Direkt till innehållet ?

Direktavkastning på över 2 procent

Enligt Nyhetsbyrån Direkts senaste sammanställning över börsbolags förväntade utdelningsnivå ligger direktavkastningen på i genomsnitt över 2 procent, sett till kurserna den 7 december. Det är ganska högt jämfört med inflationen och bankräntan …

Bli medlem i Aktiespararna

  • Förmåner värda 10 027 kronor
  • Medlemskap endast 595 kronor
Läs mer

Stockholmsbörsen har rusat över 45 procent i år efter tecken på att den värsta kreditturbulensen är över i bank- och finanssektorn samt att viktiga västländers ekonomer åter har börjat växa. Det är emellertid alltjämt stor osäkerhet kring hur börsbolagens kommande utdelningar blir i rådande konjunkturläge.

– Marknaden börjar nog nu titta mer på vilka bolag som har bra utdelningar. Samtidigt är det rätt osäkert i det här skedet. Jag tror inte att ens bolagen vet hur de ska göra och de kommer säkert att vänta in i det längsta med tanke på den osäkra konjunkturen, säger Magnus Dagel, aktiestrateg på Nordea, till Nyhetsbyrån Direkt.

I nuläget väntas en direktavkastning (utdelningsnivå) för 2009 (i relation till måndagens kurser) på i genomsnitt 2,2 procent, enligt en sammanställning över de mer än 70 bolag på Stockholmsbörsen som bevakas av SME Direkt. Detta kan jämföras med räntan på ett vanligt konto hos någon av storbankerna som i dagsläget kanske ligger på i bästa fall någon tiondels procent. Dessutom är inflationstakten i Sverige negativ. Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, låg konsumentprisindex på –0,7 procent i november (jämfört med november 2008).

– Bolagen kommer att vara lite mer restriktiva och kommer att ha lättare att komma undan med det i år än det varit historiskt. Man ska vara försiktig med att räkna med höjda utdelningar, det blir snarare söder än norrut om bolagen gör förändringar, säger Anders Bruzelius, analyschef på Swedbank, till Direkt.  

SME topp 10* Utdelnings-prognos 2009 (kronor) Direkt-avkastning 2009 (procent) Utdelning 2008 (kronor)
Astra Zeneca** 16,35 5,6 16,06
Betsson 5,84 5,0 5,10
Peab 2,27 5,0 2,25
Holmen 8,86 4,9 9,00
Unibet** 8,10 4,5 2,64
Skanska 5,41 4,5 5,25
Tele 2 4,97 4,5 3,50
Cardo 9,00 4,5 9,00
Securitas 2,98 4,4 2,90
Axfood 9,00 4,3 8,00

*I populationen ingår de 70 bolag SME Direkt sammanställer konsensusprognoser för på Stockholmsbörsen exklusive Kapp-Ahl, som nyligen rapporterat för det fjärde kvartalet. Fastighetsbolag, som brukar ha relativt hög direktavkastning, ingår inte i SME:s bevakning.
**Utdelningsprognosen för Astra Zenecas är omräknad till dollarkursen 6,8947 kronor, för fjolåret 7,8338. För Unibetprognosen används pundkursen 11,4712, för fjolåret 11,4747.

”Defensiva alternativ” som läkemedelsbolag, teleoperatörer, spel- och livsmedelsbolag dominerar topplistan. Exempel: Astra Zeneca, Tele 2, Betsson och Axfood finns med i toppen.   Därtill finns även byggbolagen Peab och Skanska i direktavkastningstoppen. I det senare fallet förstärks förhoppningarna om högre utdelning genom reavinster från försäljningar av fastigheter.

Noterbart är att klädjätten Hennes & Mauritz i nuläget ligger precis utanför direktavkastningstopplistan. Detta trots att analytiker, enligt Direkt, räknar med att utdelningen kommer att höjas och att bolaget utöver sin policy (dela ut halva vinsten) i år delar ut delar av det som bedöms vara överskottslikviditet.

Bland storbankerna väntas exempelvis Nordea lämna utdelningen i vår oförändrad på 0,20 euro medan Handelsbanken väntas sänka sin utdelning en del till 6,16 kronor (7,00). Den förväntade direktavkastningen blir då 2,8 respektive 3,0 procent.

