Direkt till innehållet ?

”Finns goda chanser att få
tillbaka pengar”

Sedan Finansinspektionen, FI, under lördagen meddelade att HQ Bank förlorar sina tillstånd har banken försökt hitta en ”lösning”/köpare. Ledningen misslyckades med detta och nu startar processen med tvångslikvidation. Aktiespararnas Günther Mårder har kommenterat fallet i medier.

Bli medlem i Aktiespararna

  • Förmåner värda 10 027 kronor
  • Medlemskap endast 595 kronor
Läs mer

Den tidigare kris- och skandaldrabbade banken Carnegie var, enligt medierapporter, den enda intressenten med ett färdigt förslag till övertagande av HQ Bank, men FI vågade inte godkänna en försäljning. Utan ett övertagande finns det ingen möjlighet att driva bankverksamheten vidare. Enligt uppgift får Nordea i uppdrag att hantera HQ:s åtaganden gentemot kunder och affärsparter så att betalningssystemet inte äventyras.

FI: Brott mot nio regler
I Dagens Industri, DI, på måndagen står det att det i FI:s beslut hävdas att HQ Bank har brutit mot nio olika regler och paragrafer i lagboken.

– Om HQ hade tagit till sig av den kritiken som FI framförde redan 2008 så hade man förmodligen inte riskerat tillståndet, säger Günther Mårder till tidningen.

Günther, nybliven far, samlade under söndagen ett antal nyckelpersoner i Aktiespararna för en telefonkonferens om HQ-krisen, och man kom fram till följande:

– Vi är öppna för att driva en skadeståndstalan för att utkräva ett juridiskt ansvar för det inträffade. Det står nu klart att det har pågått under lång tid och konsekvenserna har blivit ohyggliga, inte minst för de vanliga aktieägarna som nu förlorar stora värden, säger Günther Mårder till DI.

Det som i första hand är aktuellt är att kräva ansvar gentemot bolaget och inte mot enskilda aktieägare. Eventuellt skadestånd går då till bolaget och inte direkt till aktieägarna, och beloppet baseras på den skada som bolaget har lidit snarare än enskilda aktieägarnas direkta förlust.

Aktiespararna vill dock invänta börsens utredning och den rapport som på uppdrag av HQ författas av advokat Anders Malm vid Oreum Advokatbyrå innan förbundet tar ett definitivt beslut. Günther Mårder ser emellertid goda möjligheter att samla tillräckligt med ägare – och att få ut pengarna.

– Det måste finnas personliga tillgångar att utmäta, och förutsättningarna är goda när det gäller HQ. Många personer i styrelsen har betalningsförmåga utöver det vanliga, säger Günther till DI.

Under måndagen kan man läsa att före detta styrelsemedlemmen Catharina Lagerstam ansåg att HQ Banks tradingportfölj var kraftigt övervärderad, enligt henne cirka 850 miljoner kronor. I maj berättade hon berättade detta för den övriga styrelsen, som ska ha ignorerat åsikten. Lagerstam lämnade då styrelsen, och dåvarande styrelseordföranden, Mats Qviberg, förklarade hennes avgång med att ”hon inte hade nerver”.

– Det är alarmerande att hon, som var sist in i styrelsen, med en enkel överslagsberäkning kom fram till att portföljen övervärderats, säger Günther Mårder till Dagens Nyheter, DN.

Möjlig insider och rättsprocess
– Vi backar inte om det visar sig att det stämmer att detta gått riktigt oschysst till. Det ska ju dessutom finnas goda chanser att få tillbaka pengar eftersom Mats Qviberg är en ganska förmögen person. Styrelsen ska ju ha känt till det här utan att ha informerat aktieägarna och det är ett brott, säger Günther Mårder till Expressen.

Günther säger till tidningen att Aktiespararnas fokus är styrelsens ansvar, men han tycker påpekar också att HQ Banks förre VD och tradingchef sålde HQ-aktier före kraschen i våras.

