Direkt till innehållet ?

Högre risktagande ger bränsle

Det råder en optimistisk stämning på börsen. Det finns dock en rad varningssignaler som indikerar att vi närmar oss en kortsiktig sättning på aktiemarknaden.

Bli medlem i Aktiespararna

 • Förmåner värda 10 027 kronor
 • Medlemskap endast 595 kronor
Läs mer

Under en längre tid har Söderberg & Partners haft en positiv rekommendation på aktiemarknaden och en negativ motsvarighet på räntemarknaden.  Detta har kortfattat grundats i den attraktiva relativvärderingen som råder och bristen på andra placeringsalternativ.

Det har varit många orosmoln och utmaningar under föregående år. Det handlar om terrorattentat och stor politisk turbulens. Trots kortsiktiga negativa reaktioner kvarstår optimismen till världens börser. Investerarna är alltjämt positiva och vi har sett en god start på 2017.  

Värderingarna på aktiemarknaden är fortsatt högre än de historiska snitten. Beroende på nyckeltal är den amerikanska aktiemarknaden cirka 20-30 procent högre värderad än snittet medan premievärderingen inte är lika avskräckande i Europa. På tillväxtmarknaderna och i Japan är värderingarna i linje med de historiska snitten. Bedömningen är att dessa nivåer i sig inte är ett hinder för fortsatta uppgångar, då enbart värderingen sällan ligger till grund för kursnedgångar. Vinstprognoserna är det som framförallt är avgörande. Om inte efterfrågan tar fart mer än väntat är det svårt att tro att det kan ske stora marginalförbättringar härifrån och ytterligare utrymme i vinstmultiplarna.

Men trots optimismen finns det en rad varningssignaler. Optimismen i sig har historiskt ofta skådats i slutet av en stark börscykel. Att det idag inte finns några alternativ till aktier är ett av de främsta argumentet för en stark börs. Även om den relativvärderingen mot främst statsobligationer talar för aktier bör argumentet ses över när obligationsräntorna nu har stigit. 

Söderbergs & Partners anser inte värderingen som orimlig, men ansträngd. Det finns tydliga segment inom exempelvis onoterade bolag som indikerar en alltför stor optimism hos investerare. Men även på makronivå finns det ett antal varningssignaler som är relaterade till optimismen hos investerare.

Två varningssignaler för en kommande recession har historiskt visat sig kunna vara när den amerikanska arbetslösheten har bottnat eller när konsumentförtroendet är på topp. Något vi upplever just nu. Samma gäller den svenska konjunkturbarometern som hade toppar år 2000, 2007 och 2011. Ovanstående indikatorer befinner sig idag inte långt ifrån nivåer som har noterats inför tidigare recessioner.  Även mer kortsiktiga index som exempelvis mäter hur väl utfallet i makrostatistik kommit in relativt prognoser pekar på nivåer som tidigare har inneburit åtminstone en kortsiktig sättning på aktiemarknaden.

Finanskrisen innebar en kraftig men kortsiktig inbromsning. Men med stimulativ penningpolitik från centralbankerna ökade förtroendet snabbt igen, vilket bland annat ledde till en relativt snabb återhämtning för kredittillväxten. Även om den underliggande efterfrågan inte har tagit fart förrän nu har lågräntemiljön bland annat bidragit till stora aktieköp av de amerikanska börsbolagen, vilket har drivit vinstutvecklingen.  Börserna har stigit i snabbare takt vilket har lett till att värderingarna har blivit högre.

Söderberg & Partners syn är att  den amerikanska marknaden befinner sig sent i konjunkturcykeln. Europa är i ett tidigare stadie. För att kunna bedöma cykelns längd, hur tillgångsklasser reagerar vid olika cykelfaser- och sekvenser har de gjort en rad analyser.  Kortsiktigt har analyserna landat i att förutsättningarna är goda för aktiemarknaden. Men att vi allt snabbare närmar oss ett skede i cykeln med ett ökande risktagande. Historiskt brukar större nedgångar ske åtminstone en gång varje decennium.

Källa: Söderberg & Partners

 
 
ANNONSER
Kommentera artikeln

Genom att kommentera godkänner du våra villkor.

Villkor för kommentering

Här kan du kommentera artiklar på Aktiespararnas webbplats. Du kan analysera och kritiskt granska innehållet. Sakliga, fyndiga och välskrivna kommentarer för debatten framåt.

Aktiespararna har rätten att ta bort kommentarer som är opassande eller som inte följer Sveriges lagar.

Kommentarerna får inte innehålla:

 • Påhopp och/eller smutskastning av personer eller företag.
 • Kommersiella budskap
 • Icke relevant information som inte rör forumet och webbplatsens huvudområde
 • Stötande kommentarer
 • Uppmaningar till brott
 • Hets mot folkgrupp
 • Innehåll som strider mot personuppgiftslagen
 • Innehåll som strider mot upphovsrättslagen (citera gärna men ange källa)
 • Innehåll som anses vara falsk i syfte att bedra andra besökare

Skribenter garanteras anonymitet. IP-adresser kan dock lämnas ut om polis/åklagarmyndighet eller domstol så kräver.

Om artikeln