Direkt till innehållet ?

Fondbolagens avgifter kritiseras

Aktiespararnas VD, Günther Mårder, har nyligen besökt lokalavdelningar i Gällivare samt Luleå, och där blev han intervjuad av Norrbottens-Kuriren. Günther attackerar fondernas ofta höga förvaltningsavgifter, och aktiegeneralen planerar ”motangrepp” …

Bli medlem i Aktiespararna

  • Förmåner värda 10 027 kronor
  • Medlemskap endast 595 kronor
Läs mer

Under sitt besök i Luleå delgav Günther Mårder Norrbottens-Kuriren att Aktiespararna planerar att öka konkurrensen med bankerna och fondbolagen, för att försöka få ned fondernas förvaltningsavgifter.

Aktiespararna lyckades få bankerna att sänka sina avgifter (courtage) vid aktiehandel (med hjälp av förbundets prispressande värdepappersbolag, Aktieinvest). Nu planerar alltså förbundet (Aktieinvest) att lansera en egen lösning som liknar fondsparande.

Avgifterna tär på avkastningen
En typisk Sverigefond har inte sällan en årlig förvaltningsavgift på 1,5 procent. Günther Mårder konstaterar fondspararen förlorar väldigt mycket pengar över tid. Exempel: Om den årliga avkastningen ligger på tio procent blir den avgiftsbetalande spararens slutliga avkastning efter 30 år ungefär hälften stor jämfört med om ingen förvaltningsavgift tas ut. Günther menar att detta är alldeles för mycket.

– Det ska vi angripa med en produkt som liknar fonden i egenskaper men vi tar bort förvaltningsavgiften och lägger tillbaka äganderätten, säger Günther Mårder.

Han lägger till att man (Aktieinvest) hoppas kunna lansera sparprodukten i februari/mars 2010.

Börsläget
Sedan mars i år har Stockholmsbörsen (OMXS PI-index) gått upp med cirka 50 procent. Hur länge varar uppgången?

– Vi ser allt fler tecken i den reala ekonomin som tyder på att vi har sett en begynnande vändning. För att det ska kunna fortsätta så här då måste det komma mycket ljusa tecken från bolagen att försäljningen och orderingången ökar. Tecknen finns men man kan inte blåsa faran över, säger Günther. Han tillägger att avgörande blir de kvartalsrapporter som har börjat strömma in. Går det bra för de storbolagen kommer det att skapa trygghet.

Günther berättar även om sitt Norrlandsbesök i VD-bloggen, andra länken nedan.

Relaterad länkar
”Konkurrens om spararna”
(Norrbottens Kuriren, 2009-10-28)
”Norrland – En viktig region att satsa på för att skapa tillväxt för nationen”
(Aktiespararna, VD-bloggen, 2009-10-27)
”Aktieinvest har förmånliga priser”
(Aktiespararna, 2009-10-12)
”Jag vill utmana aktiefonderna”
(Aktiespararna, 2009-10-08)

 

 
 
ANNONSER

Kommentarer

  1. anders--olsson@telia.com2009-10-28 18.05

    Ett förslag! Hur skulle det vara om begreppet ackumelerande fondavgifter sedan start tvingande infördes som ett redovisningskrav att redovisa årligen under sparandeperioden av fondförvaltande bolag till fondspararen
    Avgifterna är slutar ju inte ticka efter årsskiftet utan löper hela ägandeperioden.