"Det är egentligen bara ett bevis för att marknaden är intresserad av att hitta lösningar och att konsumenterna efterfrågar det", resonerar han.

Kan det bli aktuellt med förvärv?

"Man kan tänka sig att vi finner någon typ av material eller teknik som man vill förvärva, men det finns inget sådant på bordet i dag. Fast det är därför vi genom den här nyemissionen tar in lite extra pengar - för att kunna ha möjlighet att agera".

Är du nöjd med det pantentskydd ni har i dag?

"Ja, jag är nöjd med det. Vi fortsätter att arbeta för att bygga en stark portfölj av immateriella rättigheter. Vi är ju ett Intellectual Property-företag så det är väldigt tydligt fokus hos oss att stärka vår forskning och utveckling. I dag är vi 10 personer på det området", säger han och framhåller att MIPS är baserat på vetenskap - med 20 års forskning med Karolinska sjukhuset och Kungliga Tekniska Högskolan bakom bolaget.

Flera av era patent löper till runt år 2030, men några löper ut 2020?

"En väldigt liten del av försäljningen ligger i de patenten."

Som Affärsvärlden nyligen rapporterade är MIPS inblandade i en patentstrid i Kanada.

Utifrån er målbild - vilka osäkerhetsfaktorer är de största eller mest betydelsefulla?

"I alla lägen där det blir en intressant kommersiell affär kommer det ju givetvis att adresseras av andra som vill titta in på området. Konkurrens är alltid en risk", svarar MIPS-chefen.

"Samtidigt finns det en ganska stor barriär mot att ta sig in som en ingrediensvarumärkesaktör som marknadsför en produkt på licens för alla andra. Däremot kan det finnas enskilda varumärken som hittar egna lösningar", säger han.

Delar av erbjudandet vid noteringen är ägare som säljer aktier och en del är en nyemission. Hur ser kapitalbehovet ut längre fram?

"Injektionen av kapital är inte något som vi egentligen behöver för att driva vår verksamhet. Vi har en bra kassa som vid årsskiftet var 28 miljoner kronor", säger Johan Thiel.

Kan det behövas ytterligare nyemissioner för att expandera verksamheten?

"Nyemissionen gör vi för att kunna vara snabbfotade - för att ha möjlighet att ta in ett förvärv eller liknande och att slippa gå till marknaden igen eller att ta ett lån när vi ska göra en sådan affär. Men vi ser inte i dag att vi ska gå ut och söka mer pengar", säger han.

Ni har inga banklån. Varför inte det?

"Vi har en kassa på 28 miljoner kronor så vi har inte behövt någon sådan typ av finansiering."

Kan det inte vara mer lönsamt för aktieägarna att företaget delvis finansieras via lån eftersom räntor är avdragsgilla?

"Vi har inte tittat på den frågan faktiskt. Vi har ju fram tills nu varit finansierade av riskkapital och vidare har vi varit lönsamma sedan 2015 och byggt kassa. Vi har inte stått inför en situation där vi egentligen har behövt ta ett lån. Nu ligger ju också en plan framåt där vi fortsatt växer med lönsamhet och sedan är det ju i grunden i mångt och mycket en ägarfråga - bolaget följer ägarna", uppger MIPS-chefen.

 
 
ANNONSER
Kommentera artikeln

Genom att kommentera godkänner du våra villkor.

Villkor för kommentering

Här kan du kommentera artiklar på Aktiespararnas webbplats. Du kan analysera och kritiskt granska innehållet. Sakliga, fyndiga och välskrivna kommentarer för debatten framåt.

Aktiespararna har rätten att ta bort kommentarer som är opassande eller som inte följer Sveriges lagar.

Kommentarerna får inte innehålla:

 • Påhopp och/eller smutskastning av personer eller företag.
 • Kommersiella budskap
 • Icke relevant information som inte rör forumet och webbplatsens huvudområde
 • Stötande kommentarer
 • Uppmaningar till brott
 • Hets mot folkgrupp
 • Innehåll som strider mot personuppgiftslagen
 • Innehåll som strider mot upphovsrättslagen (citera gärna men ange källa)
 • Innehåll som anses vara falsk i syfte att bedra andra besökare

Skribenter garanteras anonymitet. IP-adresser kan dock lämnas ut om polis/åklagarmyndighet eller domstol så kräver.

Om artikeln