Direkt till innehållet ?

Välkommen till
Aktiespararna Lund

 

 

Ledningsgruppen för Aktiespararna i Lund, önskar er alla VÄLKOMNA till vårens aktieträffar och caféträffar. Ta gärna med era vänner!

Följ utvecklingen av vår fiktiva portfölj,senast uppdaterad av ANDERS PERSSON 9/2.

Lundaportföljen har gått upp denna månad med 2.9 % och jämförbart index gick upp med 3.6 %. Sedan starten har Lundaportföljen ökat 52.8 % och index ökat 52.9 %. Denna månaden gick Ratos, SCA och Volvo bäst med ökning av 7 % medan Getinge, H&M, SKF och Trelleborg gick ner med 0 - -1 %. Sedan starten har Trelleborg vunnit med en uppgång på 158 %, SCA gått upp 146 %, och Volvo/Scania 113 %, medan Ratos gått sämst och fallit -62 %. I ett medelskikt finns Skanska upp 66 % och Kinnevik upp 60 %. Lite sämre har det gått för ABB upp 34 %, H&M upp 15 %, SKF upp 0 % och Getinge ner -3 %. Totalt har således urvalet följt index.

Lundaportföljen har blivit sex år. Då gör vi då en del byten av företag, så att den får följande sammansättning: Atlas Copco A, Autoliv, H&M, Indutrade, Kinnevik, Lifco, Nibe, Novo Nordisk, Skanska, Vestas. Då Atlas Copco kommer att delas, så kommer de två delarna att vägas enligt första dagens slutkurser på det nya bolaget och det gamla efter delningen. Bolagen är utvalda efter att de finns på Large Cap-listan, som under de senaste åren fått många nytillskott, har långsiktigt god utveckling, bra management, ledande inom sitt område, prissättningskraft eller bra affärsidé. Samtidigt ger det tillfälle att följa andra bra företag. Vi behåller vissa för att få spridning på olika områden. Finansiella företag som banker har valts bort liksom företag, som är tveksamma ur CSR-synpunkt, även om de visar goda resultat. Vi har haft besök av en hel del av de nya vid Aktiespararnas träffar och vill följa upp hur de går under ett antal år.

Det var svaga svenska tillverkningstal i november med en uppgång på 0.1 %. Order gick ner -3.1 %. I servicesektorn gick produktionen upp 3.6 %, vilket tyder på stagnation här. CPI ökade i december med 1.7 %. Arbetslösheten i Sverige var på stabila 6.9 % i december. Exporten ökade 11 % och importen 15 % mycket beroende på SEK-fallet. Av samma skäl ökar producentpriserna med 6.5 %. Detaljhandeln var svag i december med en uppgång av endast 0.6 %. Stör Black Friday eller kommer det en köpboom vid rean i januari? NIER förtroendeindikatorn ESI i januari försvagades något till ännu höga 112. Sverige hade i januari mycket höga PMI-tal med total på 62. Produktion och produktionsplaner är mycket höga på 68 resp. 68.4 medan lager är lite lågt på 49.

Konsumentförtroendet i EU var fortsatt lågt i januari -4.9. PMI för EU i januari var stabila 54.4 varav tillverkning blev 55.2 och service 53.7. Tyska Ifo-index föll något på höga nivåer till 109.8. Grekland har ännu en gång problem att lösa. EUs HICP-inflation var i januari 1.8 %. Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble menar i Tagesspiegel att ECBs expansiva penningpolitik lyfter den tyska exporten och att London som finansiellt centrum i Europa har högre kvalitet än andra delar av regionen. Det förra innebär att ECBs policy ytterligare ökar Tysklands betalningsöverskott (>8 % av BNP). Endast ett fåtal länder inom EUR-området har betalningsunderskott.

Detaljhandeln i U.K. var betydligt svagare än förväntat under december. Det kan antyda att konsumenterna drar öronen åt sig om Brexit och det svagare GBP med ökad inflation med ökat sparande. Det kan vara starten på en nedgång i konsumtion, när priserna ökar i Q1.

