Direkt till innehållet ?

Välkommen till
Aktiespararna Lund

 

 

Ledningsgruppen för Aktiespararna i Lund, önskar er alla VÄLKOMNA till vårens aktieträffar och caféträffar. Ta gärna med era vänner!

Följ utvecklingen av vår fiktiva portfölj,senast uppdaterad av ANDERS PERSSON 9/1.

Lundaportföljen har gått upp denna månad med 0.8 % och jämförbart index gick ner med -0.3 %. Sedan starten har Lundaportföljen ökat 48.2 % och index ökat 47.6 %. Denna månaden gick Ratos bäst med ökning av 10.6 % medan H&M gick ner med -10.8 %. Sedan starten har SCA gått upp 129 % och Trelleborg 160 %, medan Ratos fallit -64 %.

Lundaportföljen har nästa månad blivit sex år. Då gör vi då en del byte av företag.

CPI var 1.4 % i november. Arbetslösheten föll till 6.8 %. Konjunkturbarometern NIER för december visade mycket goda tal med total på 113.8. Speciellt tillverkningsindustrin är i topp med 121.1 medan bygg verkar vara på väg ner med 108.8. Riksbanken låter räntan vara oförändrat -0.5 %. Riksbanken fortsätter sina köp av obligationer med 30 miljarder SEK plus återköp av 30 miljarder SEK, som förfaller i augusti eller kommer som kupongbetalning. Här var direktionen mindre enig och flera ville upphöra. Det är inga större skillnader i ränteprognoserna medan KIX-index förväntas avta långsammare än tidigare prognoser speciellt 2017. Detaljhandelsförsäljningen ökade 3.6 % i november. PMI steg i december till 60.1. Produktion 65 och produktionsplaner ½ år framöver 68 var goda medan lager var närmre neutrala 51.

Italien är månadens samtalsämne i EU. Allt rullar på som vanligt, bankerna behöver fylla på eget kapital och få utom staten vill hoppa in. Skall enligt de nya reglerna aktiekapitalet ryka och obligationsägarna i bankerna stå för kapitaliseringen eller skall de gamla reglerna gälla att staten räddar? Samtidigt är produktiviteten i Italien stillastående medan andra länder i EU växer. Det är således brist på producerade vinster i det italienska systemet och en massiv rationalisering vore en fördel. Staten går in och gör en bail out, dock innan obligationsinnehavarnas pengar skrivits ner, vilket inte är enligt reglerna. Tyska ZEW-index i december var mycket positiva 63.5 i nuläge och förväntningar på 13.8. Tyska Ifo-talen var på topp med 111 liksom konsumentförtroendeindikatorn Gfk 9.9 för januari. Deutsche Bank har kommit överens med de amerikanska myndigheterna att betala 7.2 miljarder USD i bot. I förhållande till ursprungliga beloppet på 14 miljarder USD, så ökar sannolikheten att banken klarar sig utan större emission. December-PMI var stabilt på 54.9 i EU. CPI (HICP) ökade i EU 1.1 % i december och kärn-CPI med 0.9 %. Skillnaden beror till stor del på oljeprisuppgången. Speciellt i Tyskland ökade CPI till 1.7 % och för service 1.5 % liksom i Spanien 1.4 % medan konkurrenssvagare länder som Frankrike och Italien endast ökade 0.8 resp. 0.5 %. Ur EUR-synpunkt kan det vara positivt för att få upp sysselsättningen. Konfidensindikatorn ESI för EUR-länderna steg till 107.8 i december och för alla EU-länder till 109.1.

PMI i G.B. ökade till höga 56.1 i december, där exporten går bra genom låg GBP och att Brexit inte trätt i kraft.

University of Michigan förväntans-index steg kraftigt i december till 98.2. Enligt hög förväntan höjde FED räntan med 0.25 %. President Trump kommer att utse Lawrence Kudlow till Council of Economic Advisors. Denne är vän av Reaganomics, sänkta skatter och handel, samt har tidigare uttalat sig positiv till att styra mot nominell BNP i stället för att ha inflationsmål, vilket enligt mitt sätt att se är rimligare. FEDs forskare har funnit att referaten från FEDs räntemöten ger störst utslag på marknaden, när referatet avviker från FEDs tidigare pressmeddelande. Referaten kan färgas av medlemmar i FOMC (FEDs beslutande organ), som inte har rösträtt. Just nu finns sådana, som vill höja fler gånger nästa år än prognosen anger. Chicago-PMI föll i december kraftigt till 54.6. ISM-index kom in mycket starkt på 54.7 trots USD-uppgången och nya order ligger högt på 60.2 liksom betalda priser på 65.5. Service-ISM var fortsatt starka 57.2. Löneökningarna var 2.9 % och det är bra ökning på arbetsplatserna. Detta gav ett tryck uppåt på långa räntor.

Indiens PMI sjönk i december till 47.6.

Kinesisk industriproduktion ökade 6.2 % i november och detaljhandeln 10.8 %. M2 ökade 11.4 % i november. I december ökade Caixin-PMI till 51.9 för tillverkning och den officiella PMI var stabil på 51.4. Caixin-PMI för service var stabila 53.4 mycket beroende på fastighetsmarknaden, som är blomstrande, men som framöver kan hållas tillbaka av myndigheterna för att stabilisera ekonomin. Valutareserven minskade 41 miljarder USD till 3010.5 miljarder USD under december.

