Direkt till innehållet ?

Stigande orderingång för Scania

Lastbilstillverkaren Scania, som ägs av tyska Volkswagen, ökade orderingången på lastbilar och bussar med 21 procent till 23.262 fordon under det fjärde kvartalet (19.199), jämfört med motsvarande kvartal 2015.

Bli medlem i Aktiespararna

 • Förmåner värda 10 027 kronor
 • Medlemskap endast 595 kronor
Läs mer

Det framgår av delårsrapporten.

Scanias orderingång för lastbilar steg till 21.727 stycken (17.044).

Orderingången i Europa ökade med 19 procent jämfört med fjärde kvartalet 2015 till 13.871 enheter (11.660).

"Efterfrågan steg på flera stora marknader i Europa såsom Storbritannien, Tyskland, Polen och Frankrike", heter det.

Orderingången steg sekventiellt, alltså jämfört med föregående kvartal, i Europa i linje med säsongsmönstret på den europeiska marknaden.

Orderingången i Latinamerika ökade under fjärde kvartalet 2016 jämfört med samma period föregående år, främst beroende på ökningar i Brasilien, Argentina och Chile.

Sekventiellt steg också orderingången något i Latinamerika.

"Utsikterna för regionen är fortsatt osäkra beroende på låg ekonomisk tillväxt", skriver Scania.

Den totala orderingången i Eurasien steg under fjärde kvartalet och uppgick till 1.582 (340) lastbilar. Uppgången tillskrevs främst Ryssland. Sekventiellt steg också orderingången i Eurasien.

"Utsikterna för regionen är fortsatt osäkra beroende på geopolitisk oro", skriver Scania.

I Asien steg efterfrågan under kvartalet med 23 procent jämfört med samma period föregående år och orderingången uppgick till 2.912 (2.367) enheter. Orderingången steg också jämfört med tredje kvartalet 2016.

I Afrika och Oceanien var orderingången lägre med 1.194 (1.284) enheter jämfört med fjärde kvartalet 2015, främst beroende på en nedgång i Sydafrika. Orderingången minskade också sekventiellt i Afrika och Oceanien.

Lastbilstillverkaren Scania, som ägs av tyska Volkswagen, redovisar ett rörelseresultat på 2.651 miljoner kronor (2.595) för det fjärde kvartalet 2016.

Omsättningen för kvartalet blev 28.718 miljoner kronor (25.211).

Rörelsemarginalen blev därmed 9,2 procent (10,3).

 
 
ANNONSER
Kommentera artikeln

Genom att kommentera godkänner du våra villkor.

Villkor för kommentering

Här kan du kommentera artiklar på Aktiespararnas webbplats. Du kan analysera och kritiskt granska innehållet. Sakliga, fyndiga och välskrivna kommentarer för debatten framåt.

Aktiespararna har rätten att ta bort kommentarer som är opassande eller som inte följer Sveriges lagar.

Kommentarerna får inte innehålla:

 • Påhopp och/eller smutskastning av personer eller företag.
 • Kommersiella budskap
 • Icke relevant information som inte rör forumet och webbplatsens huvudområde
 • Stötande kommentarer
 • Uppmaningar till brott
 • Hets mot folkgrupp
 • Innehåll som strider mot personuppgiftslagen
 • Innehåll som strider mot upphovsrättslagen (citera gärna men ange källa)
 • Innehåll som anses vara falsk i syfte att bedra andra besökare

Skribenter garanteras anonymitet. IP-adresser kan dock lämnas ut om polis/åklagarmyndighet eller domstol så kräver.

Om artikeln