Direkt till innehållet ?

Bolagsstämma

För att bevaka dina intressen på bolagsstämmorna behövs en stark motkraft. Aktiespararna blir starkare ju fler aktier vi företräder. Lämna därför din fullmakt till oss (om du är medlem)!

Aktiespararna sammanställer kontinuerligt en lista över bolagens stämmor. Du hittar den senaste uppdaterade listan över när årsstämmorna äger rum här. Observera att bolagen har möjlighet att ändra datum fram tills dess att de officiellt kallar till stämman. Nedan hittar du artiklar där bolagsstämmor omnämns i olika sammanhang.

Ämnesområde