I U.S.A. är småföretagen optimistiska med uppgång i NFIB-index till 105.8, vilket är högsta nivån sedan 2004. De har svårt att hitta personal och här finns risker för löneökningar av stora mått. Det är mindre optimistiskt i detaljhandelsstatistiken för juveler och klockor, uteätande och kvinnor och flickors klädköp. Konsumentförtroendet enligt University of Michigan är dock stabilt på 98.5 i januari. Aktieindexet S&P steg 166 % under Barack Obamas ämbetsperiod. Efter första dagarna med Donald Trump gick index upp och S&P passerade 20000 (all time high). Långa obligationer fick högre ränta d.v.s. föll i värde. Samtidigt faller intresset för att köpa nya långa obligationer genom att räntan förväntas fortsätta gå upp, samt att osäkerheten med den nye presidenten ger marknaden orsak att tro på fortsatta utförsäljningar av kortare amerikanska obligationer (T-bills) från andra länder (Kina). U.S.A. lämnar TPP-avtalet med Sydostasien. ISM-tillverkningsindex ökade till 56 i januari med nya order på 60.4, produktion på 56 och priser på 69. Det senare mycket beroende på olja. ISM-icke tillverkning var stabilt på 56.5. Donald Trump tänker ändra i Dodd-Frank-lagen, så att bankerna får mindre restriktioner angående soliditet. Det innebär betydligt ökad risk för haveri och samtidigt kan bankerna tjäna mera pengar fram till dess. Bankaktier gick upp. U.S.A.s finansministerium har en observationslista på länder (Kina, Japan, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och Schweiz), som systematiskt kan utnyttja en undervärderad valuta. Börjar valutakriget?

Brasilien kan förmodas ha bottnat i ekonomin, men skulle behöva sänka kostnaderna i tidigare reformer som tidig pensionsålder (lägre än 55 år för män och lägre än 50 år för kvinnor i medel) eller nivån på minimipension, som är indexerad och ger 91 % av lönen.

Kinas export minskade -6.1 % under december medan importen gick upp 10.8 %. Handelsöverskottet blev 275 miljarder CNY. Kinas innehav av amerikanska statspapper är på den lägsta nivån sedan 2010 genom att Kina stabiliserat valutan CNY. Kinas BNP ökade 6.8 %, vilket var över förväntan. Investeringarna ökade 8.1 %, men de görs till stor del med lånade pengar. Lånen ökar med 14 % av BNP/år. Om investeringarna inte ger mycket god avkastning, så liknar det Ebberöds Bank. Industriföretagens vinster ökade 8.5 % under 2016. Kinas tillverknings-PMI var stabilt på goda 51.3 för industrin och i servicesektorn 54.6. Kinas reserver föll med -12 miljarder USD i januari till 2998.2 miljarder USD. CNY har stärkts mot USD under tiden motsvarande en ökning av reserverna med c:a 32 miljarder USD. Det innebär en reell utförsel på 44 miljarder USD från 33 miljarder USD under december och detta under betydligt hårdare valutakontroll. IMF har indikerat att Kina bör hålla reserver på minst 1000 miljarder USD. Min tolkning är att man får börja se upp, när det går under 2300 miljarder USD, ty då kan det gå panik och minska hastigt eller så blir det tvärnit. Enligt Financial Times kunde inte kinesiska utländska uppköp för 75 miljarder USD genomföras under 2016 beroende på restriktioner. Likväl fördubblades utländska investeringar till 94.2 miljarder USD.

