Direkt till innehållet ?

”Börsen stiger 2009”

Börsåret 2008 var en stor flopp på grund av finanskrisen, som fördjupat inledande lågkonjunktur. En klar majoritet av dem som röstade på Aktiespararnas webbfråga tror att den svenska börsen går upp under 2009. Totalt 827 svar registrerades.

Bli medlem i Aktiespararna

  • Förmåner värda 10 027 kronor
  • Medlemskap endast 595 kronor
Läs mer

Mellan det förra toppläget i juli 2007 och den 31 december 2008 föll Stockholmsbörsen (OMXS PI-index) kraftigt, ungefär 50 procent. Under 2008 föll börsen cirka 42 procent, vilket är en större nedgång än under 1914, då första världskriget bröt ut, 1931, vilket var året före Kreugerkraschen, och 2002, som fick ta de stora smällarna efter IT-kraschen.

Aktier har, enligt en amerikansk studie, historiskt haft en avkastning som är cirka 4 procent (i genomsnitt) högre än den amerikanska statsobligationsräntan. På lång sikt har spararen kunnat räkna med en genomsnittlig uppgång för aktier på cirka 10 procent per år. Med ränta-på-ränta-effekten har aktier – sedan till exempel 1980 – gett en överlägset högre avkastning än någon annan sparform.

Webbfrågan
34 procent av dem som röstade på Aktiespararnas webbfråga (29 december 2008–12 januari 2009) tror att den svenska börsen går upp 2009, men inte mer än 15–20 procent.

28 procent av dem som röstade på webbfrågan tror att börsen stiger mer än 20 procent.

En lika stor andel, 28 procent, tror dock att börsen går kräftgång under 2009, plus/minus 5 procent.

6 procent av dem som röstade tror att börsen går ned, men inte mer än 15–20 procent.

Bara 4 procent av dem som röstade på webbfrågan tror att börsen går ned mer än 20 procent.

Delar av kommentarer skrivna av läsare i anslutning till omröstningen:
• ”… Det är lätt att ljuga med statistik. Aktiespararnas webbfråga hänvisar till en amerikansk undersökning som tydligen bara räknar avkastning tillbaka till 1980. Tidsperioden 1980–2000 var dock en exceptionell period med avkastningar klart över det vanliga på aktiemarknaderna … Undersökningen som Aktiespararna stödjer sig på måste ha genomförts … efter 2000 men innan 2008, för att komma fram till 10 procents avkastning …”
• ”… En aktiesparare är endast en människa med känslor, önskningar, lite pengar som man hoppas föröka, mer eller mindre lättlurade, man satsar kort-, medel- eller långsiktigt. De stora elefanterna är dock alla dessa fonder, investeringsbolag, holdingbolag, banker, mäklare, kurspåverkande spekulanter, med flera. De kontrolleras av ett fåtal personer, som nog inte tänker på den lille aktiespararen mer än nödvändigt. Webbfrågan gällde aktiekursen 2009 … min kristallkula säger att det blir svajigt men till slut segrar optimisterna på Wall Street och därmed också på vår börs, ett ryck sista veckorna på cirka tio procent.”

Nästa webbfråga hittar du här.

 
 
ANNONSER