Direkt till innehållet ?

Handelsbanken hade bäst bolagsstyrningsrapportering 2009

Vid en prisceremoni på tisdagen tillkännagavs vinnaren i tävlingen Bästa bolagsstyrningsrapportering 2009. Tävlingen arrangeras av revisionsbyrån PwC. För första gången i tävlingens sex år långa historia blev det Handelsbanken som knep priset ...

Bli medlem i Aktiespararna

  • Förmåner värda 10 027 kronor
  • Medlemskap endast 595 kronor
Läs mer

Juryns motivering löd:
”Handelsbanken har visat på en mycket hög ambition i rapporteringen av sin styrning och uppföljning av bankens verksamhet. De har gjort det på ett genuint, direkt och okomplicerat sätt som gör det möjligt för en lekman att förstå hur banken styrs och vilka väsentliga värderingar och vilken filosofi som utför grunden för bankens verksamhet...”

Syftet med tävlingen är att lyfta fram goda exempel i tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning, för att på detta sätt bidra till förbättrad bolagsstyrning, en fortgående utveckling av styrelsearbetet och ett bredare samspel mellan styrelse och revisorer.

Handelsbankens VD, Pär Boman, tog emot priset. Bild: Antonia Gergova.

Tidigare vinnare av priset är Trelleborg (två år i rad), SEB, Assa Abloy och Atlas Copco.

I år bestod juryn av Sussi Kvart (ordförande), Lars-Erik Forsgårdh, Tor Marthin, Ulla Reinius och Meg Tivéus. Juryn har bedömt 261 bolags rapportering utifrån kriterierna fullständighet, trovärdighet, begriplighet och värdeskapande.

Efter prisutdelningen följde en paneldebatt där bland annat frågan om vem som egentligen läser bolagsstyrningsrapporterna avhandlades. Även om det inte är många analytiker och portföljförvaltare som lusläser bolagsstyrningsrapporter kunde man enas om att rapporterna är av stort värde, inte minst för medarbetarna vid deras beslutsfattande, samt för styrelse och ledning, som tvingas tänka igenom bolagsstyrningsprocessen.

Panelen var också överens om att en bra bolagsstyrningsrapport inte är mycket värd som pappersprodukt om inte ledningen ser till att även företagskulturen genomsyras av de principer som man satt på pränt.

Relaterad länk
Aktiespararens och Kantons tävling Årets börsbolag

 

 
 
ANNONSER