EIA förväntar en god balans i oljeproduktion och konsumtion framöver genom högre borrningsaktivitet i U.S.A. Prisprognosen ligger på 53 USD/b för Brent och 52 USD/b för WTI under 2017 och 56 resp. 55 USD/b under 2018. I december 2017 ligger priset med 95 % konfidensintervall mellan 35 och 93 USD/b med förväntan på 54 USD/b för WTI. I december 2018 förväntas WTI kosta 59 USD/b. Det har genom den kalla vintern varit stor efterfrågan på flytande naturgas (LNG) i Asien. Det har inneburit en rekordhög export från U.S.A.s västkust och påverkan på priserna. I U.S.A. står transportsektorn för ett högre utsläpp av CO2 jämfört med energisektorn och det är första gången på ett decennium. Orsaken är övergång från kol till naturgas vid elproduktion, vilket i sig ger lägre utsläpp, men också högre verkningsgrad i kraftverken. På förbrukarsidan gör elkonsumenterna av med c:a 30 % mera energi, men dålig verkningsgrad i fordonsmotorerna ger den högre förbrukningen. Donald Trumps order om att bygga Keystone XL och Dakota Access Pipeline kommer att öka tillgången på olja fån Kanada och därmed begränsa priserna. I Mexico släpps monopolet för Pemex upp på bensin. Det innebär konkurrens och möjligheter för utländska leverantörer att konkurrera. Samtidigt tas subventionerna bort och priserna har gått upp 14-20 % sedan årsskiftet. U.S.A. har sänt c:a hälften sin export av bensin till Mexico. Antal oljeriggar ökar i U.S.A. och oljelagren ökade mer än förväntat. Det innebar att priserna sjönk. Australiens ledande biodieselproducent ARFuels har gått i konkurs då dieselpriserna gått ner medan insatsvarorna inte gått ner i pris, som brukligt varit i liknande situationer tidigare, åtminstone har insatsvarupriserna gått upp, när dieselpriserna ökat. Det är en första indikation på att tillverkare av miljövänliga bränslen har problem nu.

Elmarknaden synes strukturerad så att södra Sverige (SE4) har ungefär samma priser som östra Danmark (DK2), Litauen och Lettland, medan Tyskland och Nederländerna har mycket höga priser (+40 %), övriga Sverige, Norge med undantag för norra Norge, Finland har lägre (-10 %), Estland har något lägre (-3 %) och norra Norge betydligt lägre (-30 %). Det kan vara en indikation på att näten behöver byggas ut för att jämna ut priserna och få det intressant att investera i elproduktion. Speciellt söderut synes inte nätutbytet fungera.

ABB har erhållit en order från Power Grid Co of India Ltd på 640 MUSD för en transmissionslänk mellan Raigarh och Pugalur, vilket är en sträcka på 183 mil, med en kapacitet av 6000 MW och använder 800 kV DC. Länken skall hantera variationer i vindkraftsproduktion i söder (Pugalur), så att vid överskott skall mellersta Indien matas och vid låg vind skall mellersta Indien stödja sannolikt med mestadels kolkraft. BHEL är samarbetspartner och får en order på 200 MUSD i projektet. Enligt Bloomberg skall ABB bygga ett Shared Service Centre i Krakow, Polen med 2000 medarbetare. Det skall tillsammans med liknande i Indien spara 1.3 miljarder USD/år. ABBs försäljning gick under 2016 ner -5 % och nettovinsten upp 2 %. Omvärlden gör marknaden osäker. Problemområdet Power Grids har förbättrat marginalerna och nådde över 10 % i Q4. Utdelningen höjs till 0.76 CHF/aktie.

Getinges årsresultat visade att försäljningen föll med 1.6 %, restruktureringskostnaderna dubblades till 1.3 miljarder SEK och att resultatet föll med 15 % till 4.98 SEK/aktie. Utdelningen minskas till 2 SEK/aktie. Besparingsåtgärder har satts in och en låg organisk försäljningstillväxt förväntas under 2017. Ett nytt mål sattes upp om en lokal försäljningsökning på 10-15 % i kombination med hög lönsamhet.

