Direkt till innehållet ?

Det pratas så mycket om den framtida pensionen. Hur beräknas den egentligen?

Din pension kan komma från flera olika håll dels från Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten (PPM) som allmän pension, dels från din arbetsgivare i form av tjänstepension, dels eventuellt från ett eget pensionssparande. De olika pensionerna påverkar inte varandra, utan läggs bara ihop och blir tillsammans din totala pension.

Nedan ser du en redogörelse för dem som är födda 1954 eller senare.

Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension. Varje år avsätts 18,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar till den allmänna pensionen. Den allmänna pensionen grundar sig på din livsinkomst. Det betyder att i princip allt som du tjänar och betalar skatt för är pensionsgrundande, exempelvis lön, studier, A-kassa, föräldrapenning. Men du kan enbart tjäna in till din pension upp till en viss gräns, det så kallade inkomsttaket. Taket är en pensionsgrundande inkomst på 7,5 inkomstbasbelopp per år. Inkomstgränser går från 17 047 kr/år till 344 250 kr eller 28 680 kr/månad. Om din inkomst är högre än så, får du inte pensionsrätt för det överskjutande beloppet. Men det dras inte någon allmän pensionsavgift för lön över denna gräns.

Av den allmänna pensionen på 18,5 procent går 16 procent till inkomstpensionen medan resterande 2,5 procent går till premiepensionen. Den som haft låg eller ingen inkomst får garantipension.

Inkomstpensionen

Inkomstpensionen, på 16 procent av din bruttolön och andra skattepliktiga ersättningar, öronmärks inte för dig eftersom inkomstpensionen är en del av fördelningssystemet. Det innebär att de avgifter som kommer in går till dem som är pensionärer i dag. På motsvarande sätt kommer framtida pensioner att betalas av dem som arbetar när du är pensionär.

Premiepensionen

Premiepensionen, motsvarande 2,5 procent av ditt pensionsunderlag, sätts av till din premiepension. Pengarna öronmärks för dig och premiepensionens storlek beror på hur de fonder du valt utvecklas samt på hur stora inbetalningarna är och hur gammal du är när du börjar ta ut pensionen.

Tjänstepension

Därtill är det inte ovanligt att man erhåller tjänstepension från sin arbetsgivare. Den kan naturligtvis variera mycket från person till person. Men om du vill veta hur mycket du kommer att få i tjänstepension kan du kontakta ditt tjänstepensionsbolag eller din arbetsgivare. De flesta får ungefär 10 procent av sin slutlön i tjänstepension. Du kan också gå in på www.minpension.se och få uppgifter om din allmänna pension och eventuellt om din tjänstepension.

Privat pensionssparande

En del har också ett privat pensionssparande. Om du har ett privat pensionssparande kan du kontakta dem du sparar hos och be att få en pensionskalkyl.

Du som är född 1938 – 53

Om du däremot är född under perioden 1938 – 53 får du en del av din pension i form av inkomstpension och premiepension och en del i form av tilläggspension. Tilläggspensionen beräknas enligt de gamla reglerna för ATP och folkpension. Ju tidigare i perioden du är född, desto större är andelen tilläggspension. Mer om detta kan du finna på Försäkringskassans hemsida, ww.fk.se.

 
 

Fråga rådgivningen

Som medlem i Aktiespararna och Unga Aktiesparare har du tillgång till fri aktiejuridisk rådgivning. Behöver du hjälp, kontakta oss.Fråga rådgivningen (Endast tillgänglig för medlemmar)

Om artikeln

Pension och PPM