Japans export minskade mindre än förväntat i november med -0.4 % och importen med -8.8 %. PMI steg i december till 52.8.

Amerikanska oljebolag har börjat säkra framtida intäkter, vilket kan indikera att de investerar i ny produktion, som är lönsam och för att kunna låna, så måste de säkra. EIA (Energy Information Administration) har kommit med energiförbrukningsprognoser i U.S.A. fram till 2020. Det förväntas en stigning på 5 % från nuvarande nivå, men där förskjutning sker till betydligt mera naturgas, kol minskar med lika mycket som förnyelsebart ökar, kärnkraft minskar en del och petroleum, vattenkraft och flytande biobränslen ligger stilla.

ABB inga nyheter.

Getinge inga nyheter.

H&Ms konkurrent Zara hade de första nio månaderna en bruttomarginal på 57.9 %. H&Ms försäljning ökade i november med 9 % i lokala valutor. I Q4 ökade försäljningen 8 % i SEK. För helåret 2015/2016 ökade försäljningen 6 % i SEK och inkl. moms. Antalet butiker ökade 11 %. H&Ms konkurrenter i G.B. Next, Debenham och Marks&Spencer har gått ner kraftigt efter en vinstvarning från Next för nuvarande och nästa år.

Kinnevik inga nyheter.

Ratos säljer sitt dotterbolag AH Industries, där man äger 70 %,.för c:a 168 MDKK. Det innebär en nedskrivning i Q4. Ratos äger 23.6 % i Arcus och har under 2016 sålt sitt övriga innehav, samt förbundit sig att inte sälja fler under ett halvår.

SCA förvärvar BSN medical från EQT för 2740 MEUR på skuld- och kontantfri basis. BSN har produkter inom sårvård, kompressionsbehandling och ortopedi. Marginalerna förväntas gå upp medan avkastningen på sysselsatt kapital förväntas gå ner. Transaktionskostnader förväntas bli 25 MEUR. SCA avvecklar hygienverksamheten, vilken till största delen består av blöjor, i Indien till en kostnad av 350 MSEK, för att i stället satsa på andra tillväxtmarknader som Kina, Sydostasien, Latinamerika, Östeuropa och Ryssland.

Skanska investerar 32 MEUR i ett kontorsprojekt i Budapest, Ungern. Skanska bygger Life Sciences-byggnad i Seattle, Washington för 71 MUSD. Skanska bygger administrativa lokaler för Alamo Colleges i San Antonio, Texas för 45 MUSD. Skanska renoverar köpcentrum i Philadelphia, Pennsylvania för 61 MUSD i ett totalprojekt på 12 MUSD. Skanska säljer en kontorsfastighet i Budapest, Ungern för 67 MEUR. Skanska investerar 240 MSEK i kontorsbyggnad i Malmö. Skanska skall bygga detaljhandels- och kontorsfastighet i London, G.B. för 32 MGBP. Skanska säljer återförsäkringsbolaget Scem Reinsurance för 54 MEUR och sköter all europeisk försäkringsverksamhet från Sverige. Skanska förvärvar mark i Hammarby Sjöstad, Stockholm för 200 MSEK. Skanska bygger tredje steget på ESS i Lund för 2.5 miljarder SEK. Skanska säljer hotell i Warszawa, Polen för 56 MEUR. Skanska har tecknat avtal om att bygga ett energipositivt hus i Trondheim, Norge för 370 MNOK.

SKF har investerat 35 MSEK i Pune, Indien och Tongeren, Belgien i nya distributionsanläggningar.

Trelleborg inga nyheter.

Volvoinga nyheter.

  Kurs                  9 dec 16 Kurs 9 jan 17 Ökning %-ökning
ABB 182.20 194.40 12.2 6.7%
Getinge B 142.60 148.20 5.6 3.9%
H&M B 275.90 246.20 -29.7 -10.8%
Kinnevik B 224.20 222.20 -2.0 -0.9%
Ratos B 40.71 45.01 4.3 10.6%
SCA B 247.40 254.00 6.6 2.7%
Volvo B/Scania B 108.00 108.90 0.9 0.8%
Skanska B 218.70 212.70 -6.0 -2.7%
SKF B 174.00 168.80 -5.2 -3.0%
Trelleborg B 179.10 181.20 2.1 1.2%
Portfölj A       0.8%
OMXPI 534.42 532.81 -1.61 -0.3%
         
         
  Kurs 9 feb 2011 Kurs 9 jan 17 Ökning %-ökning
ABB 151.2 194.40 43.2 28.6%
Getinge B 150.8 148.20 -2.6 -1.7%
H&M B 213.7 246.20 32.5 15.2%
Kinnevik B 146.0 222.20 76.2 52.2%
Ratos B 125.7 45.01 -80.6 -64.2%
SCA B 110.9 254.00 143.1 129.0%
Volvo B/Scania B 54.7 108.90 54.2 99.1%
Skanska B 131.2 212.70 81.5 62.1%
SKF B 166.3 168.80 2.5 1.5%
Trelleborg B 69.65 181.20 111.6 160.2%
Portfölj A       48.2%
OMXPI 360.89 532.81 171.92 47.6%
 
 

Fler Artiklar

aktiviteter

Fler aktiviteter

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på lokalavdelningen i Lund

Kontakta oss

Sök lokalavdelning

Vill du se aktiviteter hos andra lokalavdelningar kan du söka här

Till söksidan