Direkt till innehållet ?

Tjänstesektorn når konjunkturtopp

Tjänsteproduktionen i Sverige når under årets första kvartal toppen av konjunkturen, i nivå med den förra konjunkturtoppen år 2007.

Bli medlem i Aktiespararna

 • Förmåner värda 10 027 kronor
 • Medlemskap endast 595 kronor
Läs mer

Det indikerar arbetsgivarorganisationen Almegas tjänsteindikator för det första kvartalet.

Detta sker samtidigt som bristen på arbetskraft når nya rekordnivåer och anställningsbehovet inte fullt ut uppfylls.

"Vi ser exempelvis att personalen arbetar allt mer och det bottnar sannolikt i att det är svårt att rekrytera för att möta behoven", säger Almegas chefekonom Lena Hagman.

Almegas tjänsteindikator för produktionstillväxt visar nu på ett indexvärde på 103,3 för årets första kvartal. Under konjunkturtoppen år 2007 noterades 103,5 som högsta indexvärde.

En återkommande fråga är enligt Almega hur tjänsteföretag som nu producerar till nära maximalt resursutnyttjande ändå lyckas öka sin produktion med sina i dagsläget begränsade produktionsresurser.

"Den kortsiktiga lösningen under föregående år har varit att öka medelarbetstiden för den befintliga personalen. Vi ser att den genomsnittliga arbetstiden ökade med 1,1 procent under år 2016 och då kan man öka produktionen trots stora problem att få in nya resurser i form av rätt kompetens", säger Lena Hagman.

Enligt branschorganisationen har den faktiska ökningen av sysselsättningen i genomsnitt varit betydligt lägre än vad arbetsmarknadsindikatorn har pekat på sedan 2015.

"Det sker samtidigt som befintlig personal arbetar mer och sammantaget stärker det bilden av att det just nu är svårt att rekrytera personal med den kompetens man söker", resonerar Lena Hagman.

Företagen inom utbildningsverksamhet sticker specifikt ut i det första kvartalets tjänsteindikator. Från att ha legat längst ned på rankinglistan över tillväxttakterna i de olika tjänstebranscherna, har branschen nu seglat upp till toppen av listan med en tillväxt på hela 12,6 procent i januari.

"Det är en ovanligt stor uppgång, men det är också en fullt logisk ökning då den rekordstora asylinvandring under år 2015 gör att behovet av kursen i Svenska för invandrare är väldigt högt", säger Lena Hagman.

 
 
ANNONSER
Kommentera artikeln

Genom att kommentera godkänner du våra villkor.

Villkor för kommentering

Här kan du kommentera artiklar på Aktiespararnas webbplats. Du kan analysera och kritiskt granska innehållet. Sakliga, fyndiga och välskrivna kommentarer för debatten framåt.

Aktiespararna har rätten att ta bort kommentarer som är opassande eller som inte följer Sveriges lagar.

Kommentarerna får inte innehålla:

 • Påhopp och/eller smutskastning av personer eller företag.
 • Kommersiella budskap
 • Icke relevant information som inte rör forumet och webbplatsens huvudområde
 • Stötande kommentarer
 • Uppmaningar till brott
 • Hets mot folkgrupp
 • Innehåll som strider mot personuppgiftslagen
 • Innehåll som strider mot upphovsrättslagen (citera gärna men ange källa)
 • Innehåll som anses vara falsk i syfte att bedra andra besökare

Skribenter garanteras anonymitet. IP-adresser kan dock lämnas ut om polis/åklagarmyndighet eller domstol så kräver.

Om artikeln