Direkt till innehållet ?

Börsen

Börsen är en marknadsplats för handel med värdepapper. Förutom aktier i svenska företag handlas även andra typer av värdepapper, till exempel obligationer, förlagsbevis, premieobligationer, warranter, optioner och terminer. 

Börsen

Följ allt som händer på börsen här: www.aktiespararna.se

Ämnesområde