Direkt till innehållet ?

Fortnox-budet förlängs

Visma har nått en acceptgrad på över 50 procent i budet på Fortnox. Då Konkurrensverket fortsatt granskar budet ges inget besked om det fullföljs. Accepttiden förlängs till 20 maj.

Bli medlem i Aktiespararna

 • Förmåner värda 10 027 kronor
 • Medlemskap endast 595 kronor
Läs mer

Senast 22 juli ska Konkurrensverket besluta om Vismas bud får fullföljas.

Eftersom myndighetens prövning av budet inte är klar går det i dagsläget inte att säga om Visma kommer att kunna köpa de aktier som är inlämnade i budet. Dessa aktier kvarstår därmed i Fortnox-aktieägarnas ägo så länge.

Visma fortsätter att samla accepter, utan att kunna överta ägandet av Fortnox-aktierna genom att betala för aktier som lämnats in i budet.

”Att Visma förlänger budtiden är logiskt mot bakgrund av det starka intresse som funnits hos aktieägarkollektivet att säga ja till budet” säger Åsa Wesshagen, ansvarig för bolagsfrågor på Aktiespararna.

”Det är dessvärre inte ovanligt att bud dras i långbänk som en följd av myndigheternas prövningar”, konstaterar Wesshagen.

Åsa Wesshagen säger att hon förstår de som känner oro givet att en extra bolagsstämma i Fortnox inkallats på begäran av två ägare som enligt uppgift kontrolleras av storägaren Olof Hallrup.

Oron hos de småsparare i Fortnox som tycker att budet är bra, gäller möjligheten att Hallrup - som öppet motsatt sig budet - skulle lyckas ta makten över Fortnox, trots att Visma erhållit accepter från ägare som äger 68 procent av aktier och röster.

Den extrainkallade bolagsstämman i början på maj ska bland annat behandla frågan om styrelsens sammansättning.

”Fortnox-styrelsens sammansättning påverkar av allt att döma inte Vismas intresse av att köpa Fortnox”, konstaterar Åsa Wesshagen och fortsätter: ”Några signaler som indikerat att Visma skulle dra tillbaka budet om styrelsens sammansättning skulle förändras har inte givits”.

Den sittande Fortnox-styrelsen, som rekommenderar Vismas bud, följer de takeover-regler som gäller för handelsplattformarna Nasdaq First North, Nordic MTF och AktieTorget.

Visma har lovat den nuvarande Fortnox-styrelsen att Visma, för det fall Fortnox skulle förbli listat efter ett genomförande av budet, skulle likabehandla stora och små aktieägare och i övrigt också respektera de regler som finns till skydd för minoritetsaktieägare.

 
 
ANNONSER
Kommentera artikeln

Genom att kommentera godkänner du våra villkor.

Villkor för kommentering

Här kan du kommentera artiklar på Aktiespararnas webbplats. Du kan analysera och kritiskt granska innehållet. Sakliga, fyndiga och välskrivna kommentarer för debatten framåt.

Aktiespararna har rätten att ta bort kommentarer som är opassande eller som inte följer Sveriges lagar.

Kommentarerna får inte innehålla:

 • Påhopp och/eller smutskastning av personer eller företag.
 • Kommersiella budskap
 • Icke relevant information som inte rör forumet och webbplatsens huvudområde
 • Stötande kommentarer
 • Uppmaningar till brott
 • Hets mot folkgrupp
 • Innehåll som strider mot personuppgiftslagen
 • Innehåll som strider mot upphovsrättslagen (citera gärna men ange källa)
 • Innehåll som anses vara falsk i syfte att bedra andra besökare

Skribenter garanteras anonymitet. IP-adresser kan dock lämnas ut om polis/åklagarmyndighet eller domstol så kräver.