Direkt till innehållet ?
Sök i forumet

Aktier - tips och analyser

 1. 1. 2012-04-10 16.00

  NeuroVives fas III-utsikter är på vetenskaplig grund bättre än i många andra läkemedelsprojekt

  http://www.aktietorget.se/pressdocs/neurovivepharmaceutical/documents/12-3361_neurovive_prospekt_556595-6538.pdf  NeuroVives målkurs höjs drastiskt efter nya uppgifter i nyemissionsprospektet

  http://www.redeye.se/aktiebloggen/neurovive/neurovives-malkurs-hojs-drastiskt-efter-nya-uppgifter-i-nyemissionsprospektet


  Hög risk men nya riskvägda målkursen 115-208 kr visar på enorm fundamentalt betingad undervärdering

  • asfaltlöparen
  • asfaltlöparen
  • Anonym
  • Reg. datum: feb 2008
  • Ort: Uppsala
  • Aktiv i antal ämnen: 78
 2. 2. 2012-04-10 16.04

  Länk till bloggen om vetenskapliga grunderna för framgång i fas III :

  http://www.redeye.se/aktiebloggen/neurovive/neurovives-fas-iii-utsikter-ar-pa-vetenskaplig-grund-battre-i-manga-andra-lak

  • asfaltlöparen
  • Anonym
  • Reg. datum: feb 2008
  • Ort: Uppsala
  • Aktiv i antal ämnen: 78
 3. 3. 2012-04-17 22.15

  Redeye har gjort en mycket omfattande första analys av NeuroVive. Den innehåller mycket bra och intressant information. Eftersom det skiljer en hel del i värdering per aktie mot i min analys kommenterar jag de största värderingsskiljande förklaringsfaktorerna i ett blogginlägg.

  http://www.redeye.se/aktiebloggen/neurovive/redeyes-forsta-neurovive-analys-ligger-lagt-inom-tbi

  • asfaltlöparen
  • Anonym
  • Reg. datum: feb 2008
  • Ort: Uppsala
  • Aktiv i antal ämnen: 78
 4. 4. 2012-04-18 14.07

  Har NeuroVive närmare 30 % eller 65 % chans att nå TBI-marknaden ?

  Jag visar via länken nedan mer utföligt varför mitt eget sannolikhetsantagande 65 % för NeuroSTAT att nå marknaden för TBI är bättre motiverat än Redeye-analysens 30 %. Jag tycker förstås fortfarande att det är mycket bra att Redeye som första "proffs-analytikerfirma" har börjat bevaka NeuroVive. Det hindrar inte att jag som har följt bolaget extremt noga i två år fortsätter att analysera NeuroVive och numera även Redeyes analyser av dem :-)

  http://www.redeye.se/aktiebloggen/neurovive/har-neurovive-narmare-30-eller-65-chans-att-na-tbi-marknaden


  • asfaltlöparen
  • Anonym
  • Reg. datum: feb 2008
  • Ort: Uppsala
  • Aktiv i antal ämnen: 78
 5. 5. 2012-05-13 09.28


  Tyvärr har jag nödgats återinföra den VD-rabatt i NeuroVives målkurs som första gången infördes hösten 2010. Målkursen efter 30 % Brönnegårdsrabatt är naturligtvis väldigt attraktiv ändå, 78-151 kr men det är en viktig - åtgärdsbar - av flera förklaringsfaktorer till den extremt låga kursen som nu känns väsentlig att explicit ange. Se det som min "diskreta" signal att något måste göras för att NeuroVive ska åtnjuta placerarnas förtroende :-)

  http://www.redeye.se/aktiebloggen/neurovive/bronnegards-rabatten-aterinfors-i-neurovives-malkurs

  • asfaltlöparen
  • Anonym
  • Reg. datum: feb 2008
  • Ort: Uppsala
  • Aktiv i antal ämnen: 78
 6. 6. 2012-05-28 15.29

  Därför stiger NeuroVive idag (från extremt låg nivå) :

  http://www.redeye.se/aktiebloggen/neurovive/neurovive-vander-upp-kraftigt-efter-passerad-sakerhetskontroll

  • asfaltlöparen
  • Anonym
  • Reg. datum: feb 2008
  • Ort: Uppsala
  • Aktiv i antal ämnen: 78

Ej inloggad!
För att delta i diskussionen i forumet måste du vara inloggad.

Om vårt forum

Du som deltar i forumet tar själv ansvar för innehållet i det du skriver. Aktiespararna har rätt att ta bort inlägg som är opassande eller som inte följer svensk lag.