Flera verkstadsbolag hamnar nära genomsnittet på 2,2 procent. ABB, Alfa Laval, Assa Abloy och Atlas Copco förväntas att behålla eller till och med höja utdelningsnivåerna från i våras. Men en stor utdelningssänkning är, enligt Direkt, sannolikt att vänta i Sandvik, som förra året delade ut 3,15 kronor per aktie. För 2009 väntas en utdelning på i genomsnitt 0:82 kronor. Nästan varannan analytiker som deltagit i SME:s uppdatering spår att Sandvik kommer att slopa utdelningen helt.

För totalt elva ”SME-bolag” är analytikerna helt överens om att utdelningen för 2009 kommer slopas helt. De flesta av dessa bolag har under det gångna året tagit in pengar från ägarna. Alliance Oil Company, Eniro, Gunnebo, Haldex, Lundin Mining, PA Resources, SAS, SEB, Swedbank och Tradedoubler har genomfört eller håller på att genomföra nyemissioner. För övrigt väntas Lundin Petroleum och Nobia även i år slopa utdelningen.

Värt att notera är att flera av de förmodade ”ickeutdelarna” har gått starkt på börsen och i flera fall hittills mycket bättre än index i år, men SAS är ett stort undantag.  

SME botten 12* Utdelnings-prognos 2009 (kronor) Direkt-avkastning 2009 (procent) Utdelning 2008 (kronor)
Alliance Oil 0,00 0,0 0,00
Eniro 0,00 0,0 0,00
Gunnebo 0,00 0,0 0,00
Haldex 0,00 0,0 0,00
Lundin Mining 0,00 0,0 0,00
Lundin Petroleum 0,00 0,0 0,00
Nobia 0,00 0,0 0,00
PA Resources 0,00 0,0 0,00
SAS 0,00 0,0 0,00
SEB 0,00 0,0 0,00
Swedbank 0,00 0,0 0,00
Tradedoubler 0,00 0,0 0,00

Källa: Direkt (”Direktavkastning 2,2 % 2009, men stor osäkerhet råder”, 2009-12-07)

Utdelningar återinvesteras
73 procent av dem som röstade på Aktiespararnas webbfråga mellan den 30 mars och 6 april i år uppgav då att de återinvesterar sina eventuella utdelningspengar i aktier eller aktiefonder. Den höga andelen var kanske inte helt oväntad. 14 procent av uppgav att de konsumerar sina utdelningspengar. 13 procent sparar dem på banken/i räntebärande papper.

Osäkerhet om sänkt utdelning
51 procent av dem som röstade på webbfrågan mellan den 26 januari och 2 februari (när kreditturbulensen var stor) ansåg då att börsbolagen kanske borde sänka utdelningarna 2009 för att säkra den finansiella styrkan i den osäkra tiden – det beror på varje enskilt bolags kapitalstruktur och tillgångar samt det går inte att generalisera. 31 procent tyckte att utdelningarna skulle sänkas, för det är bättre än att tvingas göra nyemissioner, låna eller sälja av verksamheter längre fram. 18 procent ansåg inte att utdelningarna borde sänkas, för vinsterna 2008 verkade då ha blivit ungefär lika höga som 2007.

Vanliga aktieutdelningar förespråkas
46 procent av dem som röstade på webbfrågan mellan den 18 och 25 mars 2008 tyckte då att börsbolagen ska använda sig av traditionell aktieutdelning, och detta trots den 30-procentiga utdelningsskatten. 40 procent ansåg inte att det spelar någon roll hur börsbolagen skiftar ut pengarna, det viktiga är att skattereglerna förenklas för att underlätta deklarationen och främja aktiesparandet. Endast 9 procent tyckte att börsbolagen ska använda inlösenaktier när de skiftar ut pengar som inte anses nödvändiga i rörelsen. 5 procent ansåg att överkapitaliserade börsbolag i stället ska göra återköp.

Relaterade länkar
”Där tjänar banken mer”
(Aktiespararna, 2009-11-05)
”Få konsumerar sina utdelningspengar”
(Aktiespararna, 2009-04-07)
”Utdelningarna kanske bör sänkas”
(Aktiespararna, 2009-02-03)
”Vanlig aktieutdelning populärast”
(Aktiespararna, 2008-03-25)

 
 
ANNONSER