H&Ms omsättning ökade i lokal valuta i december med 5.8 % och antalet butiker med 10.6 %. Under året ökade omsättningen 7 % och 6 % i SEK. Resultatet minskade med 11 % till 11.26 SEK/aktie. 2017 har börjat bra med en försäljningsökning på 11 %. Utdelning föreslås kvarstå på 9.75 SEK (87 % av vinsten) trots en policy om att dela ut 50 % av vinsten, om inte överskottslikviditet finns. Uppenbarligen finns det, men kassaflödet är kraftigt nedåtgående och det vore bättre att behålla pengarna för expansion. Utdelningen delas upp på två tillfällen för att tillfälligt förbättra kassaflödet. Det vill till betydande vinstökningar, om utdelningen skall kunna upprätthållas under längre tid med utdelningsmålen.

Kinneviks dotterbolag Zalandos konkurrent ASOS visade en ökad försäljning med 36 % under de senaste fyra månaderna, men med försämrade marginaler. U.K. gick dåligt medan U.S.A. och Västeuropa gick bra. Kinneviks dotterbolag Qliro satsar på att bli Nordens ledande bolag på e-handelsplattform speciellt med finansiella lösningar och som e-handlare inom speciella segment på modemarknaden. Omsättningen ökade 1 % och resultatet var -1.24 SEK/aktie. Kinnevik höjer utdelningen till 8 SEK/aktie. Substansvärdet var 263 SEK/aktie vid årsskiftet en nedgång med 13 %. Investeringar gjordes med 3.4 miljarder SEK under 2016. Det är bra tillväxt i dotterbolagens försäljning.

Ratos dotterbolag Jøtul får ny t.f. V.D. i Nils Agnar Brunborg. Ratos dotterbolag Ledil refinansieras, så att Ratos erhåller c:a 18 MEUR i utdelning för sin 66 % andel. Det påverkar inte resultatet i Ratos, men möjligheten att dela ut pengar till aktieägarna eller att återköpa preferensaktier. Samtidigt kan tillväxten i Ledil gå ner jämfört med om utdelningen inte gjorts även om Ratos hävdar det motsatta.

SCAs resultat för 2016 visade en omsättningsökning på 2 % och rörelseresultatökning på 3 %. Vinsten per aktie minskade till 7.93 SEK/aktie från 9.97 SEK/aktie. SCA investerar i en Through Air Drying maskin för tillverkning av tissue. Detta ger högre kvalitet på papperet och därmed möjlighet till bättre priser eller högre konkurrensförmåga.

Skanska har fått order på en renovering av ett höghus på Manhattan, New York, New York för 40 MUSD. Skanska bygger idrottsanläggning i Massachusetts för 53 MUSD. Skanska bygger parkeringshus i Boston, Massachusetts för 75 MUSD. Skanska deltar i ett konsortium på att bygga motorvägssegment på Interstate 5 North Coast Corridor i San Diego, Kalifornien för 220 MUSD varav Skanska erhåller 88 MUSD. Skanska skall i konsortium bygga Sixth Street Viaduct i Los Angeles, Kalifornien för 191 MUSD varav Skanska erhåller 134 MUSD. Skanska investerar 38 MEUR i steg ett av ett kontorsprojekt i Bukarest, Rumänien. Skanska har erhållit ett avtal med Somerset County, U.K. för modernisering av vägar på 175 MGBP. Skanska investerar 1.3 miljarder SEK i Hammarby Sjöstad, Stockholm i ett kontorshus. Skanska får sjukhusorder i Kajaani, Finland på 69 MEUR. Skanska bygger kontor i Stockholm för 1.2 miljarder SEK. Skanska investerar 33 MEUR iandra fasen av ett kontorsprojekt i Budapest, Ungern. Skanska bygger vägen E6 i Helgeland, Norge för 2.3 miljarder NOK.

SKF investerar 70 MSEK i rulltillverkning i Kina. SKF investerar 145 MSEK i modernisering av fabriken i Schweinfurt, Tyskland med värmebehandling och snabbare ställtider för att bli mera konkurrenskraftiga på stora lager. Försäljningen minskade 2016 med -4.2 %, där det är industri och inte fordon, som tappar. Resultatet minskade -12 %. Utdelningen behålles till 5.5 SEK/aktie. Fordon är mycket positivt i Asien.