– Det är anmärkningsvärt, och om man tittar på HQ-aktien gick den ned utan anledning strax före att det blev känt att det var problem i banken. Det tyder på att det fanns ett informationsläckage, säger Günther Mårder.

Aktien och ägarfrågor
HQ Banks moderbolag, Hagströmer & Qviberg AB (HQ AB), är noterat på Stockholmsbörsen – Nasdaq OMX Stockholm (medelstora bolag, Mid Cap-lista). HQ AB har cirka 8 000 aktieägare. Börsen meddelade på måndagsmorgonen att HQ AB:s observationsnotering, som det haft sedan 8 juni, kvarstår.

I fredags stängde HQ-aktien på 55,50 kronor. I april, innan problemen i tradingportföljen avslöjades, stod aktien i omkring 140 kronor. På måndagsförmiddagen rasar HQ-aktien till cirka 9krona (–84 procent). HQ:s största ägare, investmentbolaget Öresund, får se sin aktie gå ned med omkring 15procent i den inledande handeln.

Utöver Öresund är finansmannen Mats Qviberg med familj största ägare. Qviberg var fram till krisens utbrott i våras HQ AB:s styrelseordförande, och hans kollega Sven Hagströmer är största ägare (via bolag) i Öresund. Qvibergfamiljen är den näststörsta ägaren i Öresund. Stefan Dahlbo är HQ:s VD sedan i våras, och han var innan dess VD för Öresund. Dahlbo har tidigare varit VD för HQ AB, 1995 till 2000.

Efter de första akuta räddningsåtgärderna i HQ i våras äger Öresund i dag HQ Fonder. HQ har dock en option, som löper fram till och med den 30 mars 2011, på att köpa tillbaka HQ Fonder från Öresund. Återköpspriset skulle uppgå till 850 miljoner kronor plus HQ Fonders nettoresultat från och med den 1 juli 2010.

Konsumentfrågor
Riksgälden skriver på sin webbplats att en likvidation av HQ Bank innebär att banken ska avvecklas under ordnade former, och målet är att kunderna ska få tillbaka sina pengar från banken.

Riksgälden skriver att om det inte går att avveckla HQ Bank under ordnade former och banken försätts i konkurs finns insättningsgarantin och investerarskyddet, som skyddar insättningar och finansiella instrument upp till vissa belopp. Det är Riksgälden som ansvarar för dessa två skydd.

Insättningsgarantin omfattar insättningar som fanns hos HQ Bank när FI återkallade tillståndet. På samma sätt omfattar investerarskyddet finansiella instrument som fanns i kundernas depåer hos banken vid tidpunkten för FI:s beslut.

Enligt FI har HQ Bank drygt 20 000 depåkonton, och knappt 900 personer och företag har insättningar över det garanterade beloppet i insättningsgarantin. Du kan läsa mer om garantin och skyddet via länken till Riksgälden nedan.

Enligt FI blir HQ Bank av med sina tillstånd för att banken har brutit mot reglerna, inte för att banken på obestånd. Därför menar FI att det borde finnas goda möjligheter att avveckla bolaget under ordnade former. FI ska arbeta nära banken för att åstadkomma detta.

FI har sammanställt flera frågor och svar om vad återkallandet av HQ Banks tillstånd innebär, läs mer om detta via andra länken till FI nedan.

Relaterade länkar
”HQ tvångslikvideras”
(DI, 2010-08-30)
”Hon varnade HQ:s styrelse redan i maj”
(E24, 2010-08-30)
”Hoppet ute för HQ Bank”
(Affärsvärlden, 2010-08-29)
”Konsumentfrågor om HQ Bank”
(FI, 2010-08-28)
”Finansinspektionen drar in tillståndet för HQ Bank”
(Riksgälden, 2010-08-28)
”HQ Bank förlorar tillstånd”
(Aktiespararna, 2010-08-28)

 

 
 
ANNONSER