Direkt till innehållet ?

Aktiespararnas öppna brev till valberedningar

Aktiespararna skriver ett öppet brev till samtliga valberedningar inför nominering av styrelseledamöter som väntar i bolag på Stockholmsbörsen. Läs det här nedan!

Bli medlem i Aktiespararna

 • Förmåner värda 10 027 kronor
 • Medlemskap endast 595 kronor
Läs mer

Hej,

Aktiespararna vill inför kommande nominering av styrelseledamöter påminna valberedningar om att noga överväga om de föreslagna kandidaterna har den tid som krävs för att tillvarata bolagets och dess ägares intressen. Aktiespararna anser det vara viktigt att valberedningen i det arbetet ser över eventuella sidouppdrag hos de föreslagna kandidaterna, såväl styrelseuppdrag i noterade bolag som andra typer av sidouppdrag. Aktiespararna har identifierat ett antal ledamöter i bolag på Stockholmsbörsen med ett högt antal sidouppdrag.

Av Svensk kod för bolagsstyrning framgår att en styrelseledamot skall tillägna den tid och omsorg som erfordras för att tillvarata bolagets och dess ägares intressen. Med detta förstås att en styrelseledamot inte ska inneha andra uppdrag som medför att styrelseledamoten inte kan ägna uppdraget tillräcklig tid. Valberedning ska alltså kunna motivera att de föreslagna ledamöterna har den tid som krävs för uppdraget och en bedömning får göras i varje enskilt fall.

ISS och Glass Lewis, de två ledande corporate governance-rådgivarna, har skärpt sina riktlinjer avseende mångsyssleri inför stämmosäsongen 2017. Från och med 2017 kommer ISS och Glass Lewis i regel att rekommendera de internationella institutioner som de företräder att rösta nej till val av styrelseledamot om styrelseledamoten i fråga:
1)      Har fler än 5 styrelseuppdrag i noterade bolag
2)      Har ett vd-uppdrag samt fler än 2 styrelseuppdrag i noterade bolag

Aktiespararna vill understyrka vikten av att styrelseledamöter har möjlighet att ägna uppdraget tillräcklig tid och omsorg. En styrelseledamot som arbetar i flera styrelser behöver dock inte vara något negativt, det kan mycket väl vara tvärt om. Exempelvis kan en styrelseledamots olika engagemang utgöra ett gynnsamt kunskapsutbyte branscher emellan och i vissa fall kan det även vara en nödvändighet med anledning av bolagets verksamet. Det är därför mycket svårt att föreskriva en gräns för hur många styrelseuppdrag och/eller sidouppdrag som är acceptabelt.

Budskapet med detta brev är alltså inte att förespråka en viss gräns på antal godtagbara sidouppdrag eller att definiera mångsyssleri, utan att påminna valberedningar om att frågan om sidouppdrag är en viktig del i arbetet med att ta fram förslag på ny styrelse. För många sidouppdrag riskerar att flytta fokus, tid och engagemang från bolagets verksamhet. Detta missgynnar i sin tur bolaget och dess aktieägare.

Stockholm den 16 december,

Joacim Olsson, vd

 
 
ANNONSER

Kommentarer

 1. Claes Åkesson2016-12-27 10.35

  Välöverlagt och rimligt formulerat, men varför inte ett enda ord om könsfördelningen?
  • Gösta W2016-12-27 11.16

   Jättebra tycker jag. En annan sak som borde tas upp igen av aktiespararna är bonusprogrammen. Jag var på årets stämma på Bulten och blev mycket upprörd. Det luktade "Holtberg" lång väg. "Ledande befattningshavare" får mer av vinsten än aktieägarna - om jag gjort rätt bedömning - och dessutom möjligheten att ta ut ersättningen varje år. Jag vore mycket tacksam om Aktiespararna kunde vara med på nästa stämma, väl förberedd.
   Kommentera artikeln

   Genom att kommentera godkänner du våra villkor.

   Villkor för kommentering

   Här kan du kommentera artiklar på Aktiespararnas webbplats. Du kan analysera och kritiskt granska innehållet. Sakliga, fyndiga och välskrivna kommentarer för debatten framåt.

   Aktiespararna har rätten att ta bort kommentarer som är opassande eller som inte följer Sveriges lagar.

   Kommentarerna får inte innehålla:

   • Påhopp och/eller smutskastning av personer eller företag.
   • Kommersiella budskap
   • Icke relevant information som inte rör forumet och webbplatsens huvudområde
   • Stötande kommentarer
   • Uppmaningar till brott
   • Hets mot folkgrupp
   • Innehåll som strider mot personuppgiftslagen
   • Innehåll som strider mot upphovsrättslagen (citera gärna men ange källa)
   • Innehåll som anses vara falsk i syfte att bedra andra besökare

   Skribenter garanteras anonymitet. IP-adresser kan dock lämnas ut om polis/åklagarmyndighet eller domstol så kräver.