Direkt till innehållet ?

Välkommen till
Aktiespararna Lund

 

 

Ledningsgruppen för Aktiespararna i Lund, önskar er alla VÄLKOMNA till vårens aktieträffar och caféträffar. Ta gärna med era vänner!

Följ utvecklingen av vår fiktiva portfölj,senast uppdaterad av ANDERS PERSSON 9/4.

Lundaportföljen gick dåligt med nedgång med -0.4 %, medan jämförbart index gick upp med 0.3 %. Denna månaden gick Vestas bäst +8.9 % och Novo Nordisk + 6.1 % DKK-uppgång med 0.5 %, medan H&M gick ner -9.5 %, Autoliv -4.7 % och Skanska -4.9 %. Sedan starten har Lundaportföljen gått ner -0.6 % medan index gått upp 1.7 %.

Lundaportföljen har följande sammansättning: Atlas Copco A, Autoliv, H&M, Indutrade, Kinnevik, Lifco, Nibe, Novo Nordisk, Skanska, Vestas. Då Atlas Copco kommer att delas, så kommer de två delarna att vägas enligt första dagens slutkurser på det nya bolaget och det gamla efter delningen. Bolagen är utvalda efter att de finns på Large Cap-listan, som under de senaste åren fått många nytillskott, har långsiktigt god utveckling, bra management, ledande inom sitt område, prissättningskraft eller bra affärsidé. Finansiella företag som banker har valts bort liksom företag, som är tveksamma ur CSR-synpunkt, även om de visar goda resultat.

Svenska CPI blev i februari 1.8 %. Regeringen tar goda initiativ i att stärka Riksbankens oberoende genom att definiera målsättning på dess kapital. Det innebär också att reglerna för utländskt kapital ändras så att Riksbanken måste återbetala utländska lån på 250 miljarder SEK 5 % av BNP, vilket sänker Sveriges statsskuld med 20 % genom att inte förnya dem under c:a fyra år. (Trots detta emitterar Riksgälden ett treårslån på 2 miljarder USD för refinansiering av förfallna lån. Förväntar Riksgälden en kraftig appreciering av SEK?) Orsaken till att Riksbanken via Riksgälden tagit utlandslån är för att hålla en buffert i händelse av fallissemang i svensk storbank och att det tidigare ansetts vara bättre att ha en upparbetat lånemarknad för staten Sverige vid behov av upplåning. Det hela torde ha samband med kommentarerna från Magdalena Andersson, om att det skulle minska riskerna i Sverige, om Nordea flyttar dess domicil utomlands. Jämför även med Danmark, som nu för första gången sedan 1834 saknar utlandsskuld. Svenska staten har i huvudsak en utlandsskuld i EUR och USD på 278 miljarder SEK. Garantier och inkl. insättningsgarantin är 2255 miljarder SEK. Med 99 % sannolikhet kommer förlusterna inom en treårsperiod att vara <41 miljarder SEK. Insättningsgarantins fonder uppgår till 38 miljarder SEK. Resolutionsreserven skall hjälpa till att refinansiera banker vid behov, då egna kapitalet och fordringsägares pengar väsentligen förbrukats, och uppgår till 22.5 miljarder SEK. Regeringen föreslår en höjning av den årliga avgiften för bankerna, som skall utgå från 2018, till 0.125 % av avgiftsunderlaget från 0.09 %. Under 2017 beräknas 7 miljarder SEK komma in i resolutionsreserven. Svenska staten har inte, som vanliga försäkringsbolag möjligheten att återförsäkra sig hos andra för att sprida riskerna, och därför är banker som Nordea svåra att försäkra med relativt låg risk och högt utfall. Danske Bank och Nordea förfaller vara inblandade i #laundromat –affären med tvättning av pengar med synbarligen ryskt ursprung. Det är mycket svårt för Finansinspektionen att sätta upp regler och se till att dessa följs i alla delar av de stora bankerna. Om reglerna blir för strikta kan det ta död på många transaktioner, som är samhällsnyttiga. Det är således en svår balansgång. Erfarenheter från Island och Irland visar att landet inte kan ta ett stort ansvar utan att landet havererar, så en större del av risken behöver tas av aktieägare, obligationsinnehavare och insättare. Nordea har indikerat att ett annat Skandinaviskt land kan tänkas ta över huvudkontor och risk. Då Finland ingår i Norden, men inte i Skandinavien och Island inte lär sticka in huvudet i fler huvudlösa bankaffärer, så återstår Danmark och Norge, där #laundromat –affären nu avskräcker Danmark och Norge ligger utanför EU, vilket är en nackdel. Sedan har dock erhvervsminister Brian Mikkelsen uttalat sig och hälsat Nordea välkommen till Danmark och att landet inte har några planer på att öka beskattningen av banker. Här har dock redan Danmark en moms-kompensatorisk beskattning. En snabbkalkyl ger vid handen att Danmark med ett Nordeahuvudkontor skulle erhålla c:a 7 MDKK i skatteintäkter från bolagsskatt, group functions inkomstskatter och arbetsgivaravgifter. Nordea räknar med att tjäna 4.5-4.7 MEUR på att flytta huvudkontoret, om skatterna eller avsättningarna till fond höjs i Sverige. Samtidigt har Finansiel Stabilitet, som står för de danska insättningsgarantierna, dragit öronen åt sig och ser att de befintliga reserverna är för låga och kräver högre avgifter för alla banker. Svenska detaljhandeln var i februari stabil med en ökning på 2.7 %. NIER-index tappade under mars i främst tillverkningsindustrins- och konsumentförtroende till 109.2. Industriöverenskommelsen, som är riktmärke i avtalsförhandlingarna, gav 6.5 % under tre år. PMI gick upp till rekordnivåer på 65.2 under mars för industrin. Speciellt produktion ½ år framåt är 73.5 medan lager är svaga 47.4. Totalt bör det slå positivt på arbetsplatsskapandet. PMI i service var 61.3. Tillverkningsindustrins produktion var stabil i februari med uppgång på 4.1 % och mycket god orderuppgång på 12 %, vilken dock kan variera starkt. Privata servicesektorn var något klenare och gick från 6.8  till 5.3 %% men god. På ett decennium har tillverkningsindustrin gått ner 15 % och service upp 25 %.