Trelleborg Sealing Solutions förvärvar Carolina Seal Inc. med en omsättning på c:a 50 MSEK. Försäljningen ökade under 2017 med 9 %, men gick organiskt ner med -5 %. Kvarvarande verksamheter ökade resultatet med 6 % till 8.18 SEK/aktie. Alla affärsområden är stabila, men Offshore & Construction är lite svagt beroende på oljemarknadsberoendet. Utdelningen höjs till 4.25 SEK/aktie.

Volvos konkurrent Scania är glade för samarbetet mellan Sverige och Tyskland angående nya elvägar för fordon. Volvos omsättning 2016 minskade -3.4 % och resultatet gick ner -12.7 % till 6.47 SEK/aktie. Justerad rörelsemarginal ökade till 7 %. Anläggningsmaskiner flyttar huvudkontoret till Göteborg och det gör avyttring mindre sannolik trots dåliga marginaler under senare tid. Det är en stor överraskning att företaget inte använt Volvos motorer i grävmaskiner och hjullastare genomgående, då det har stor betydelse för marginalen, men nu kommer att göra det. Utdelningen höjs till 3.25 SEK/aktie. Kassaflödet försämrades av betalning till EU angående konkurrensutredning på – 6.5 miljarder SEK och förbättrades av fastighetsförsäljning på 2.6 miljarder SEK. Kanske ökar framtida hyreskostnader i  stället? Scania startar tester med elbussar i Östersund. Volvo får order på 90 elhybridbussar I Charleroi och Namur, Belgien och laddstationerna levereras av ABB.

  Kurs 9 jan 17 Kurs 9 feb 2017 Ökning %-ökning
ABB 194.40 202.40 8.0 4.1%
Getinge B 148.20 146.30 -1.9 -1.3%
H&M B 246.20 246.10 -0.1 0.0%
Kinnevik B 222.20 234.00 11.8 5.3%
Ratos B 45.01 47.99 3.0 6.6%
SCA B 254.00 273.10 19.1 7.5%
Volvo B/Scania B 108.90 116.60 7.7 7.1%
Skanska B 212.70 217.30 4.6 2.2%
SKF B 168.80 166.70 -2.1 -1.2%
Trelleborg B 181.20 179.80 -1.4 -0.8%
Portfölj A       2.9%
OMXPI 532.81 551.90 19.09 3.6%
         
         
  Kurs 9 feb 2011 Kurs 9 feb 2017 Ökning %-ökning
ABB 151.20 202.40 51.2 33.9%
Getinge B 150.80 146.30 -4.5 -3.0%
H&M B 213.70 246.10 32.4 15.2%
Kinnevik B 146.00 234.00 88.0 60.3%
Ratos B 125.65 47.99 -77.7 -61.8%
SCA B 110.90 273.10 162.2 146.3%
Volvo B/Scania B 54.70 116.60 61.9 113.2%
Skanska B 131.20 217.30 86.1 65.6%
SKF B 166.30 166.70 0.4 0.2%
Trelleborg B 69.65 179.80 110.2 158.1%
Portfölj A       52.8%
OMXPI 360.89 551.90 191.01 52.9%
       
   
  Kurs 9 feb 2017
Atlas Copco A 285.60
  285.60
Autoliv 938.00
H&M 246.10
Indutrade 174.80
Kinnevik B 234.00
Lifco 242.10
Nibe 70.95
Novo Nordisk B 240.20
Skanska 217.30
Vestas 506.00
DKKSEK 1.28
Portfölj B  
OMXPI 551.19
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

Fler Artiklar

aktiviteter

Fler aktiviteter

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på lokalavdelningen i Lund

Kontakta oss

Sök lokalavdelning

Vill du se aktiviteter hos andra lokalavdelningar kan du söka här

Till söksidan