Direkt till innehållet ?

Den lokala verksamheten

Sveriges Aktiesparares Riksförbund – Aktiespararna – är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar i aktier, aktiefonder och aktierelaterade värdepapper.

Aktiespararna bildades den 5 februari 1966 och har under åren utvecklats från ett 100-tal medlemmar vid starten till över 60 000 vid årsskiftet 2012/2013.

Aktiespararna Mjölby bildades 1983 och har cirka 230 medlemmar. Vårt geografiska verksamhetsområde omfattar Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommuner.

Vi välkomnar ditt besök på vår hemsida och uppskattar om du vill lämna synpunkter på vår verksamhet. Kom t.ex. gärna på förslag om företag som vi bör bjuda in till våra träffar.

Ledningsgruppen

 

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på lokalavdelningen i Mjölby

Kontakta oss

Lokala aktiviteter

Nyheter från lokalavdelningen