PMI för EU var stabila 56.7. Tyska Ifo-index är i rekordhöga 112.3 i mars.

S&P har minskat Sydafrikas kreditvärdighet till BB+, vilket ingår i speculative grade d.v.s. junk och substantial credit risk. Även Fitch graderar ner till BB+. Utlösande faktor är president Zumas avskedande av den mycket kompetente finansministern Gordhan, vilket kan slå negativt på investeringarna och försvåra återbetalningarna av skulder framöver.

I U.S.A. är labor force participation rate (arbetande eller arbetslösa >16 år) relativt lågt på 63 %, men har stabiliserat sig där efter att ett decennium tidigare varit stabilt kring 66-67 %. Det är främst åldersgrupper <25 år (lägre), >55 år (mycket lägre) och kvinnor (lägre), som avviker nedåt. Arbetslösheten är mycket låga 4.7 % och lönerna stiger sakta men säkert nu med 2.8 %. Då det inte finns ett övre tak på ålder att arbeta eller vara arbetslös, så är det svårt att med de svenska talen med tak på 74 år. Här kan ökad medellivslängd spela in att sysselsättningsgraden sjunker i U.S.A. FED höjde räntan med 0.25 %. CPI ökade i februari 2.7 %. Kalifornien har höjt sina bensinskatter (>5 miljarder USD) för att kunna göra infrastrukturinvesteringar i vägar och broar. U.S.A.s delstater har mycket stor makt att styra CO2-utsläppen trots att federala sidan nu släpper kraven. World Economic Surprice Index började backa i april efter ½ års uppgång.

Caixin PMI var något svagare i mars med 51.2 för tillverkning medan officiella gick upp till 51.8. IMF meddelar att 1 % av världens utlandsvalutareserver är CNY att jämföra med 64 % USD. Kinas valutareserv var stabil under mars på 3009.1 miljarder USD tack vare hårdare valutakontroll på utflöden.

Vid G20-mötet i Baden-Baden kunde inte enighet uppnås om att stärka frihandeln och förkasta protektionism. Orsaken är ökad isolationism i U.S.A., som var enda land med avvikande uppfattning. Inom miljö är det U.S.A., Kina, Indien och Saudi-Arabien, som är bromsklossar om att åtgärda klimatförändringarna.  

Det var under vintermånaderna en låg förbrukning av naturgas i U.S.A. för uppvärmning, vilket innebar att lagren kunde fyllas på betydligt tidigare än normalt. Det kommer 2018 en ny definition på Brent-oljepris i området mellan G.B. och Norge genom att produktionen från oljefältet Troll lägges till. Orsaken är sjunkande oljeproduktion i de gamla fälten och speciellt har ursprungsfältet Brent med 154 källor nästan upphört. U.S.A. producerade 2016 c:a 1 Mb/dag etanol för inblandning i bensin (mest 10 %). Cirka 68000 b/dag exporterades. Rekordproduktion drygt ½ miljard m3 majs var orsaken till ökningen.

Det är nu mer installerad vindkraftkapacitet 81.2 GW jämfört med vattenkraft 80 GW i U.S.A. Kapacitetsfaktorn låg på 34.7 % resp. 38 %, vilket innebär att vattenkraften fortfarande är något större i leveranser.

Atlas Copco erhåller order på borriggar och betongsprutor till vägprojekt i Colombia för bygge av 800 mil väg med tunnlar på 115 MSEK. Atlas Copco förvärvar Pressure Compressores Ltda. i Maringá, Parana, Brasilien, som säljer främst kolvkompressorer i Sydamerika. Atlas Copco får designpriset Red Dot för portabla kompressorer och LED-ljustorn.

