Direkt till innehållet ?

Den lokala verksamheten

Sveriges Aktiesparares Riksförbund – Aktiespararna – är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar i aktier, aktiefonder och aktierelaterade värdepapper.

Aktiespararna bildades den 5 februari 1966 och har under åren utvecklats från ett 100-tal medlemmar vid starten till närmare 63 000 våren 2012.

Verksamheten började i blygsam skala och baserades på frivilliga insatser. I dag bedriver förbundet verksamhet över hela landet. 1972 bildades förbundets första lokalavdelning. Antalet avdelningar är nu 144 och drivs genom ideella insatser från medlemmarnas sida.

Aktiespararnas Riksförbund representeras lokalt i Lunds kommun av Aktiespararna i Lund. Denna organisation bygger på frivilligt arbete av en ledningsgrupp och en valberedning. Ledningsgruppen anordnar årligen ett antal aktieträffar som annonseras i tidningen Aktiespararen, på Internet och via epost till de som registrerat sin epost-adress. De som är under 29 år har också möjlighet att besöka de aktiviteter som anordnas av Unga Aktiesparare i Lund.

Du kan anmäla dig som medlem under Bli medlem i den övre navigationsraden. Där kan du även som befintlig medlem ange din epostadress. På så sätt kan vi skicka dig information om kommande aktiviteter.

Aktiespararna Lund bildades 1974 och har nu ca 1000 medlemmar.

 

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på lokalavdelningen i Lund

Kontakta oss