Direkt till innehållet ?

Hur beräknas räntan på uppskovsbelopp från vinst vid försäljning av privatbostad?

Sedan den 1 januari 2008 gäller nya regler som säger att en schablonintäkt om 1,67 % ska beräknas på uppskovsbelopp från vinst vid försäljning av privatbostadsrätt och privatbostadsfastighet. Schablonintäkten beskattas som inkomst av kapital med 30 %. Detta innebär en ”räntekostnad” om 0,5 % på uppskovsbeloppet.

Skatteverket har i ett ställningstagande från december 2007 sagt att räntebeläggningen av uppskovsbeloppet såsom en schablonintäkt inte är en inkomst i skatteavtalens mening. Därför är skatteavtalen inte tillämpliga på schablonintäkten, utan den ska beskattas i Sverige även för en individ som bor utomlands och som har hemvist i ett land med vilket Sverige har ingått skatteavtal.

 
 

Fråga rådgivningen

Som medlem i Aktiespararna och Unga Aktiesparare har du tillgång till fri aktiejuridisk rådgivning. Behöver du hjälp, kontakta oss.Fråga rådgivningen (Endast tillgänglig för medlemmar)

Om artikeln