Autoliv utnämnes till årets leverantör av General Motors för styrenheten Sensing Diagnostic Module.

H&Ms försäljning i lokala valutor ökade i februari med 3 % och antalet affärer med 10.6 %. I Q1 ökade försäljningen 8 % i SEK och 4 % i lokala valutor. Bruttomarginalen var stabil på 52.1 %. Resultatet gick ner 9.6 % genom låg försäljningstillväxt och reor. H&M har en ny kedja ARKET, som säljer lite dyrare tidlösa kollektioner inkl. externa varumärken, och som ofta har café. Närmaste ställe blir initialt Köpenhamn. En nyhet var att företaget ökat sin kredit med c:a 700 MEUR. Årets utdelning drar c:a 16 miljarder SEK. Beror det på tidigare för hög utdelning, som tömt kassan, för hög lageruppbyggnad genom för dålig attraktivitet eller att förvärv är på gång?

Indutrade förvärvar Türenfabrik Safenwil, Schweiz med omsättning på 8 MCHF.

Kinnevik investerar 12.5 MUSD i ett digitalt vårdbolag Livongo Health, Kalifornien. Kinneviks dotterbolag Global Fashion Group (GFG) ökade under 2016 sin försäljning med 26 % och förbättrade justerade EBITDA-marginalen från -27 % till -13 %. I Q4 blev denna -9 %.

Nibe inga nyheter.

Novo Nordisk har kommit med många nyheter bl. a. tester av Tresiba, som var positiva för EU-marknaden, för snabbverkande insulinet Fiasp, som lanseras i Kanada, för Refixia, som är mot blödarsjuka och fått positivt utslag från EU.

Skanska bygger ut sjukhuset I Vestfold, Norge för 960 MNOK. Skanska bygger järnväg i Dingersjö för 320 MSEK. Skanska renoverar en fastighet i London G.B. för 73 MGBP. Skanska säljer kontor i Poznan, Polen för 62 MEUR. Skanska säljer kontorsfastighet i Ingenting, Solna för 300 MSEK. Skanska bygger bostadshus med 40 våningar i Seattle, Washington för 152 MUSD.

Vestas får en 31 MW order på 3.45 MW-turbiner i Kohlenstrasse vindkraftsanläggning i Baden-Württemberg. Vestas får order från Vindkraft Tavriya, Ukraina på 12 st. 3.45 MW turbiner. Vestas får order i Hebei, Kina på 24 st. 2 MW turbiner och på 55 MW i Kina. Vestas får order på 148 MW i Bearkat, Texas med 3.45 MW-turbiner. Vestas orderingång i Q1 blev 1353 kW. Vestas får order på 22 st. 3.45 MW vindkraftverk i Norderwöhrden, Schlesvig Holstein, Tyskland. Där bytes fyrtio mer än trettio år gamla verk ut.

  Kurs                  9 mars 17 Kurs                  9 april 17 Ökning %-ökning
Atlas Copco A 301.60 319.00 17.4 5.8%
  301.60 319.00 17.4 5.8%
Autoliv 923.50 880.00 -43.5 -4.7%
H&M 241.10 218.30 -22.8 -9.5%
Indutrade 168.00 173.40 5.4 3.2%
Kinnevik B 237.10 241.60 4.5 1.9%
Lifco 238.00 242.80 4.8 2.0%
Nibe 71.45 72.95 1.5 2.1%
Novo Nordisk B 233.10 247.40 14.3 6.1%
Skanska 215.30 204.80 -10.5 -4.9%
Vestas 519.50 565.50 46.0 8.9%
DKKSEK 1.2860 1.2924 0.0 0.5%
Portfölj B       -0.4%
OMXPI 559.15 560.81 1.7 0.3%
         
         
  Kurs           9 feb  17 Kurs                  9 april 17 Ökning %-ökning
Atlas Copco A 285.60 319.00 33.4 11.7%
  285.60 319.00 33.4 11.7%
Autoliv 938.00 880.00 -58.0 -6.2%
H&M 246.10 218.30 -27.8 -11.3%
Indutrade 174.80 173.40 -1.4 -0.8%
Kinnevik B 234.00 241.60 7.6 3.2%
Lifco 242.10 242.80 0.7 0.3%
Nibe 70.95 72.95 2.0 2.8%
Novo Nordisk B 240.20 247.40 7.2 3.0%
Skanska 217.30 204.80 -12.5 -5.8%
Vestas 506.00 565.50 59.5 11.8%
DKKSEK 1.2769 1.29 0.0 1.2%
Portfölj B       -0.6%
OMXPI 551.19 560.81 9.62 1.7%
 

Fler Artiklar

aktiviteter

Fler aktiviteter

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på lokalavdelningen i Lund

Kontakta oss

Sök lokalavdelning

Vill du se aktiviteter hos andra lokalavdelningar kan du söka här

Till söksidan