Direkt till innehållet ?

Ett normaliserat Nolato mötte ägarna

Analytikerna gratulerade Nolato till den starka kvartalsrapporten på telefonkonferensen som hölls strax innan Nolato öppnade dörrarna till stämmolokalen i Grevie och drygt 200 aktieägare strömmade in (Stämman hölls 24/4-2012). ”Det är en riktigt trevlig rapport att presentera”, sade Nolatos VD, Hans Porat. Rapporten bekräftade att en normalisering skett från vad som hände i Nolato 2011.

Bli medlem i Aktiespararna

  • Förmåner värda 10 027 kronor
  • Medlemskap endast 595 kronor
Läs mer

Klicka här för att förstora bilden.


Hans Porat betonade att det är en styrka för Nolato att ha tre affärsområden, som påverkas olika av konjunkturen. Emedan Nolato Medical verkar på en växande, konjunkturoberoende marknad är Nolato Telecom dess motsats. Nolato Telecoms produkter har en extremt kort livslängd. Mittemellan dessa två finns Nolato Industrial som följer europeisk industrikonjunktur.

Hans Porat berättade också för stämman hur viktigt det är för Nolato att vara kostnadseffektiva: ”Varje ettöring vi spar på en mobiltelefon blir sammantaget enormt mycket på grund av de stora volymerna”, konstaterade han.

2011 var ett mycket svagt år för affärsområdet Nolato Telecom. Omsättningen halverades, men trots det lyckades man visa en vinst för helåret. Försäljningsvolymerna är beroende på hur väl mobiltelefonmodeller säljer. Nolato Telecom producerar telefonens skal och därtill små, stansade detaljer till mobilens yttre och inre, t.ex. logos och tätningar.

Nolatos aktiekurs drabbades av skrämselhicka 2011, då det blev klart för marknaden hur läget såg ut inom Telecom-delen. Än idag har aktiekursen inte återhämtat sig, även om kursen steg på den starka rapporten.

Klicka här för att förstora bilden.

”Mot bakgrund av den svaga aktiekursutvecklingen det senaste året sticker en bonusersättning på strax under 6 Mkr till VD i ögonen”, konstaterade Aktiespararnas ombud  Åsa Wesshagen som gick till hård kritik mot Nolatos ersättningsprogram på stämman.” Aktieägarna får se värdet av sina aktier falla, samtidigt som VD lyfter bonus.  Det var inte avsiktligt att det skulle bli så. Men det gick att förutspå, att det som hände, kunde hända.” sa Wesshagen.

Aktiespararna hade föredragit ett program där VD hade fått aktier. ”Då hade VD följt med aktieägarna på den resa i aktiekursen, upp och ner, som var under fjolåret.”, sa Wesshagen.

Kritiken från Aktiespararna gällde även det ettåriga kontanta bonussystemet till Nolatos ledningsgrupp som står i bjärt kontrast till trenden som går mot en ökad långsiktighet i ersättningsprogrammen.

Styrelsens ordförande, Fredrik Arp, bemötte Aktiespararnas kritik på ett konstruktivt sätt. Han ville inte gå in på vilka instrument som Nolato skulle använda i framtidens ersättningsprogram, men bekräftade att programmen ska omfatta aktier som ett alternativ till kontant bonus. Han underströk också att det är bra med långsiktiga program. Fredrik Arp lovade vidare att de nivåer som ger bonus ska presenteras på ett tydligare sätt i årsredovisningen framöver.

 

 
 
ANNONSER