Direkt till innehållet ?

PPM: Bra månad för portföljerna

Aktiespararen gör månatligen en uppdatering och uppföljning av sina PPM-portföljer. Dessa portföljer har, till skillnad från Fondportföljen, en statisk struktur, vilket innebär att risken behålls på ungefär samma nivå för varje portfölj oavsett marknadsläge. Däremot försöker vi hitta de bästa fonderna inom respektive riskprofil. Numret inom parentes anger PPM:s fondnummer. Mätningen är gjord per 2009-05-11.

Bli medlem i Aktiespararna

  • Förmåner värda 10 027 kronor
  • Medlemskap endast 595 kronor
Läs mer

Låg risk

Lågriskportföljen består av fem fonder med stor riskspridning och låg volatilitet över tiden. Den innehåller två globalfonder, två Europafonder och en läkemedelsfond enligt nedan:

1. Folksam Europa (686030): Tillväxtorienterade europeiska aktier, 25 procent.
2. Aktie-Ansvar Europa (273078): Stabila europeiska bolag, 25 procent.
3. Carnegie Worldwide (384818): Inve-sterar i ett begränsat antal bolag globalt, 20 procent.
4. Danske Invest Global Index (252411): Global indexfond med låg avgift, 20 procent.
5. Öhman Hjärt-Lung (366575): Global läke-medelsfond, 10 procent.

Portföljens utveckling, 1 månad, %


Folksam Europa 7,6
Aktie-Ansvar Europa 13,0
Carnegie Worldwide 1,2
Danske Invest Global Index 7,3
Öhman Hjärt-Lung 5,3
Portfölj 7,4

Lågriskportföljen klättrade med 7,4 procent den gångna månaden. Portföljens bästa fond, med en uppgång på 13 procent, var Aktie-Ansvar -Europa, som även gav störst bidrag till portföljens totalavkastning med 3,3 procentenheter. De övriga fonderna gav avkastningar i linje med hela portföljen utom Carnegie Worldwide, som steg i värde med 1,2 procent.

Medelrisk

Medelriskportföljen innefattar fem fonder med högre risk än lågriskportföljen. Detta innebär att svängningarna över tiden normalt är större. Portföljen omfattar följande fonder:

1. Lannebo Småbolag (842690): Svenska små och medelstora bolag, 15 procent.
2. Catella Europa (148585): Europeiska aktier, 25 procent.
3. Odin Sverige (450981): Svenska värde-bolag, 15 procent.
4. East Capital Baltikum (552984): Inve-sterar i baltiska länder, 20 procent.
5. Skagen Global (984187): Globala värdebolag, 25 procent.

Portföljens utveckling, 1 månad, %

Lannebo Småbolag 16,6
Catella Europa 8,1
Odin Sverige 19,9
East Capital Baltikum 2,7
Skagen Global 7,8
Portfölj 10,0

Medelriskportföljen blev näst bäst av PPM-portföljerna, med en totalavkastning på 10 procent. Två av portföljens fonder hade en mycket stark avkastning under månaden: Odin Sverige, som gick upp med hela 19,9 procent, och Lannebo Småbolag, som steg i värde med 16,6 procent.

Hög risk

Högriskportföljen präglas av stor rörlighet i avkastningen, men samtidigt har den större potential än de övriga till hög avkastning på längre sikt. Följande fonder ingår i portföljen:

1. Baring Latin America (235291): Investerar i 30–50 bolag i Latinamerika, 20 procent.
2. First State Global Resources (899120): Investerar i råvaruföretag globalt, 20 procent.
3. Skagen Kon-Tiki (501981): Global tillväxtmarknadsfond, 30 procent.
4. East Capital Östeuropa (442483): Öst-europeiska företag, 20 procent.
5. Gustavia Balkan (534156): Bolag i sydöst-ra Europa och på Balkanhalvön, 10 procent.

Portföljens utveckling, 1 månad, %

Baring Latin America 10,8
First State Global Resources 11,3
Skagen Kon-Tiki 10,2
East Capital Östeuropa 16,0
Gustavia Balkan 18,4
Portfölj 12,5

Högriskportföljen blev åter bästa portfölj den gångna månaden, med en uppgång på 12,5 procent. Gustavia Balkan var den i särklass bästa fonden, med en värdeökning på 18,4 procent. Störst bidrag till portföljen gav dock East Capital Östeuropa med 3,2 procentenheter, följd av Skagen Kon-Tiki med 3,1 procentenheter.

PPM-NOTISER

PPM samarbetar med bankerna

I höst kan du se och byta fonder hos din bank, ditt fondbolag, ditt försäkringsbolag och din försäkringsförmedlare, skriver Privata Affärer. Du kan också genom fullmakt låta din bank byta fonder åt dig. Man ska även kunna se sina PPM-fonder hos sin Internetbank. ”Vi arbetar med att PPM-spararna ska få fler ingångar till sina fonder och få en bättre helhetsbild. Du ska kunna se uppgifter om värde och innehav på ditt PPM-konto. Det blir en sömlös övergång från din banksida till PPM-sidan så att du kan göra fondbyten utan att behöva logga in på PPM-sidan”, säger Mats Öberg hos PPM. De nya Internetlösningarna införs successivt under hösten.

Flera byten ger bättre resultat

Rastlöshet i PPM lönar sig. Nya siffror från PPM visar att den som gjort fler än 20 byten har klarat sig betydligt bättre än mindre aktiva sparare, enligt DI.se. Bland pensionärerna, som redan börjat ta ut pengar från systemet, har de med egna portföljer klarat sig bättre än de som förlitat sig på Premiesparfonden.
Detta framgår av PPM:s undersökning över spararnas beteende och resultat. Slutfacit för 2008 blev usla –29 procent i medeltal för 5,4 miljoner sparare. Under 2007 steg medelspararens konto med 5,3 procent. Bara 1,2 procent av spararna hade en positiv utveckling under 2008, och vinnarna blev de som lyckades vikta om till räntefonder.

Statistiken visar att de som gjort flest byten sedan de började spara i PPM har lyckats bäst. Den som gjort fler än 50 byten har sedan start fått en årlig värdeutveckling på 5,3 procent. Den som gjort endast ett byte ligger på i medeltal –1,4 procent per år sedan start.

Nya pengar in på PPM-kontot

I maj placerades arvsvinster och återbetalda fondavgifter på ditt PPM-konto. Samtidigt som nya pengar placerats har även PPM:s årliga administrationsavgift dragits. Sammanlagt handlar det om över 1,4 miljarder kronor som sattes in på 5,9 miljoner konton. Pengarna har placerats på ditt konto enligt din senast valda fondfördelning.

 
 
ANNONSER